Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil tendr na nového provozovatele registru vozidel, který vyhrála společnost O2. V zakázce ministerstva dopravy byly chyby. Rozhodnutí zatím není pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Uvedl to předseda ÚOHS Petr Rafaj. Ministr dopravy Dan Ťok označuje důvody pro zrušení soutěže jako iracionální.

Podle úřadu ministerstvo minimální úroveň kvalifikačních předpokladů firem nevymezilo v podrobnostech dostatečných ke zpracování nabídky. Konkrétně šlo o požadavky na vzdělání technického směru, které jsou podle odborníků sporné.

"Přesto zadavatel v zadávací dokumentaci právě takový technický kvalifikační předpoklad požadoval. Úřad ve svém rozhodnutí tedy vyšel z judikatury Nejvyššího správního soudu a zadávací řízení zrušil," uvedl Rafaj.

"Já bych se chtěl zeptat a v tomto případě přímo pana předsedy ÚOHS Petra Rafaje, o kterém vím, že vystudoval Báňskou technickou univerzitu v Ostravě, jestli nerozumí výrazu vzdělání technického směru," řekl Ťok. Podle něj poslední výroky antimonopolního úřadu hospodářskou soutěž nechrání, ale naopak brzdí nebo zamezují.

Zároveň dodal, že nechce zpochybňovat vážnost úřadu nebo jeho právní postavení.

Podle Ťoka koncem července ÚOHS ministerstvu vzkázal, že soutěž na provozovatele registru vozidel je v pořádku. Poté ale 13. srpna předběžným opatřením zakázal s vítězem tendru - společností O2 - uzavřít smlouvu a nyní celou soutěž zrušil, uvedl ministr.

Pokud by nevyšel opravný prostředek, kterým je rozklad k předsedovi ÚOHS Rafajovi, je ministerstvo ochotné se soudit, protože soutěž na provoz registru považuje za správně vypsanou.

Kvalifikační požadavky stanovené jako vzdělání technického směru je možné podle Ťoka nalézt v devíti z deseti výběrových řízení. Tuto formulaci obsahuje minimálně pětice platných zákonů, například zákon o odpadech, energetický zákon nebo zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podmínku technického vzdělání je ale možné nalézt i ve výběrových řízeních antimonopolního úřadu, dodalo ministerstvo.

Registr vozidel opakovaně zkolaboval v létě 2012 a poté se několik měsíců potýkal s problémy a byl pomalý. Podle informací ČTK O2 nabídla cenu zhruba 40 milionů korun za celé tříleté období. Ministerstvo původně očekávalo, že jej provoz registru za tři roky vyjde na 140 milionů korun, což je zhruba totožná cena, jakou platí dosud.

Ministr dopravy Dan Ťok již dříve uvedl, že ministerstvo dopravy musí zajistit bezproblémový provoz registru a neobtěžovat lidi dalšími problémy s touto veřejnou službou.

"Pokud bude nutné uzavřít dočasně smlouvu se současným provozovatelem registru, pak musíme jednat o zlevnění provozu na nezbytně nutnou dobu, než registr převezme nový subjekt," uvedl Ťok.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Centrální registr vozidel vyřizuje žádosti spojené s přihlašováním a odhlašováním automobilů.

Dosavadní provozovatel ICZ nahradil dřívějšího provozovatele, firmu ATS Telcom.

Ta systém spravovala od léta 2012, kdy registr přešel pod ministerstvo dopravy. Komplikovaný přechod z jednoho úřadu na druhý způsobil dlouhé fronty žadatelů o změny v registru na přepážkách.