Národní galerie (NG) bude muset vydat církvi obraz Madony z Veveří, rozhodl v pátek Obvodní soud pro Prahu 1. Vyhověl tak žalobě římskokatolické církve, která chce vzácnou středověkou památku získat. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat.

NG se s názorem soudu neztotožňuje a pravděpodobně se odvolá, sdělila mluvčí galerie Tereza Ježková.

Obraz si nárokovala farnost Veverská Bítýška. Farář ve Veverské Bítýšce Marek Hlávka řekl, že nyní bude nutné počkat na písemné vyhotovení rozsudku a také na to, co udělá Národní galerie. "Podle toho se poradíme s právníkem a učiníme další kroky," uvedl. Připomněl, že jde teprve o rozhodnutí soudu první instance.

"Žalovaná Národní galerie považuje výklad zákona soudem prvního stupně, dle prozatím podaného stručného ústního odůvodnění, za nedůvodně rozšiřující," uvedla mluvčí. NG se zřejmě odvolá. "Definitivní rozhodnutí o podání odvolání však žalovaná učiní až po doručení písemného vyhotovení rozsudku," sdělila.

NG podle ní nebrání narovnání křivd způsobených totalitními režimy. Jako správce státního majetku je však povinována nechat v případě pochybností rozhodnout nezávislý soud, dodala Ježková.

Obě strany se před zahájením soudního sporu na vydání obrazu nedohodly. Podle právního zástupce církve Františka Severina galerie před podáním žaloby odmítla nabídku, že dostane obraz na 50 let do bezplatné výpůjčky za to, že uzná jeho vlastnictví církvi.

Podle NG obraz nespadá pod zákon o restitucích, který napravuje křivdy způsobené komunistickým režimem v letech 1948 až 1989, protože byl ve vlastnictví státu již před tímto obdobím. S tím však soud nesouhlasil. Církev zase argumentovala tím, že neexistuje od poloviny 18. století do roku 1958 dokument, podle kterého by o toto dílo přišla.

"Soud dospěl k názoru, že jsou splněny všechny podmínky pro vydání obrazu," uvedla soudkyně Andrea Veselá. Podle soudkyně církev prokázala, že obraz patří do jejího vlastnictví a zároveň spadá pod restituční zákon. NG by zároveň měla církvi zaplatit zhruba 82 000 korun jako náklady za právní zastoupení ve sporu.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Církevní žaloba by se mohla stát precedentem pro podobné případy a je možné, že se bude počet podobných žalob zvyšovat. "Jenom brněnská diecéze má asi osm nebo deset věcí v šuplíku připravených a i tam budeme žaloby podávat," řekl Severin.

Nikdo zatím neřešil, kam by se Madona přesunula v případě, že i pravomocný rozsudek bude znít ve prospěch církve. "Ještě je potřeba počkat," doplnil Hlávka.

Madona z Veveří je datována před rokem 1350 a je připisována malíři z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře. Do roku 1938 zdobila kostelík na hradě Veveří, který plnil ve středověku funkci farního chrámu pro osadu u zeměpanského hradu a širší okolí. V současnosti je pro veřejnost uzavřený.

Obraz se na konci 30. let minulého století v souvislosti s politickými událostmi ocitl v držení Ředitelství státních lesů a statků v Rosicích, ministerstva zemědělství a lesního hospodářství. V roce 1958 jej získala Národní galerie v Praze.

Související