Evropská unie by podle senátorů z výboru pro záležitosti EU měla zavést opatření, která by umožnila systematickou kontrolu cestovních dokladů na její vnější hranici. Posílení těchto kontrol by pomohlo proti nelegálním migrantům i proti teroristům.

Výbor se na tom shodl při projednávání Evropského programu pro bezpečnost v letech 2015 až 2020. Jeho doporučení, které je ve shodě s vládním postojem, má posoudit Senát na své schůzi. "Posílení kontrol může sloužit jako prevence cestování tzv. zahraničních bojovníků či ilegálních migrantů," míní členové výboru.

Za zahraniční bojovníky jsou označováni Evropané, kteří se nechali zlákat radikálním islámem a zúčastnili se například války v Sýrii, kde byli vycvičeni k teroristickým útokům.

Právě boj s terorismem patří mezi priority evropského bezpečnostního programu. Tato strategie má členským zemím pomoci při spolupráci, výměně informací a součinnosti, kdy je evropská podpora potřebná či nutná. Má být společným programem členských zemí i evropských institucí v boji proti nejrůznějším formám přeshraniční kriminality.

Mezi klíčové prvky nové strategie patří příslib aktualizace těch částí evropského práva, které se terorismu týkají, tak aby bylo snazší řešit právě otázku radikálních bojovníků vracejících se ze zahraničí.

Unie se tomuto tématu začala věnovat po lednovém vyvraždění pařížské redakce časopisu Charlie Hebdo a zásazích proti islamistům v dalších evropských zemích.

Napomoci mělo také usnadnění výměny informací mezi národními orgány a evropskými agenturami či intenzivnější policejní spolupráce jak mezi zeměmi, tak s evropskými organizacemi Europol a Eurojust.

V rámci Europolu vznikne Evropské centrum pro boj proti terorismu, které má umožnit lepší podporu poskytovanou národním bezpečnostním orgánům členských zemí při krocích proti teroristům, proti jejich financování, proti extremistickému obsahu na internetu nebo proti nedovolenému ozbrojování a obchodu se zbraněmi.

Mezi dalšími body je zřízení skupiny, ve které by byly zastoupeny i velké firmy působící na internetu. Měla by pomoci vymyslet, jak je možné bránit propagaci terorismu a radikalizaci na celosvětové počítačové síti.

Záměrem programu je také posílení pravomocí finančních zpravodajských jednotek tak, aby mohly lépe sledovat finanční sítě organizovaného zločinu.

Související