Skupinka cyklistů jede vedle sebe ulicí, kterou mohou využít po celé šíři, a má absolutní přednost před auty… To může být brzy reálné, ministerstvo dopravy totiž chystá takzvané cyklistické ulice. V těch by měla kola přednost před auty, a řidiči by navíc směli projíždět maximálně dvacetikilometrovou rychlostí v hodině.

Ministerstvo chce nyní cyklistické zóny společně s dalšími pozměňovacími návrhy prosadit jako součást silničního zákona.

"Takové ulice by mohly vytvářet ve městech přirozené koridory mezi cyklostezkami," vysvětluje Jaroslav Martinek, národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy. Podobná opatření jsou běžná třeba v Rakousku nebo v Německu.

Další novinkou by měly být jízdní pruhy pro cyklisty. "Rozdíl oproti cyklopruhu je v tom, že by se daly umístit i na komunikace, kam by se vyhrazený pruh šířkově nevešel, a tím pádem tam cyklisté momentálně nemají vůbec žádnou ochranu. Umožnilo by to vizuálně oddělit cyklistickou a automobilovou dopravu," uvedl Tomáš Čoček, náměstek ministra dopravy.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Podle Dalibora Horáka z Asociace měst pro cyklisty by takový typ úpravy byl vhodný hlavně pro historické ulice nebo pro úzké ulice na sídlištích.

Připravovaná opatření by prý ale neměla vyhnat auta z měst, naopak by měla dát obcím více možností k úpravě komunikací. Ministerstvo dopravy jen připraví zázemí a je na městech, jak s tím naloží.

Na výstavbu cyklostezek vyčlenilo ministerstvo dopravy v letošním roce 150 milionů korun a stejný balík peněz předpokládá vyčlenit i v následujícím období.

Kvůli nedostatku kvalitně zpracovaných projektů se ale v posledních letech stává, že se nepodaří vyčleněné peníze vyčerpat, doplnil Čoček. "Z analýz nám vychází, že je to nejen tím, že se obcím zdražily výkupy pozemků, ale hlavně proto, že nemají dostatek peněz na zpracování projektové dokumentace," dodal.

To by do budoucna ale mohlo vyřešit poskytování až 85procentní finanční podpory na vznik dokumentace k projektům, kterou si dosud musely obce platit samy. Celkem ministerstvo od roku 2000 podpořilo cyklistickou dopravu více než 1,5 miliardy korun.