Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil ministerstvu pro místní rozvoj pokutu 550 tisíc korun za porušení zákona při zadávání zakázky na vývoj Národního elektronického nástroje (NEN). Pomocí dodatků ministerstvo upravovalo časové plnění smlouvy s vybraným uchazečem, což podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje není možné, uvedl v tiskové zprávě. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci.

Národní elektronický nástroj (NEN) měl sloužit pro zadávání veřejných zakázek a je druhou součástí Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), první součástí je systém e-tržišť. NEN byl určený ke komplexním strategickým nákupům nebo investicím s rozsáhlou metodickou a procesní podporou zadavatele - například stavbám dálnic, dodávkám technologických celků, komplexním službám, respektive vysoce odborným službám, jako jsou informační kampaň, projektová činnost, právní služby či poradenské služby.

Ministerstvo zadalo zakázku za 150 milionů korun v dubnu 2012 společnosti Datasys a dobu plnění určilo od dubna 2012 do konce téhož roku. "Následně však uzavřelo dodatky smlouvy, jimiž dobu plnění prodloužilo do konce března 2014. Zdůvodnilo je potřebou zapracovat do projektu legislativní změny zákona, k nimž došlo v době plnění zakázky," popsal případ Rafaj.

Podle zákona však nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu práv a povinností, které vyplývají ze smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem. "V tomto případě došlo k prodloužení doby plnění z osmi na téměř 23 měsíců. Doba plnění má přitom nezpochybnitelný vliv na náročnost a kvalitu plnění, proto mohl mít postup ministerstva dopad na okruh uchazečů," uvedl Rafaj.

Vybraný uchazeč byl proto zvýhodněn proti ostatním. Podle Rafaje nelze vyloučit, že kdyby bylo možné již předem variabilně měnit dobu plnění v závislosti na případných novelizacích zákona, mohlo ministerstvo obdržet výhodnější nabídku od ostatních uchazečů nebo i od těch firem, které se výběrového řízení neúčastnily.

Letos v březnu kvůli této zakázce podal trestní oznámení na neznámého pachatele Nadační fond proti korupci. Původně měl NEN fungovat již dva roky, uzavřený zkušební provoz ovšem začal až loni v první polovině roku a od 1. července 2014 byl přístupný dalším zadavatelům. Vláda loni na konci června schválila ostrý start systému od 1. ledna letošního roku. Problémy však tento termín oddálily. Ministerstvo v březnu tvrdilo, že systém bude plně funkční od července.

Související