Obyvatelé Dejvic a Bubenče, kteří měli o víkendu kvůli závadné vodě zdravotní problémy, mají nárok na bolestné v řádu tisíců korun. Peníze dostanou například i restaurace, které kvůli netekoucí pitné vodě přišly o tržby.

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) slíbily, že odškodnění začnou vyplácet co nejdříve. "Budeme kompenzovat veškeré náklady, které byly způsobené hygienickou havárií, a dále budeme automaticky vyplácet odškodnění za nemajetkovou újmu, to znamená jakési bolestné," uvedl generální ředitel vodohospodářů Petr Mrkos.

Nakažení se mohou obrátit na e-mailovou adresu info@pvk.cz nebo na zákaznickou linku 840 111 112, kde jim s podáním žádosti poradí. Potřebovat budou lékařskou zprávu. Odškodnění bude odstupňované podle toho, zda pacient skončil v nemocnici nebo zažívací potíže řešil ambulantně.

"Pohybujeme se v řádu tisíců korun na jednotlivce. Bude záležet na tom, co člověku bylo a jak dlouho měl zdravotní problémy," upřesnil mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Dohromady společnost na odškodném vydá odhadem desítky milionů korun.

Obtíže způsobily koliformní bakterie, které se běžně vyskytují v trávicích traktech všech savců a také v některých potravinách. Škodlivé jsou podle hlavní pražské hygieničky Zdeňky Jágrové až ve větším množství.

"Máme předběžné výsledky mikrobiologických rozborů, na několika místech jsou sice nízké, ale pořád ještě pozitivní hodnoty koliformních bakterií," uvedl Mrkos. Další výsledky bude PVK mít nejdříve v úterý večer. "Pak budeme vědět, jestli ve středu budeme moci komunikovat s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy o obnovení dodávky pitné vody," dodal Mrkos.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

"Z předběžných výsledků předpokládáme, že už je to v pořádku, nicméně dokud to nemáme v ruce a dokud vyšetření není dokončeno, tak se k tomu takto vyjádřit nemůžeme," vysvětlila Jágrová.

Do pitné vody v Dejvicích se bakterie dostaly nejspíš v pátek, kdy dělníci v lokalitě vyměňovali vodoměry. Během víkendu se pak vodohospodářům začaly ozývat nemocnice, které ošetřovaly pacienty s průjmy.

Na vině je podle jediné hypotézy, se kterou PVK pracují, slepé rameno potrubí. "Jako nejpravděpodobnější se nám jeví možnost, že na přiváděcím řadu je přípojka nebo část vodovodního řadu, který se postavil v průběhu výstavby a nebyl zanesen do map,“ uvedl Mrkos s tím, že rameno bylo nejspíš původně postavené proto, aby zásobovalo některý z domů. Ten se ale nakonec na potrubí nenapojil.

"Jakmile v takovéto části zůstane stát voda a neprotéká, tak tam dojde k množení bakterií," vysvětlil Mrkos s tím, že kontaminaci následně způsobí změny tlaku, které tentokrát nastaly při výměně vodoměrů.

Konkrétní místo, kde se bakterie namnožily, PVK hledají od neděle. V úterý by s tím měl pomoci kamerový průzkum. Oblast, kterou budou pracovníci PVK prohledávat, se nachází mezi vodojemem Andělka a hotelem Diplomat. Jde asi o kilometrový pás.

Mrkos přiznal, že podobných nezmapovaných slepých ramen, ve kterých se po léta kazí stojatá voda, může být v Dejvicích víc. "Dejvice jsou v tomto specifické. Výstavba tam bohužel v 60. a 70. letech probíhala poměrně živelně. Ve zbytku Prahy takovéto problémy s evidencí majetku nejsou," uvedl Mrkos s tím, že technici PVK při opravách už několikrát na slepá ramena narazili.

Související