Akreditační komise se v kauze Univerzity Jana Amose Komenského (UJAK) nechová podle pravidel správního řízení a jejím jednáním byli poškozeni studenti i dobré jméno školy. Na pondělní tiskové konferenci to řekl právní zástupce školy František Korbel.

Největší soukromá vysoká škola v Česku zásadně nesouhlasí s obsahem podnětu k zahájení řízení o odebrání státního souhlasu, který komise zveřejnila minulý týden. Obsahuje podle jejího vedení řadu nepravdivých informací.

Předsedkyně komise Vladimíra Dvořáková řekla, že údaje v podnětu jsou podložené a poukazují na možné systémové problémy školy.

Právní zástupce školy se domnívá, že některé kroky komise jako veřejného orgánu nemají oporu v zákoně a nezakládají se na doložených faktech. "Aktivity Akreditační komise musejí vycházet z objektivně zjištěných věcí, nikoliv domněnek. Také medializace by se měla držet určité míry přiměřenosti," uvedl Korbel.

Veřejná vyjádření některých členů Akreditační komise podle něho naznačují, že by proti nim mohla být podána námitka podjatosti.

Dvořáková ale České televizi (ČT) řekla, že použité údaje o poměru studentů a učitelů či délce studia jsou pravdivé a že neví, čím by mohla UJAK argumentovat ve sporu o poškození jména školy. "Jenom jsme řekli, že údaje o UJAK mohou poukazovat na systémové problémy, to je vše," doplnila.

Škola se bude společně s právníky snažit především o to, aby řízení pokračovalo standardním způsobem. Do budoucna by mohl být ve hře i občanskoprávní spor, v němž by byla požadována náhrada majetkové i nemajetkové újmy školy a studentů.

"Obávám se, že i v situaci, kdy by úkony už byly od této chvíle vedeny řádně, škodné následky do práv studentů i školy už nastaly. Rozsah újmy se nepochybně projeví také v následujících měsících a letech, kumulované škody mohou dosahovat mnohamilionové výše," uvedl Korbel.

Akreditační komise se vedle poškozování pověsti školy podle něj provinila rovněž pokusem o nezákonný zákaz připuštění ke státnicím pro studenty speciální pedagogiky, kteří nevyhověli požadavkům hodnotícího panelu. Tajemník komise Jiří Smrčka stanovisko, že je hodnocení panelu pro školu závazné, změnil až na základě upozornění, že to není zákonný důvod pro nepřipuštění ke státnicím.

Vedení školy na pondělní tiskové konferenci vyvracelo řadu tvrzení z podnětu, který Akreditační komise zveřejnila ve čtvrtek.

Takzvaní rychlostudenti, kteří získávají na škole titul za nezvykle krátkou dobu, jsou podle ní jen studenti, kteří přicházejí z vyšších odborných škol a jiných vysokých škol.

Na škole funguje systém vnitřního hodnocení a kvalifikační práce procházejí kontrolou v antiplagiátorském programu, takže například není možné, aby magisterská práce byla jen rozšířenou verzí bakalářské.

Škola také poukazuje na směšování současného stavu s hodnocením z roku 2010, které je v této souvislosti irelevantní. Počet studentů od té doby snížila téměř na polovinu, zatímco počet vyučujících jen o 11 procent.

Navíc není podle ní pravda, že by přijímala studenty na obory, pro něž nemá akreditaci. Veškeré dokumenty o svém fungování prý zveřejňuje a reaguje na všechny výtky komise.

Akreditační komise v podnětu, který zveřejnila na webu, uvedla, že v letech 2011 až 2014 absolvovalo tříletý bakalářský program UJAK 6641 studentů. Z toho 1718 za dobu kratší než dva roky - celkem 1491 za rok, a někteří dokonce za méně než šest měsíců. Rychlostudenti jsou ale podle Dvořákové jen dílčí částí podnětu, v ČT v pondělí zmínila také například nestandardně vysoký počet externích vyučujících.

Případné odebrání státního souhlasu by znamenalo zánik této vysoké školy, kterou studuje přibližně pět tisíc studentů. Muselo by o něm rozhodnout ministerstvo školství, které dříve upozornilo, že se jedná o proces minimálně na měsíce, možná až roky.