Chystané povinné přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol včetně gymnázií zřejmě nebudou jednotné. Školy budou mít možnost používat nejen testy dodané ministerstvem školství, ale i vlastní písemky nebo testy zakoupené od komerčních firem. Navíc by měly být povinné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny uzákoněny až od 1. září 2016, tedy školního roku 2016/2017.

Počítá s tím návrh novely školského zákona, který je v připomínkovém řízení. Ministerstvo školství předlohu nechce komentovat dříve, než se dostane na jednání vlády.

Od zavedení povinných přijímaček na maturitní obory si ministerstvo školství slibuje mimo jiné to, že se na ně nebudou dostávat žáci bez studijních předpokladů, kteří pak propadají u maturity. Počítalo se s tím, že by měly mít jednotnou podobu na všech školách v republice. Za dva týdny začne jejich pilotní testování, které na dobrovolně přihlášených školách zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Ačkoliv se počítalo s tím, že testy budou jednotné i při ostrém provozu, nakonec školy zřejmě budou mít větší svobodu. Návrh novely počítá s tím, že prováděcí předpis stanoví jen základní parametry testů, tedy jejich obsah, formu otázek nebo délku trvání. A na uvážení ředitelů už bude, jaké testy splňující tyto podmínky použijí.

Vzhledem k tomu ministerstvo nemůže propočítat, kolik bude zavedení povinných přijímacích zkoušek stát. "Náklady ve škole však nelze vyčíslit zejména s ohledem na to, že není jasné, kolik procent středních škol se rozhodne pro použití vlastních zadání a kolik procent využije nabídku některé ze vzdělávacích společností," uvádí úřad v důvodové zprávě k návrhu novely.

O přijímání uchazečů by i nadále měli rozhodovat ředitelé škol, přičemž by se písemné zkoušky ze základních předmětů musely podílet na hodnocení alespoň jednou polovinou. Návrh nepočítá s omezením jejich pravomoci stanovením centrální hranice minimální úrovně nezbytné pro přijetí.

Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) také v minulosti hovořil o tom, že po letošním pilotním testování by povinné přijímačky měly být spuštěny hned v následujícím školním roce. Uzákoněno to ale zřejmě do té doby nebude. Navrhovaná novela školského zákona by měla být účinná od ledna 2016 a úprava systému přijímacího řízení až od 1. září 2016.

Povinnost konat přijímací zkoušky z matematiky a češtiny by měly mít i nástavby nebo jiné formy studia než denní. Výjimkou by měly být pouze obory, u nichž uchazeči skládají talentové zkoušky, tedy konzervatoře a jiné umělecké či sportovní školy.