Pražský magistrát se v úterý rozhodl, že podá žalobu na společnost ČKD Praha DIZ, která dodává do tunelu Blanka technologie. V říjnu se totiž ukázalo, že v tunelu jsou kabely, které poničila voda. Teď se kvůli tomu odsunul další plánovaný termín otevření Blanky, na který Praha čeká už od roku 2011.

Praha nechce do Blanky za výměnu kabelů investovat další peníze, chyba je podle ní na dodavatelích. "Jsem přesvědčený o tom, že za to, že kabely se musí vyměnit, je zodpovědná Praha. Na průsaky vody jsme upozorňovali od června 2012," říká k tomu generální ředitel ČKD Robert Wolf.

Výměna kabelů by stála dalších zhruba 70 milionů korun. Podle ČKD se ale v budoucnosti mohou objevit i další poškozené technologie, které nejsou vhodné do vlhkého prostředí. A Blanka je podle společnosti naprojektovaná jako suchá. Škoda by tak nakonec mohla být až jedna miliarda korun.

V listopadu řekla tehdy budoucí primátorka Adriana Krnáčová (ANO), že kabely jsou ve vodě a že jsou poničené a že se tunel Blanka otevře až v dubnu, nikoliv v prosinci. Co se dělo od té doby?

Po zahájení zkoušek v měsíci říjnu se zjistilo, že je vadných asi 20 kabelů, které vedou ke koncovým prvkům, jako jsou jsou světla, značky, signalizace nebo čidla. Situaci jsme řešili se správcem stavby (společnost IDS, pozn. red.). Řekli jsme mu, že je potřeba přijmout nějaké rozhodnutí. To je úkol investora, potažmo správce stavby.

Mezitím město vydalo pokyn k nákupu těch dvaceti vadných kabelů, pak ten pokyn vzalo zpět. Situace vygradovala v lednu, kdy jsme zjistili, že jsou poškozeny i další kabely a ČKD prosazovalo, aby byly vyměněny v chodníkových chráničkách v celé délce tunelu.

Dá se podle vás dnes ten tunel otevřít?

Bylo by to riziko jak dopravní, tak bezpečnostní. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem obsluhy tunelu. Mohlo by dojít i ke krizovému scénáři typu zhasnutí cedule, naváděcího zařízení a tak podobně.

Předávali jste nový harmonogram. Co v něm je?

V prvé řadě musí být jasně řečeno, jestli město chce splnit původní zadání anebo provést nějakou změnu – tedy jestli chce dát původní typ kabelů do původních tras anebo jestli chce změnit trasy nebo typ kabelů. Pak následuje objednávka materiálů. Pak se musí kabely vyměnit, to trvá zhruba čtyři měsíce, a potom následují zkoušky, předání stavby, zprovoznění tunelu. Dohromady je to tak na osm měsíců.

Má ten pokyn zadat Praha nebo IDS? Magistrát vcelku logicky argumentuje tím, že pokud ten pokyn zadá, pak to po něm budete chtít zaplatit. Je zodpovědná Praha za to, že se ty kabely musí měnit?

Ano, jsem pevně přesvědčený o tom, že Praha je zodpovědná za to, že se musí kabely měnit. O tom, kdo má vydat pokyn, jestli správce stavby nebo Praha, bych nerad nyní polemizoval. V uplynulých dvou letech ale Praha strávila poměrně značnou část času a argumentačních schopností tím, že prokazovala, že správce stavby takové pokyny vydávat nesmí.

Kdo to tedy má platit?

Naším právním názorem je, že hlavní město Praha, tedy investor. Na průsaky vody jsme upozorňovali Prahu od června 2012. My jsme postupovali přesně v souladu s projektovou dokumentací a nepochybili jsme ani ve způsobu montáže, ani v tom, jaký typ materiálu jsme použili.

Pojišťovna už řekla, že to pojistná událost není. A že se nedá jasně říct, že ty kabely nejsou poškozené.

Pojišťovna vydala předběžné vyjádření. Konečné stanovisko dodá poté, co bude mít konečnou verzi znaleckého posudku. Problém je, že jsme pojištění proti nahodilým událostem – ty jsou definovány jako povodeň nebo záplava, která má charakter třicetileté vody a výše. V tunelu se ale může vyskytovat nejen voda povodňová, ale i voda průsaková.

Pořád platí, že za to mohou přívalové deště?

Za poškození kabelů může voda nebo vlhkost. Jaký je zdroj této vlhkosti, ponecháme na soudním znalci.

HN mají k dispozici dokument, který posílalo ČKD Praze. V něm mimo jiné stojí, že kdyby došlo ke změně a vyměnily by se všechny technologické dodávky zasažené nevyhovujícím prostředím, pak předpokládaný finanční objem by byla více než jedna miliarda korun bez daně. Může se tedy Blanka prodražit o další miliardu?

V případě, že dojde k takovéhle změně, pak ten odhad je kvalifikovaný a správný. Pokud by se měnily pouze kabely v chráničkách, pak by to stálo okolo 70 milionů korun.

A jsou ohrožené i další technologické části, jejichž výměna by stála miliardu?

V nevyhovujícím prostředí se ocitly i další věci. Chtěl bych zdůraznit, že ČKD nikdy neprovádělo montáž do nevyhovujícího prostředí. K průsakům došlo až následně. To znamená, že tam je pravděpodobnost - a nikdo neřekne jak velká -, že může být to zařízení poškozeno a časem může dojít k jeho poruchám.

To znamená, že předpokládáte, že by to nemuselo skončit jenom u kabelů? Že vada se může objevit i někde jinde?

Jako řádný zhotovitel upozorňujeme hlavní město na to, že v průběhu času bylo ve velké části tunelu nevyhovující prostředí. Nejenom kabely, ale i koncové prvky nejsou navrženy do takového prostředí. Praha smluvně garantovala, že prostředí bude suché či převážně suché, proto Prahu upozorňujeme i tímto dopisem, že by mohlo být žádoucí vyměnit nejenom kabely.

Takže může dojít k tomu, že kvůli vodě se v Blance budou muset měnit technologie za miliardu?

Kromě některých rozvaděčů, které se už řešily jako pojistná událost, a zmíněných kabelů se zatím neprokázalo, že by i další technologie byly vadné. Nelze ale vyloučit, že se to může projevit v budoucnu třeba během dvou nebo do tří let.

V úterý pražský magistrát rozhodl, že na vás bude podávat žalobu. Čím si vysvětlujete, že ta žaloba jde za vámi, a nikoliv za společností IDS, která má zodpovědnost za průběh stavby?

Jako právník si nedokážu představit, co by mělo být obsahem žaloby, protože ČKD Praha DIZ plní vše podle smlouvy. Proč by měl žalovat zrovna nás, to nevím, možná proto, že cítí, že jsme jediní, kdo to mohou a umí dodělat.

Metrostav už se nabídl, že dokončí i technologickou část tunelu, tedy tu vaši...

Po prohlášení Metrostavu jsme okamžitě nechali udělat celou řadu rozborů – právních, ekonomických i technicko-stavebních. Ze všech vyplývá, že to není možné, protože první premisou by bylo, aby byl nějakým způsobem ukončen smluvní vztah mezi Prahou a ČKD. A to by bylo možné jen tak, že by Praha odstoupila od smlouvy. Jedním dechem ale dodávám, že nejsou splněny podmínky pro to, aby Praha od smlouvy odstoupila.

To znamená, že v případě, že by se Praha rozhodla odstoupit od smlouvy, pak by mířila žaloba z vaší strany na Prahu?

Pokud by se tak Praha rozhodla, tak bychom podnikli všechny právní kroky, abychom tento vztah opětovně narovnali. Nepředjímám, o jakou žalobu by se jednalo.

Generální ředitel Metrostavu Jiří Bělohlav v rozhovoru řekl, že v zahraničí je zcela běžné, že stavební i technologickou část dělá jedna firma. Proč je to v případě Blanky rozdělené?

Nevím, proč pan generální ředitel Metrostavu chodí pro své zkušenosti do zahraničí, ale tady v Praze je běžným jevem, v případě, že zhotovitelé jsou dva – tedy separátně zhotovitel stavební části a technologické části. Ke specifickému příkladu Blanky dodávám, že i díky tomu ČKD upozornilo na spoustu pochybení ve stavební části. Existence dvou zhotovitelů je výhodná i pro investora, tedy hlavní město Prahu.

Jaké jsou tedy pochybení ve stavební části?

Praha si objednala tunel suchý, či převážně suchý. Tunel suchý ani převážně suchý není.

Mluví se také o tom, že tunel je předimenzovaný - na každém metru něco svítí a bliká a že to v žádném tunelu na světě neuvidíte.

ČKD Praha DIZ není projektantem toho tunelu. Existuje znalecký posudek, který jasně říká, že projekt tunelu je v souladu se zadávací dokumentací. Autorem zadávací dokumentace je formálně hlavní město Praha. Zjednodušeně jde říci, že to, co si Praha objednala, tak bylo naprojektováno.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist