Pražský městský soud nařídil ministerstvu životního prostředí, aby zrušilo plán péče o šumavský národní park na léta 2014 až 2017.

Vyhověl tak žalobě několika obcí, které mimo jiné uváděly, že jim plán brání v rozvoji a omezuje obyvatele parku.

Mluvčí ministerstva Petra Roubíčková řekla, že úřad zatím o rozhodnutí informován nebyl. Kopii rozsudku poskytl v pondělí agentuře ČTK starosta Modravy Antonín Schubert. Ministerstvo může podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Plán péče stanovuje úkoly pro ochranu ekosystémů, rostlin a živočichů. Určuje formu péče o les nebo vzhled krajiny a formuje podmínky pro dopravu, turistiku a hospodaření na území parku.

Podle Schuberta ministerstvo změnilo původní dohody s obcemi. Ministerstvo už dříve uvedlo, že postupovalo ohledně plánu péče o NP Šumava plně v souladu se zákonem.

Pod žalobu se podepsali představitelé Železné Rudy, Srní, Modravy, Stožce a Hartmanic. Podle Schuberta tento krok podporují i další obce a města a staví se za něj také Svaz obcí Národního parku Šumava.

Žalující straně nejvíc vadil fakt, že Šumava by se prý měla stát veřejnosti téměř nepřístupnou a velmi uzavřenou oblastí.

Plán péče podle obcí operuje s novým termínem opuštěná krajina. "Termín opuštěná krajina mi přijde v oblasti Evropy, která je nejhustěji zalidněným kontinentem, trochu absurdní. Navíc nový plán péče prakticky nepočítá s rozvojem turistické infrastruktury, která by mohla přinést Šumavě a lidem zde žijícím nové prostředky. Zdá se mi, že pan ministr snad ani neví, co podepsal," řekl letos v červenci Schubert.

Nynější plán je jen do roku 2017, soud ministerstvu uložil, aby pokračovalo v projednávání návrhu plánu péče o Národní park Šumava na období od roku 2014 až do roku 2028, který schválila rada národního parku 20. června 2013.

Pokud jde o plán na léta 2014 až 2017, soud dospěl k závěru, že sepsáním protokolu o jeho schválení ministerstvo nezákonně zasáhlo do práv žalobců.

Nařídil proto, aby uvedený protokol ministerstvo zrušilo, informovalo o tom dotčené obce a kraje a následně napadený plán odstranilo z Ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny. Ministerstvo má rovněž obcím, které podaly žalobu, zaplatit náklady řízení ve výši zhruba 56 000 korun.