Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil pokutu 600 tisíc korun pro Dopravní podnik hlavního města Prahy. Ten bez soutěže zadal zakázku na řídicí dopravní systémy. 

"Dopravní podnik hlavního města Prahy skutečně obdržel rozhodnutí, ve kterém ÚOHS potvrdil dříve uloženou pokutu ve výši 600 tisíc korun. Rozhodnutí v současné době analyzujeme. K obsahu samotného rozhodnutí se vyjádříme po jeho detailní analýze," řekl mluvčí DPP Jiří Štábl.

Dopravní podnik použil jednací řízení bez uveřejnění. Pro tuto formu, kterou zákon o veřejných zakázkách umožňuje jen v ojedinělých případech, ale nebyly podle úřadu splněny podmínky. Podnik se hájil tím, že řídicí systémy jsou duševním vlastnictvím společnosti Xanthus a.s., a z těchto důvodů nebylo možné zadat zakázku jiné firmě.

Dopravní podnik ale antimonopolnímu úřadu nepředložil licenční smlouvy, které by prokazovaly existenci autorských práv společnosti Xanthus k řídicím systémům. Neprokázal také, že by zakázku nemohla udělat jiná firma.

"Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky," dodal Rafaj. Podle něj nelze vyloučit, že v případě správného postupu mohl dopravní podnik obdržet nabídky od většího počtu dodavatelů. Nabídky by pak mohly být i výhodnější.