Mezi poradci premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) jsou ekonom a někdejší ministr financí Pavel Mertlík, prorektor Univerzity Karlovy Stanislav Štech, akademik Jiří Witzany, vědkyně Eva Syková nebo onkolog, někdejší stínový ministr zdravotnictví Jan Žaloudík či právník Jan Kudrna, který svými názory přispívá i do sekce HNDialog na IHNED.cz.

Tým, v němž budou tři desítky lidí, představil jeho šéf – expremiér Vladimír Špidla.

"Snažili jsme se vytvořit strukturu tak, aby zvládla svůj úkol. A získat lidi, o jejichž kompetenci jsme naprosto přesvědčeni," řekl Špidla.

Jeho zástupkyní bude členka Oranžového klubu sociální demokracie Anna Kárníková. Expertem na politické otázky bude Ota Novotný, poradcem pro životní prostředí pak Petr Petržílek.

"Je logické, že jsme čerpali z odborné komice ČSSD, což je struktura, kterou ČSSD nedokáže dostatečně efektivně využívat," dodal Špidla.

Další premiérovy poradce získal Špidla z Masarykovy demokratické akademie, což je myšlenkový trust sociální demokracie.

Podle šéfa týmu řada poradců bude pracovat bezplatně nebo na částečné úvazky. Rozpočet na skupinu činí 480 000 korun měsíčně, za doby vlády premiéra Petra Nečase (ODS) to podle Špidly bylo 800 000 korun za měsíc.

Přehled poradců:

Poradci pro oblast průmyslu, financí, dopravy a obchodu

Martin Fassmann – Vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Pavel Mertlík – Bývalý ministr financí ze Zemanovy vlády v letech 1991–2001. Jeho úkolem bude stanovit priority, které by vláda měla plnit. Jako jeden z cílů vidí podporu zaměstnanosti, další metou bude připravení budoucího vstupu České republiky do eurozóny.

Jaroslav Šulc – Ekonomický expert ČMKOS. Poradce předsedy Senátu. V letech 2001–2004 byl náměstkem ministra financí.

Petr Šlegr – Expert na železniční dopravu. V minulosti byl náměstek ministra dopravy nebo náměstek Správy železniční dopravní cesty. Založil také Centrum pro efektivní dopravu.

Tomáš Pavelka – Pedagog na katedře mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Poradci pro oblast sociálních věcí, vědy a výzkumu, školství, zdravotnictví a rovných příležitostí

Stanislav Štech – Profesor psychologie na Pedagogické fakultě a prorektor Univerzity Karlovy. V roce 2013 neuspěl ve volbě rektora.

Martin Potůček – Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a vysokoškolský pedagog. Jako nezávislý kandidát kandidoval do Senátu s podporou Strany zelených, ČSSD, KDU-ČSL. Působil také jako místopředseda Rady vlády pro výzkum.

Jiří Witzany – Bývalý rektor ČVUT a děkan fakulty stavební, vedoucí katedry konstrukce pozemních staveb ČVUT. Chce zlepšit čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie v oblasti vědy a zapojit česká pracoviště do mezinárodní výzkumné struktury.

Ivan Ohlídal – Člen ČSSD, vysokoškolský profesor. Zabývá se fyzikou. Bývalý poslanec a místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež, tělovýchovu a kulturu. Působil také jako zastupitel Jihomoravského kraje. 

Jan Žaloudík – Senátor za ČSSD, chirurg a onkolog, někdejší stínový ministr zdravotnictví. Bývalý ředitel Masarykova onkologického centra v Brně. 

Václav Hořejší – Ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, člen vědecké rady Akademie. 

Ivana Kohnová – Věnuje se zdravotnictví. Vysokoškolská pedagožka Palackého univerzity a primářka úseku mikrobiologie v prostějovské nemocnici. V minulosti působila také jako vedoucí odboru zdravotnictví Středočeského kraje.  

Radka Dudová – Pracuje v Sociologickém ústavu Akademie věd. Zabývá se sociologií genderu, rodiny a soukromého života nebo ženskými reprodukčními a sexuálními právy.

Barbara Havelková – Právnická vysokoškolská pedagožka, docentka na Oxfordské univerzitě. Expertka na právo a gender. Spolupracuje se státní správou a neziskovými organizacemi.

Eva Syková – Profesorka a ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. V roce 2012 dokázala na kandidátce ČSSD vyhrát senátní volby v Praze 4. Miloš Zeman jí 28. října udělil medaili Za zásluhy.

Miroslav Jašurek – Politolog, vysokoškolský pedagog a analytik. Působil také jako místopředseda Rady vysokých škol a člen hodnotících komisí Evropské asociace univerzit.

Poradci pro oblast životního prostředí, energetiky, místního rozvoje a zemědělství

Pavel Veselý – Tajemník zemědělské komise ČSSD. Radil několika ministrům zemědělství. 

Tomáš Novotný – Zabývá se problematikou evropských fondů. Náměstek ministra průmyslu a obchodu. Dříve působil také na Státním fondu životního prostředí. 

Petr Petržílek – Jako právník a advokát se zabývá životním prostředím. Dříve byl vedoucí politicko-analytické sekce ČSSD. 

Karel Machovec – Bývalý poslanec a místopředseda Agrární komory ČR. Působí na ministerstvu zemědělství a je členem zemědělské komise ČSSD. 

Jan Hajda – Senátor a předseda senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Dříve byl předsedou zemědělského družstva a okresní vládní komory. 

Radko Martínek – Senátor zvolený za ČSSD. Dříve byl hejtmanem Pardubického kraje, ministrem pro místní rozvoj a poslancem. Čestný poradce předsedy vlády.

Martin Kloz – Expert ČSSD na energetiku, obnovitelné zdroje a životní prostředí. Působil v Českém geologickém úřadě, ale i na ministerstvu životního prostředí a na Úřadu vlády. Poradci pro oblast zahraniční politiky, obrany, kultury a občanské společnosti.

Jaromír Novotný – Byl velvyslancem České republiky v Indii, Bangladéši, Nepálu, Srí Lance a na Maledivách a velvyslancem v Japonsku. Působil také jako 1. náměstek ministra obrany a v Kanceláři prezidenta republiky. 

Miloslav Had – Člen komise pro evropské záležitosti ČSSD. Působil na ministerstvu zahraničí.

Blanka Mouralová – Ředitelka společnosti Collegium Bohemicum a bývalá ředitelka Českého centra v Berlíně. 

Bedřich Kopecký – Bývalý velvyslanec v Polsku a dlouholetý pracovník na ministerstvu zahraničí.

Jan Šícha – Zakládal České centrum v Mnichově, dříve působil na ministerstvu zahraničí. V současnosti je kurátor ve společnosti Collegium Bohemicum. 

Poradci a poradkyně pro oblast spravedlnosti, vnitra, lidských práv a pro Legislativní radu vlády

Martin Šíp – Jako právník se specializuje na insolvenční a exekuční právo, ale také právo občanské a obchodní. Je členem ústřední právní komise ČSSD.

Pavel Jiřička – Právník se specializací na právo občanské a obchodní. Je členem ústřední právní komise ČSSD.

Jan Strouhal – Právník se specializací na právo trestní a správní a také na právní předpisy registrace a regulace léčiv. Člen ústřední právní komise ČSSD. 

Radka Pavlišová – Vedoucí právní poradny Transparency International. Pracovala v advokacii a soudnictví. Přednáší na Univerzitě Hradec Králové. 

Jan Kudrna – Odborník na ústavní právo. Spolupracoval s polským ústavním soudem. Působí na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK a Metropolitní univerzity. Chce se zaměřit na změny pravomocí NKÚ, evropskou integraci a její promítnutí do ústavy nebo otázky referenda. 

Politický poradce předsedy vlády

Otto Novotný – Bývalý hlavní analytik ČSSD. Podílel se na programu strany. Sobotkovi bude radit mimo jiné s mediálním obrazem.