Kongres ODS v Olomouci v neděli schválil zásadní změnu stanov strany. Velkých změn dozná výkonná rada. Ta se dosud početně pohybovala okolo čtyř desítek členů (aktuálně má 38 členů ). Podle nových pravidel jich v budoucnu bude jen čtrnáct. Každý kraj bez ohledu na velikost tak bude mít v tomto orgánu stejný hlas. 

Zároveň vznikne nový stranický orgán, takzvaný republikový sněm. Ten bude naopak velmi početný - měl by mít okolo stovky členů, kteří budou reprezentovat jednotlivé oblasti (ty odpovídají zhruba bývalým okresům).

Změnu navrhlo minulé vedení strany, podpořil ji ale i nový předseda Petr Fiala. Názor delegátů nebyl jednoznačný, pro změnu hlasovalo 286, proti 191 z nich. Podle schválené změny bude zúžena výkonná rada ODS, která dosud byla jediným širším stranickým orgánem, který zasedal mezi kongresy a rozhodoval o zásadních záležitostech.

Nově ve výkonné radě bude mít každý kraj jen jednoho zástupce, součástí výkonné rady bude i grémium, které tvoří předseda, místopředsedové a šéfové parlamentních klubů.

Vznikne také republikový sněm, ve kterém budou předsedové všech oblastních a regionální organizací a také grémium. Scházet by se měl asi dvakrát až třikrát do roka. Výkonná rada bude zasedat častěji.

Bývalý první místopředseda Martin Kuba návrh zdůvodňoval tím, že z regionů v minulých měsících často zaznívala kritika, že výkonná rada není příliš výkonná. "Pokusili jsme se přijít s tím, že by se výkonná rada zmenšila na jednoho zástupce za každý region, byla by pracovnější orgán, schopný se lépe sejít a lépe fungovat," řekl Kuba.

Část straníků ale namítala, že ve výkonné radě nyní bude mít každý kraj bez ohledu na velikost a počet členů strany jen jeden hlas. Stejnou váhu by tak měl hlas za Prahu, kde měla ODS tradičně větší podporu a členskou základnu, a hlas například za Karlovarský kraj, který je menší a výrazně vyšší podporu tam má levice.

Zazněl také návrh na to, aby se diskuse o stanovách odložila až do příštího kongresu. Návrh ale nebyl přijat.

Fiala, který se na přípravě nových stanov nepodílel, změnu podpořil. "Návrh mi připadá rozumný, protože cítím jako nutnost zřízení celorepublikového sněmu," řekl delegátům. Podobnou strukturu stranických orgánů má například ČSSD. Kromě grémia má další dva stranické orgány, a to předsednictvo a ústřední výkonný výbor.