Mezi bohatými státy světa patří Česká republika k těm, které podporují chudé země nejméně. V žebříčku, který sestavuje americké analytické středisko Center for Global Development a který hodnotí politiku zemí z hlediska podpory mezinárodního rozvoje, letos skončila na 24. místě z 27 hodnocených zemí. První příčku obsadilo Dánsko, následované Švédskem a Norskem.

Ukazatel CDI (Commitment to Development Index) hodnotí vlády bohatých zemí podle toho, jak jejich politika ovlivňuje pět miliard obyvatel chudších států. Analytici se přitom zaměřují na sedm oblastí: rozvojovou pomoc, otevřenost obchodu, finance, migraci, životní prostředí, bezpečnost a úroveň spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a průmyslem.

Česko má podle washingtonského institutu nejlepší výsledky v kategorii životního prostředí, mimo jiné i díky vysokému zdanění zemního plynu nebo relativně zpomalujícímu růstu emisí skleníkových plynů. Díky podpoře vědy a výzkumu si nadprůměrně dobře vede i v dílčím hodnocení transferu technologií.

Celkový výsledek ale dolů sráží nevelký program zahraniční pomoci, překážky pro migranty a studenty z rozvíjejících se zemí, obchodní překážky, omezená podpora mírovým a humanitárním misím. Slabý je i výsledek z hlediska aktivity související s transparentností v oblasti energetických zdrojů, jako je ropa nebo zemní plyn.

Institut žebříček sestavuje od roku 2003. V letošním hodnocení má Česko skóre 3,9. Před deseti lety byla hodnota ukazatele o 0,4 bodu nižší. Z údajů na webu instituce ale vyplývá, že oproti předešlému hodnocení si Česká republika letos o jednu příčku polepšila.

Center for Global Development je nezávislé analytické středisko, které se mimo jiné zabývá snížením celosvětové chudoby.