Česká školní inspekce chce opět sčítat romské žáky na praktických školách a na základních školách, které navštěvuje pět a více žáků s lehkou mentální retardací. Podle Asociace speciálních pedagogů (ASP) se to ale nesmí, a navíc to ani nelze. Není prý totiž jasně definované, jak romského žáka poznat, a navíc se takto citlivé údaje ani nemohou zpracovávat. Předseda asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař se kvůli tomu obrátil na ministerstvo školství.

Minulý týden obdrželi všichni ředitelé škol, kterých se nařízení týká, žádost inspektorů, aby do 26. září vyplnili počet romských žáků s lehkou mentální retardací. Ke sčítání má dojít v rámci plnění opatření, kterými Česká republika reaguje na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007, podle nějž bylo 18 romských žáků neoprávněně odsunuto na zvláštní školu.

"Pokyn i případná konkrétní činnost ředitele v tomto směru je dle našeho názoru v rozporu s Listinou (základních práv a svobod), protože rozhoduje subjektivně, a jedná tak podle našeho názoru v rozporu se zákonem a dokumenty přijatými vládou České republiky," tvrdí ale Pilař v dopise ministrovi školství.

O tom, kdo je Rom, má ředitel rozhodovat na základě definice ministerstva práce, kterou schválil i ombudsman. Podle ní se za romského žáka považuje člověk, který se za něj sám považuje, anebo je za takového považován významnou částí svého okolí. To je ale podle Pilaře problematické. Všichni žáci zvláštních škol mají totiž diagnózu lehké mentální retardace a není ani jasné, co znamená "významná část okolí".

Pilař také připomněl, že loni se Úřad pro ochranu osobních údajů vyjádřil v tom smyslu, že citlivé údaje ze školských matrik nelze zpracovávat ani s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka.

"Stejná data školy vyplňují i do výkazů," brání ale sčítání Ondřej Andrys ze školní inspekce. Počet romských žáků by však z výkazů zjistili až v listopadu, data už prý ale potřebuje ministerstvo na prosincové jednání Rady EU. Proto přistoupili k šetření, které je pro ředitele povinné, protože návratnost podobných rychlých šetření se obvykle pohybuje jen kolem 70 procent.

Pokud by ředitel školy data neodevzdal, přijde do školy inspektor a dohlédne na to, aby ředitel romské žáky sečetl. To ale asociace označila za nátlak a vyhrožování.

Celý spor bude muset vyřešit ministerstvo školství, to zatím stanovisko nemá.

Česká republika je dlouhodobě kritizována za vysoký podíl Romů na speciálních školách určených jen lehce mentálně postiženým. Ministerstvo proto už v roce 2011 přijalo nové vyhlášky, a počet romských žáků na těchto školách poklesl ze 35 na 26,4 procenta.