Sněmovna ve středu podpořila návrh zákona o státním zastupitelství, který kromě jiného ruší vrchní státní zastupitelství a zřizuje specializovaný protikorupční útvar. Předloha, která míří do ústavně-právního výboru, počítá i s tím, že nejvyššího státního zástupce bude jmenovat prezident na návrh vlády. Poslanci už ohlásili, že budou chtít normu upravit.

Cílem předlohy je podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) zefektivnění činnosti soustavy státních zastupitelství, její vyšší nezávislost a boj proti korupci. Blažek změny normy připustil. Uvedl, že vše ve vládním návrhu nemusí být dogma.

"Vláda příliš podlehla diktátu státních zastupitelství," soudí šéf poslanců ODS Marek Benda. Předloha podle něho vede k centralizovanému modelu, přičemž větší pravomoci by měla vyvážit i vyšší odpovědnost. Předseda sociálnědemokratické frakce Jeroným Tejc ocenil, že vláda o normě debatovala s opozicí. Také on nadnesl otázku, zda se posílení postavení nejvyššího státního zástupce dostatečně odráží v možnostech jeho odvolání.

Ačkoli někteří poslanci hovořili v souvislosti s návrhem zákona o revoluci, podle Borise Šťastného (ODS) se ve skutečnosti o žádnou revoluci nejedná. K posílení nezávislosti státních zástupců by podle Šťastného pomohlo, pokud by byli nejvyšší žalobce a krajští žalobci voleni přímo obyvateli. Podle Blažka by ale hrozilo, že by státní zástupci rozhodovali jednotlivé kauzy podle momentálních nálad lidí.

Vznikne i úřad pro potírání korupce

Návrh zákona počítá s tím, že nejvyšší státní zástupce bude jmenován prezidentem na deset let bez možnosti znovujmenování. Odvolat ho nebude moci vláda, ale pouze kárný senát Nejvyššího správního soudu. Desetiletou lhůtu zpochybnil předseda ústavně-právního výboru Stanislav Polčák (TOP 09 a Starostové), podle kterého by měla být kratší. Otázkou podle něho zůstává další postup v případě, pokud by prezident nejvyššího státního zástupce nechtěl jmenovat.

Ostatní vedoucí státní zástupci, tedy okresní a krajští, budou jmenováni na základě výsledků výběrového řízení, pro jehož provádění budou stanovena jednoznačná kritéria. Také je bude moci odvolat pouze kárný senát Nejvyššího správního soudu.

Úřad pro potírání korupce má podle návrhu vzniknout při Nejvyšším státním zastupitelství. Složka bude mít celorepublikovou působnost, bude se zabývat vyšetřováním trestných činů přijetí úplatku, podplácení a nepřímého úplatkářství, závažnou finanční kriminalitou a závažnými zločiny úředních osob.

Jeho vedoucí, který bude ze zákona současně náměstkem nejvyššího státního zástupce, bude jmenován na deset let bez možnosti znovujmenování. Odvolat jej může také jen kárný senát Nejvyššího správního soudu.

Současnou čtyřstupňovou soustavu státních zastupitelství zákon omezuje na tři stupně, a to zrušením Vrchních státních zastupitelství v Praze a v Olomouci. Agenda bude převedena na Nejvyšší státní zastupitelství a v omezeném rozsahu i na krajská státní zastupitelství.

Nově by měl vzniknout jedenáctičlenný Poradní sbor státního zastupitelství, se kterým budou muset být projednány například návrhy na jmenování státních zástupců. Členství ve sboru bude neslučitelné s funkcí vedoucího státního zástupce a jeho náměstka.