Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby se státní zástupce mohl dohodnout na výši ukládaného trestu nově také s pachateli zvlášť závažných zločinů – tedy například i vražd. Cílem návrhu, který úřad rozeslal do připomínkového řízení a který je k dispozici v Knihovně připravované legislativy na webu vlády, má být zrychlení trestního řízení.

Sjednání dohody o vině a trestu umožňuje český trestní řád od loňského září – ovšem zatím s tím omezením, že dohodu nelze uzavřít v trestních řízeních o zvlášť závažných zločinech, což jsou úmyslné trestné činy s minimálně desetiletou horní hranicí trestní sazby.

"Věcně není dán žádný důvod, proč ve skutkově a právně nekomplikovaných, byť společensky vysoce závažných věcech by nebylo možno tento institut využít," uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě k aktuálnímu návrhu. Poukázalo na to, že obdobně široká úprava se osvědčila na Slovensku. Nově by také nemusel být sjednání dohody přítomen obhájce obviněného.

Dohoda funguje tak, že když se obviněný ke svému činu dozná, státní zástupce mu může navrhnout přiměřený trest a formu náhrady způsobené škody. Soud potom neprovádí dokazování jako v klasickém hlavním líčení, ale pouze na veřejném zasedání posoudí, zda byla dohoda uzavřena v souladu se zákonem. Pokud ano, schválí ji.

Novinka se loni do trestního řádu dostala po rozsáhlé debatě. Její předkladatel, bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS), uváděl, že by měla být využívána především u nedbalostních trestných činů či méně závažných úmyslných činů.

Odpůrci novely kritizovali, že dohoda zvýhodní majetné lidi, kteří si bez soudního projednání budou moci "koupit" nižší trest. Upozorňovali také, že změna může vést ke vzniku korupčního prostředí, vyvíjení tlaku na obviněné či snížení výchovné funkce trestu.

 

Ministerstvo věří, že navrhované rozšíření možnosti uzavřít dohodu povede ke zvýšení počtu uzavíraných dohod a tím i ke zrychlení trestního řízení. Zneužití dohody podle něj zabrání soud, který je garantem její zákonnosti, přiměřenosti a správnosti.