Mosty na ostravské dálnici D1 (dříve D47) jsou nekvalitní, v některých případech stavbaři porušili evropské normy, a stavby jsou tak po pěti letech používání v nepřijatelném stavu.

Velmi nelichotivě se o českých stavbách vyjádřili ve svém expertním posudku němečtí odborníci Steffen Marx a Ludolf Krontal z Hannoveru, kteří na žádost Ředitelství silnic a dálnic zkoumali pět dálničních mostů v severomoravské části hlavní tuzemské autostrády.

Písemně tak jen potvrdili to, co konstatovali už při první obhlídce v červenci a o čem se dlouho ví: D1 u Ostravy je zpackaná a řidičům na ní v budoucnu bez rozsáhlých a nákladných oprav hrozí nebezpečí.

"Závady a poškození jsou způsobeny především zapomenutým torzním zatížením způsobeným předepnutím zakřivené horní nosné konstrukce, nedostatečným průzkumem zemního podloží a špatnou kvalitou návrhu a realizace," stojí v německém posudku, který má server IHNED.cz k dispozici.

Konstrukce mostů jsou zdeformované, popraskané a zatéká do nich. Pokud se včas a v dostatečném rozsahu neopraví, výrazně se zkrátí jejich životnost. A v krajním případě se stavby mohou podle odborníků zřítit.

Dálnice D1 (D47)

Poslední úsek dálnice D1 se označuje i jako D47. Vede z Lipníku nad Bečvou až k polské hranici. Nejvíce potíží přinesly úseky okolo Ostravy. Vozovka se tam zvlnila a došlo k poškození některých mostů. ŘSD našlo celkem 901 vad, které reklamovalo. Už rok se ale pře s jedním z velkých dodavatelů stavby - společností Eurovia CS - o to, kdo za vady může. Eurovia CS některé reklamace uznala, jiné ale odmítá s tím, že závady způsobilo ŘSD nesprávnou údržbou komunikace. Záruční lhůta končí v listopadu a ŘSD chce vyjednat její prodloužení o deset let. Jinak hrozí několika žalobami. 78 kilometrů dlouhý úsek někdejší D47 vyšel na zhruba 60 miliard korun. Kritici ale tvrdí, že  trasa je špatně zvolená a zcela míjí větší města.

ŘSD obdrželo posudky zahraničních odborníků minulý měsíc a dnes tvrdí, že intenzivně řeší nápravu s dodavatelskými firmami. Jde o konsorcium společností, které při jednáních s ŘSD zastupují dva největší hráči: Eurovia CS a Strabag.

"Vady reklamujeme. Někteří zhotovitelé jsou vstřícní a na reklamace přistupují, jiní jsou méně vstřícní," uvedla mluvčí ŘSD Martina Vápeníková s tím, že posudky úředníkům mohou významně pomoci při uplatňování reklamací vad, kterých je téměř tisícovka.

Potíže s reklamacemi

Například společnost Eurovia však některé závady stále odmítá uznat a tvrdí, že k nim došlo nesprávnou údržbou. A k posudkům o mostech se nechce vyjádřit. "Nebudeme se vyjadřovat k materiálu, který nemáme k dispozici," uvedla firemní mluvčí Petra Kučerová.

Potíže s reklamacemi se protahují a úředníky z ŘSD při vyjednávání s dodavateli tvrdě tlačí čas. Na konci listopadu totiž vyprší záruční lhůta na většinu staveb, a pokud se ŘSD do tohoto data nestihne domluvit na podmínkách reklamace, anebo nepodá žaloby, hrozí české státní pokladně miliardové ztráty.

Správci silnic a dálnic a potažmo český stát by se už nikdy nedomohli nápravy a nákladné opravy by musely zaplatit z peněz daňových poplatníků.

ŘSD sice tvrdí, že žaloby má připraveny a podá je, pokud nedojde k dohodě. V jejím rámci chce ŘSD u sporných částí dálnice prodloužit záruční dobu o deset let. To se už podařilo domluvit na posledním úseku dálnice z Bohumína na polskou hranici, kde stavělo sdružení firem v čele se Strabagem.

Bývalý šéf ŘSD: Úředníci jsou liknaví

Podle bývalého pověřeného šéfa správců silnic a dálnic René Poruby však úředníci jednají liknavě. A reálně prý hrozí, že klíčové termíny propásnou.

"Současné vedení ŘSD by si mělo pospíšit, aby miliardové náklady na opravy zaplatili viníci, tedy stavební firmy. Mám obavy, že to v tichosti spadne na všechny občany této země, jako kdykoli předtím," upozorňuje Poruba, kterého letos na jaře v čele státní organizace vystřídal současný ředitel David Čermák.

Právě Poruba, kterého na ŘSD dosadil lídr Věcí veřejných Vít Bárta, v minulosti upozornil na to, že dálnice D47 není kvalitně postavená. Vlnil se povrch vozovky a přišlo se na to, že pod komunikací není vyhovující podklad. Stavebníci tam navezli mimo jiné třeba odpad z hutí, který bobtná.

Spory u rozhodčího soudu

Spory ŘSD s dodavatelskými firmami kvůli kvalitě D47 už jednou řešil rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Úředníci vedli s Eurovií spor o to, zda stavba dálnice byla v minulosti předána a převzata v souladu se smlouvou o dílo. ŘSD to zpochybňovalo s poukazem právě na zvlnění dálnice a nezvykle rychlé chátrání mostů u Ostravy. Rozhodnutí si však obě strany interpretovaly jako své vítězství. "A dál se nic neděje," říká René Poruba.

Podvody při fakturaci?

Nyní se ŘSD na rozhodčí soud obrátilo znovu. Koncem října podalo dvě žaloby na velké stavební firmy celkem o 385 milionů korun. Podle ŘSD společnosti podváděly, když vyúčtovaly peníze v rozporu se smlouvou: při fakturaci si údajně uměle nadhodnotily takzvanou inflační doložku.

V prvním případě se ŘSD u sdružení firem Strabag, Eurovia a Alpine Bau domáhá 204,9 milionu korun. Ve druhém po společnostech Eurovia, Skanska a Porr požaduje 180,3 milionu korun.

První žaloba se týká stavby 4,5 kilometru dálnice D47 z Hrušova do Bohumína, druhá navazujícího zhruba stejně dlouhého úseku. Smlouvy s firmami podepsalo ŘSD v roce 2004 a stavby převzalo v roce 2006.