Poslanci jedním hlasem protlačili po několikatýdenních jednáních sněmovnou vládní daňový balíček, s nímž kabinet Petra Nečase spojil důvěru.

Jak se mají změnit daně od 1. 1. 2013:

1. Zvýšení DPH

Daň z přidané hodnoty se zvýší ze současných 14 na 15 procent a z 20 na 21 procent. Opatření má platnost v letech 2013 až 2015. S největší pravděpodobností se zvednou ceny potravin, léků a dalšího zboží, energií, dopravy i služeb.

2. Vyšší zdanění bohatých

Lidé s příjmem vyšším než je čtyřnásobek průměrné mzdy – tedy ti, kdo měsíčně berou přes 100 tisíc korun, budou po tři roky odvádět takzvaný solidární příspěvek. Ten má činit 7 % z výdělku přesahujícího 100 tisíc korun.

3. Sleva pro důchodce

Pracující důchodci by v letech 2013 až 2015 neměli mít nárok na základní slevu na dani. Opatření se bude týkat i osob s plně invalidním důchodem, nikoliv však těch, které pobírají částečný invalidní důchod.

4. Zelená nafta pro zemědělce

Zemědělcům je v současné době vrácena část spotřební daně z nafty, kterou použili pro zemědělskou výrobu. Částka, která bude od ledna zemědělcům vracena, se snížila z 60 na 40 procent.

5. Daň z převodu nemovitostí

Od roku 2013 dojde ke zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod (ze tří procent na čtyři procenta).

6. Výhody pro živnostníky

Živnostníci sice nepřijdou o výhodné výdajové paušály, jak se původně spekulovalo, od roku 2013 se však omezí využití daňových slev a bonusů. Zůstane daňová sleva na poplatníka a zdravotně postiženého. U paušálů ve výši 30 a 40 procent bude platit, že je nebude moci využít ten, kdo si za rok vydělá více než 2 miliony korun.

7. Vyšší daně firmám z daňových rájů

V současné době se na příjmy zahraničních daňových rezidentů uplatňuje srážková daň ve výši 15 procent, nově má tato sazba vzrůst na úroveň 35 procent.

8. Zrušení stropu u zdravotního pojištění

Novela ruší stropy pro odvody zdravotního pojištění. Padne tak limit, který dosud platby pojistného od určitého výdělku sjednocuje bez ohledu na to, kolik člověk bere. Nynější maximální roční vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění je 1,8 milionu korun, maximální měsíční pojistná záloha činí 20 361 korun. Podle nového nařízení tak lidé budou platit i víc. Opatření je platné pro roky 2013 až 2015. Stropy pro platby sociálního pojištění zůstaly zachovány.

9. Méně pro kraje

Kraje budou nově dostávat menší podíl z vybraných daní, aby větší výnos z vyšší DPH a daně z příjmu zaměstnanců připadl pouze státu. Kraje budou dostávat 7,86 procenta z vybrané daně z přidané hodnoty (nyní 8,29 procenta) a 8,65 procenta z daně z příjmu zaměstnanců (nyní 8,92 procenta).