Nový registr vozidel, který se od svého červencového spuštění potýká s problémy, nebyl dostatečně připravený. Nová aplikace vznikala příliš rychle a nahodile, navíc bez vyhlášení transparentního výběrového řízení. Vyplývá to ze závěrů auditu společnosti Ernst & Young, který má k dispozici server Aktuálně.cz.

Prověrku si nechalo vypracovat ministerstvo dopravy. Odpovědnost za nesprávné fungování podle auditu mají současné i předchozí vedení resortu.

"Není zřejmé, proč MD (ministerstvo dopravy) nezadalo realizaci projektu CRV (registru) dříve, respektive proč samo nepřipravilo návrh CRV, ačkoliv již několik měsíců předtím (minimálně od výpovědi ze strany ministerstva vnitra 30. 6. 2011) vědělo, že bude nový CRV připravovat," píše se ve zprávě.

Ze zprávy podle serveru vyplývá, že současné ministerstvo v případě registru jednalo pomalu a nezohlednilo časovou náročnost úkolu.

Nový registr ministerstvo dopravy spustilo 9. července. Po zhruba hodině provozu systém selhal a od té doby se v něm objevují problémy. Software pro nový registr dodala společnost ATS - Telcom Praha za 37 milionů korun bez výběrového řízení.

Podle auditorů měla dodavatelská společnost ATS-Telcom na tvorbu aplikace, její vyzkoušení a proškolení necelé tři měsíce, neboť do poloviny března 2012 připravovala pouze návrh.

Ministerstvo podle auditu rovněž pochybilo, když po obdržení výpovědi od ministerstva vnitra nezadalo nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení na dodavatele nové aplikace.

Navíc nebyly dostatečně ujasněny podmínky mezi resortem dopravy a dodavatelem ani požadavky na fungování rejstříku.

"V tomto smyslu máme výhrady zejména k absenci úpravy záruky za kvalitu plnění, nejednoznačnosti v aplikaci sankčních ustanovení a nedostatečné specifikaci akceptační procedury," uvádějí auditoři.