Domácí násilí v Česku podle studie, kterou nechala zpracovat společnost proFem, stálo předloni stát přes 1,3 miliardy korun. Největší díl představovaly náklady za zdravotní péči pro oběti domácího násilí, a to 546 milionů korun.

Vyplývá to ze studie, kterou v úterý její tvůrci představili na konferenci v Senátu.

Náklady spojené se soudním řízením podle studie, která je první svého druhu v ČR, byly 314 milionů korun. Výši podpory v nezaměstnanosti pro ženy, které v souvislosti s domácím násilím přišly o práci, studie vyčíslila na 210 milionů korun; dotace na sociální služby činily 190 milionů korun.

Zbývající částka představuje náklady policie, státních zastupitelství, obcí na přestupková řízení a nemocenskou.

Sociolog Kamil Kunc jako hlavní autor studie označil sumu za konzervativní vzhledem k tomu, že některé náklady nebylo možné relevantně vyčíslit. Studie nezahrnuje například invalidní důchody, náklady na léky, na právní služby nebo na ušlou mzdu.

S náklady na ušlý zisk počítá obdobná rakouská studie, která celkové náklady na základě údajů z let 2004 a 2005 odhadla na 78 milionů eur (zhruba 1,95 miliardy korun).

Do celkové částky nebyly na rozdíl od výzkumu, který byl proveden ve Velké Británii v letech 2001 a 2008, započítány lidské a emocionální náklady, tedy finanční kompenzace za dlouhodobé následky a obtíže v důsledku domácího násilí. Tvůrci české studie na základě průzkumu, který provedli mezi 3000 ženami, tyto náklady odhadli na 19,25 miliardy korun.

Studie byla zpracovávána zhruba rok, proto v ní její autoři vycházeli z předloňských statistických dat. Museli kombinovat údaje ministerstev práce a sociálních věcí, spravedlnosti nebo vnitra.

Ve stanovení částek vycházeli také z expertních odhadů. Studie má pomoci naplnění vládního Národního akčního plánu prevence domácího násilí, k jehož úkolům patří vypracování analýzy ekonomických dopadů domácího násilí, která má být hotova v roce 2014.