Bývalého šéfa Ředitelství silnic a dálnic Jiřího Švorce jmenovala vláda na post zmocněnce pro dálnici D1 a rychlostní silnici R35 v září 2011.

Nejvytíženější českou dálnici čeká na podzim největší oprava v historii, která potrvá nejméně jeden a půl roku. Doprava se omezí nejvíce na začátku rekonstrukce, na jeden nebo dva pruhy, dají se proto očekávat dopravní zácpy. Během rekonstrukce se omezení dotknou přibližně 20 % dálnice D1.

Jindy než za provozu je oprava dálnice D1 podle zmocněnce Švorce nemožná. "Vzhledem k neexistenci variantních dopravních tras přes ČR je jiný postup prakticky vyloučen," uvedl v rozhovoru se čtenáři IHNED.cz.

Dálnice dostane nový povrch a rozšíří se o tři čtvrtě metru. To umožní v dalších fázích rekonstrukce vést dopravu ve čtyřech pruzích na jedné straně dálnice.

"Jedná se rovněž o kompletní výměnu vozovkového souvrství, přestavbu mostních objektů v parametrech umožňujících budoucí rozšíření na třípruhové uspořádání v každém směru, uložení nových optických kabelů pro možné připojení telematických zařízení a jejich doplnění, modernizaci dalších inženýrských objektů, doplnění řady protihlukových opatření, doplnění objektů v rámci migračních koridorů živočichů a další práce," upřesnil rozsah rekonstrukce Švorc v online rozhovoru se čtenáři IHNED.cz.

Oprava se bude týkat 40 kilometrů, kde bude rychlost omezena na 80 km/h. Podle vyjádření ministra dopravy Dobeše z minulého týdne by se D1 měla do roku 2050 rozšířit na čtyři pruhy. Podle Švorce by zrekonstruované úseky měly mít při řádné údržbě minimální životnost 30 let.

Čtenáře zajímala i možnost odklonění části kamionové dopravy z D1 na železnici. "V současné době je intenzita dopravy na modernizovaných úsecích až 40 000 vozidel za 24 hodin, z toho cca 10 000 je těžkých nákladních automobilů. V rámci přípravy projektu Modernizace D1 jsme prověřovali i možnosti přepravy kamionů po železnici. Bohužel železnice nedisponuje potřebnou technikou," tvrdí Švorc.

Nedostatky spočívají hlavně v chybějících nízkopodlažních vagonech, umožňující přepravu běžných kamionů. Nejsou ani vybudovány potřebné terminály pro jejich nakládání.

Naposledy ŘSD do nejdůležitější silniční tepny v Česku významně investovalo v letech 1996 až 1999 do rozšíření úseku Praha - Mirošovice.


Jak bude oprava vypadat? Budeme v roce 2050 jezdit mezi Prahou a Brnem ve třech pruzích? Zmocněnec pro D1 Jiří Švorc odpovídal na otázky čtenářů IHNED.cz.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Milan
Dobrý den, pane Švorci. Určitě jsem jeden z mnoha, kdo se těší na hladký betonový povrch mezi Prahou a Brnem a zajímalo by mě, jak dlouho mají podle plánů vydržet rekonstruované dálniční úseky do další náročnější opravy? Děkuji za odpověď a přeji hodně úspěchů, Milan
Dobrý den, minimální životnost nově budovaných cementobetonových vozovek je při řádné údržbě 30 let
J.Švorc
Jaroslav
Prosím Vás, jak je to s tím financováním těch rozšíření 2x75 cm z EU. Vždyť Brusel nikdy nesouhlasil, ze bude financovat rekonstrukce a opravy. Brusel trval na tom, že bude financovat pouze nové dálnice a zvyšování počtu pruhů. Vždyť je Vám přece i znám skandální projekt na převážně městské silnici I/52, který původně si Ministerstvo dopravy za více než miliardu schválilo jako "malý" projekt z Operačního programu doprava a pak s ostudou muselo tento projekt stahovat ze seznamu dotovaných projektů a celou miliardu si uhradit samo.
Dobrý den, projekt modernizace dálnice D1 je připravován tak, aby splňoval podmínky spolufinancování z prostředků Operačního programu doprava. Součástí projektu není pouhé rozšíření o 0,75 m na každé straně dálnice, jedná se rovněž o kompletní výměnu vozovkového souvrství, přestavbu mostních objektů v patametrech, umožňující budoucí rozšíření na třípruhové uspořádání v každém směru, uložení nových optických kabelů pro možné připojení telematických zařízení a jejich doplnění, modernizaci dalších inženýrských objektů, doplnění řady protihlukových opatření, doplnění objektů v rámci migračních koridorů živočichů a další práce.
J.Švorc
Martas
Kdy zmizí tankodrom Brno-Vyškov?
Dobrý den, úsek, na který se ptáte, není součástí projektu Modernizace D1. Postupné opravy jsou rozplánovány v přibližně 5 km úsecích do několika příštích let.V letošním roce již byla zahájena ucelená oprava km 220 - 225 pravá strana, která v současnosti probíhá. Možnost realizace dalších úseků závisí na finančních prostředcích, přidělených v příštích letech.
J.Švorc
jg
Dobrý den, mám dotaz, zdali v naší zemi neběží nějaký projekt, který by vedl k odklonění kamionové transitové dopravě na koleje. Například by mohlo být zde využito následovně: Naložení kamionů na vlak někde za Prahou (odklonění kamionů z D1) a vyložení za Brnem, například směr Bratislava. Proběhla nějaká takováto studie? Děkuji. S pozdravem, Jan Gonda
Dobrý den, V současné době je intenzita dopravy na modernizovaných úsecích až 40 000 vozidel za 24 hodin, z toho cca 10 000 je těžkých nákladních automobilů.V rámci přípravy projektu Modernizace D1 jsme prověřovali i možnosti přepravy kamionů po železnici. Bohužel železnice nedisponuje potřebnou technikou, zejm. nízkopodlažními vagony, umožňující přepravu běžných kamionů. Rovněž nejsou vybudovány v trase potřebné terminály, umožňující nakládání kamionů
J.Švorc
fifina
Dobrý den, jakou radu byste dal řidiči, který velmi často jezdí trasu Praha-Brno a potřebuje se do místa dostat včas? Co má v době, kdy bude oprava probíhat dělat? S díky Františka
Dobrý den, projekt Modernizace D1 nemá co do provozní složitosti v ČR obdoby. V době plné stavební činnosti budou dopravní omezení na přibližně 20% dálnice D1, z čehož je zřejmé, že cestovní doba mezi Prahou a Brnem se prodlouží. Pro část veřejnosti bude přijatelným řešením vlakové spojení, někteří využijí jiných tras, i když s delší dobou cesty. Pro ostatní mužeme doporučit informační media, např. dopravní vysílání, nebo aktuální informace na www.novaD1.cz a samozřejmě počítat s jistou časovou rezervou. Obecně lze říci, že případná zdržení na D1 můžeme zejména ovlivnit my všichni řidiči, a to tím, jak ohleduplně a ukázněně se budeme na úsecích s dopravním omezením chovat, abychom předešli dopravním nehodám.
J.Švorc
jum
Dobrý den pane Švorci, můžete vyčíslit, kolik peněz a na jaké úseky během posledních 5 let ŘSD investovalo a jaká je na těchto úsecích situace? Tj. zda potřebují opravu znovu, zda se díky tomu zlepšil v některých místech komfort jízdy po dálnici? S díkyjum
Dobrý den, poslední zásadní investicí do D1 mezi Prahou a Brnem bylo rozšíření úseku Praha - Mirošovice na 2 x 3 jízdní pruhy v letech 1996 - 99. Ostatní práce, které na dálnici probíhaly, byly údržbového charakteru, případně odstarňování havarijních stavů. Při žádné z těchto oprav nebyly měněny parametry dálnice, tj. dálnice nebyla rozšiřována.
J.Švorc
mk
Dobrý den, jak se dotkne rozšíření stávajících mýtných bran?
Dobrý den, projekt Modernizace D1 je koncipován tak, aby stávající mýtné brány nebyly dotčeny.
J.Švorc
Marek
Dobry den, muzete popsat, podle ceho se vybiraly useky k rekonstrukci? Podle stavu vozovky, podle stari, podle poctu nehod...?
Dobrý den, úseky, které jsou v 1.etapě modernizace, byly vybrány podle řady kriterií, zejména technický stav, a to jak vlastní komunikace, tak mostních objektů, složitost projektové přípravy jednotlivých úseků a získání stavebních povolení, stáří vozovky
J.Švorc
Nom
Dobrý den Zmínil jste zde budoucí možné rozšíření na 3 pruhy. Nebylo by lepší teď trošku zainvestovat a rozšířit dálnici rovnou na 3 pruhy ? Kdy plánujete toto rozšíření na 3 pruhy, až doběhne životnost téhle rekonstrukce (tedy za 30 let) a stejně se budou muset znovu dělat věechny mosty pod ? Přijde mi zbytečné teď řešit budoucí rozšíření na 3 pruhy, pokud není horizont rozšíření menší než 10 let, ale pak je zase nesmyslné, proč se to rozšíření neudělá (alespoň na některých úsecích) rovnou. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, s ohledem na aktuální technický stav D1 nelze zahájení stavebních prací odkládat. Projekt rozšíření na 2x3 jízdní pruhy je zahrnuje kromě celé řady technických problémů i nutnost řešit množství majetkoprávních vztahů, čaž by získání stavebních povolení značně oddálilo. Rovněž stávající dopravní intenzita toto definitivní řešení nevyžaduje. NIcméně při předpokládané životnosti mostních objektů komem 80 let je třeba s touto perspektivou počítat
J.Švorc
Petr Dostál
Dobrý den, nestálo by za zvážení skutečně masivní podpora cestování vlakem z Brna do Prahy a zpět tak aby se alespoň částečně "ulevilo" dopravě na D1? Podotýkám, že vůbec nevím zda je takováto podpora ze strany EU akceptována.
Dobrý den, definování takovéto "podpory" v tržním prostředí by byla zcela jistě složitá právní otázka. Nicméně předpokládáme, že celá řada cestujících mezi Prahou a Brnem této alternativy využije.
J.Švorc
efzet
Dobrý den, nebylo by nejvhodnější celou D1 na 1-2 roky úplně zavřít a opravit pořádně?
Dobrý den, vzhledem k neexistenci variantních dopravních tras přes ČR je takový postup prakticky vyloučen. Všem, na jejichž dotazy se nedostalo, se omlouvám a jsem připraven je zodpovědět v některé z příštích debat. Přeji Všem pěkný den a mnoho kilometrů bez nehod. J.Švorc
J.Švorc
JZ
Dobrý den pane Švorci, podaří se ŘSD při této opravě D1 dosáhnout kvality díla souměřitelné s kvalitou, kterou dodavatelské nadnárodní společnosti bežně odvádějí ve svých mateřských zemích,a o které se každoročně přesvědčují cestující tranzitem do Chorvatska. Bude i nadále poradcem ŘSD p.prof.Moss, který například nekvalitu v silničním stavitelství v Česku omlouvá a zdůvodňuje nepříznivějšími klimatickými podmínkami Česka, než například v tranzitní trase na Jadran v sousedním Rakousku a Slovinsku? Děkuji Vám za odpověĎi. JZ
petr k.
dobrý den? prosím vás, dojde i k odstranění betonových panelů, které tak obtěžují při jízdě nebo se D1 bude opravovat jinak? a ještě by mě zajímalo, zda se počítá i s opravou dálnice směrem na slovensko?
rudastraka
Dobry den, jste zmocnenec pro R35 taj se ptam, jak bude pokracovat vystavba R35 zejmena mezi HK a Mohelnici a kdy bude tento usek zprovoznen? Bude pak nutne dostavovat na D1 3. pruh, kdyz se 1/3 provozu presune na D11/R35??
Tomáš Gottschalk
Dobrý den, zmizí při rekonstrukci hrubě nebezpečná místa, jako například nájezd na 104 km bez připojovacího pruhu rovnou do stoupacího? Kdy se bude rekonstruovat úsek Kývalka-Holubice, tam doufám od počátku rozšíření na tři pruhy v každém směru. Uvažuje se při tom o humanizaci kolem Bosonoh a Troubska (zakrytí), aby tam bylo možné v budoucnu postavit křižovatku s R43/ JZ tangentou, aniž by se zhoršila hluková a emisní zátěž území?