Středočeský kraj dostal pokutu 81 000 korun za shromažďování osobních dat v projektu žákovské jízdné zdarma. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) požadoval od žáků, jimž hradil jízdné, nadbytečné informace o jejich rodném čísle, rodném čísle zákonného zástupce a místě narození.

Proplácení jízdného bylo předvolebním slibem ČSSD, opoziční ODS to označila za plýtvání penězi. Na jízdné zdarma mají nárok žáci a studenti od šesti do 19 let, kteří mají trvalé bydliště a školu ve středních Čechách.

Úřad podle Markéty Vítkové z hejtmanství rozhodl, že Středočeský kraj při zpracovávání projektu porušil povinnost shromažďovat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění.

"Podotýkáme, že poskytnutí údajů do zmiňovaného projektu bylo dobrovolné, žadatel byl informován a souhlasil s tím, k jakému účelu budou poskytnutá data využita," dodala Vítková.

Podle krajského náměstka pro dopravu Robina Povšíka (ČSSD) hejtmanství osobní údaje studentů nesdílelo a nemohla se dostat nijak na veřejnost.

Kraj chce platit dál

Žákovské jízdné zdarma stálo ve školním roce 2009/2010 250 milionů korun. Systém se navíc údajně zneužíval, proto studenti nyní v autobusech platí a kraj jim vynaložené peníze na jízdné vrací.

Je to ovšem administrativně náročné a žádosti jsou vyřizovány velmi pomalu. "Chceme systém vyplácení urychlit," uvedl Povšík.

O zrušení bezplatného jízdného, stejně jako o zrušení vyplácení nemocničních poplatků, kraj do konce volebního období neuvažuje.