V české populaci stabilně převládá názor, že stát by měl zajistit práci všem, kteří skutečně pracovat chtějí.

V současnosti si to podle průzkumu agentury STEM myslí 69 procent lidí, třetina lidí jednoznačně. Dlouhodobá časová řada přitom ukazuje, že tento názor je v průběhu takřka dvaceti let téměř stabilní.

Mezi těmi, kdo sdílí názor, že by stát měl mít povinnost zajišťovat každému práci, převažují levicově orientovaní voliči, důchodci, zaměstnanci a studenti. Tento názor však zastává i vysoký podíl pravicových voličů - řádově kolem poloviny.

Většina lidí, okolo 57 procent, se také domnívá, že určitá míra nezaměstnanosti je pozitivní, protože vede k tomu, že lidé jsou odpovědnější a váží si práce. Počet  takto smýšlejících lidí ale postupně klesá.

Naopak názor, že nezaměstnaní ve skutečnosti nemají zájem o práci, většina Čechů nesdílí. Souhlas s ním vyslovilo v aktuálním průzkumu 38 procent dotázaných, pouze asi desetina populace je o tom pevně přesvědčena.

Názor, že za nezaměstnanost může také lenost, převažoval na počátku existence samostatného českého státu, kdy nezaměstnanost byla velmi nízká (kolem tří procent), a opět v době ekonomického vzestupu v letech 2007 až 2008. Tehdy si to myslela většina populace.

V dobách, kdy nezaměstnanost roste k hranici deseti procent, podíl veřejnosti, která považuje nezaměstnané za ty, kteří ve skutečnosti nemají zájem o práci, klesá pod hranici 40 procent. Kritičtí jsou k nezaměstnaným zejména podnikatelé a lidé, kteří se hlásí k pravicovým stranám.