Stovky pacientů v Česku, Německu a Spojených státech v příštím roce pravděpodobně čeká jedna návštěva zubaře nebo dentálního hygienika navíc. Místo zubní vrtačky však specialisté vezmou do ruky lahvičku s lakem, kterým pacientům zuby natřou.

A budou sledovat, zda speciální ultratvrdý lak skutečně pacientům zuby ochrání a zkrášlí.

Novou metodu ochrany zubní skloviny, která se sama neobnovuje,  představili odborníci ze Středoevropského technologického insitutu (CEITEC) na čtvrtečním dni otevřených dveří Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně.

Jak lak funguje

Ultratvrdý lak se nanese na povrch zubu, kde se rovnoměrně rozetře. Poté se osvítí polymerační lampou (modré světlo), kterou běžně používají i zubní lékaři. Následně dojde k chemickému procesu polymerace, tedy k vytvrzení laku na zubu. Tím se na zubu vytvoří tvrdá ochranná vrstva, která má stejné vlastnosti a dokáže zub ochránit stejně jako přírodní zubní sklovina.

Speciální ochranný lak dokáže živé zubní tkáně chránit stejně jako přírodní zubní sklovina. "Navíc omezí tvorbu mikrobiálního povlaku zubů a umožní dosažení požadované bělosti zubu dlouhodobě a bez negativních účinků, které na zdraví zubů mají současné metody bělení," uvedl ředitel Ústavu chemie materiálů na brněnské technice a pracovník CEITEC Josef Jančář.

Lak je nyní v druhém kole testování na univerzitě v Řeznu v Německu. Už brzy chtějí vědci podat patentovou přihlášku. V případě schválení podpůrného projektu začne příští rok klinické testování na vybrané skupině pacientů.

Ubude kazů

Umělá zubní sklovina má podle odborníků mnoho výhod, a to jak funkčních, tak estetických. Lze ji použít k dosažení dlouhodobého efektu bílých zubů. Ochrání černé i bílé plomby, a prodlouží tak jejich životnost. Obsahuje antibakteriální činidlo, které snižuje tvorbu kazů a omezuje zápach z úst.

Aplikace laku na zub.

"Sklovina také zlepšuje odolnost žvýkacích ploch zubů proti otěru. Bude se vyrábět jak ve standardizovaných odstínech současných výplňových materiálů, tak ve škále bílých barev pro použití v kosmetické stomatologii," uvedla mluvčí CEITEC Petra Věchtová.

Aplikovat ji ale budou moci pouze odborníci.

CEITEC je společný projekt brněnských vysokých škol a vědeckých pracovišť. Evropská unie přispěla na vybudování laboratoří a dalšího zázemí zhruba pěti miliardami korun. Po dokončení CEITEC zaměstná asi 600 vědců, kteří se budou zabývat výzkumem v oblasti přírodních věd, medicíny, nanotechnologií a pokročilých materiálů.