Poslanec, senátor nebo ústavní soudce, který v opilosti způsobí dopravní nehodu nebo jinak poruší zákon, už se od ledna 2013 nebude moci spolehnout na to, že za něj jeho hřích vyřeší doživotní imunita. Až mu mandát vyprší, bude s ním moci policie zahájit trestní řízení.

Sněmovna totiž ve středu hladce schválila novelu ústavního zákona, který obrovskou výhodu politiků a ústavních soudců výrazně omezil. Pro předlohu hlasovalo 156 ze 161 poslanců, nikdo nebyl proti. Hlasování se zdrželo pět poslanců.

"Je velký úspěch, že po dvaceti letech se podařilo omezit imunitu zákonodárců a ústavních soudců," řekla místopředsedkyně sněmovny Kateřina Klasnová z Věcí veřejných.

"Do této chvíle byla určitá skupina lidí privilegovaná, stála nad zákony, a když se Poslanecká sněmovna nebo Senát rozhodly nevydat svého člena k trestnímu stíhání, tak bylo trestní stíhání navždy vyloučeno," dodala Klasnová.

Nyní by měl normu posoudit ještě Senát. Předpokládá se ale, že i v horní komoře parlamentu průlomová změna ústavy projde, protože v Poslanecké sněmovně se na důležité novince shodla jak koalice, tak opozice.  

Marné pokusy

Poslanci se o omezení imunity, která je v českých podmínkách oproti jiným evropským zemím vysoce nadstandardní, marně pokoušejí od vzniku České republiky v roce 1993. Už třináctkrát návrh na omezení trestněprávní imunity neprošel.

Jednou už o změně ústavy jednala i současná sněmovna - na podzim 2010. Ale také neúspěšně.

Koaliční návrh, který rušil nejen trestní, ale i přestupkovou imunitu, poslanci neschválili. ČSSD tehdy požadovala poloviční řešení - zrušit sice doživotní trestněprávní imunitu, ale zachovat přestupkovou. Tedy aby přestupky mohli zákonodárci dál řešit dvojím způsobem jako dosud: buď v obvyklém správním řízení, anebo na půdě sněmovny před mandátním a imunitním výborem. 

Nynější předloha se proto týká jen doživotní imunity. Předkladatelé tvrdí, že když se současný ústavní zákon tvořil, bylo rozšíření rozsahu imunity i po skončení mandátu chybným krokem.

Nadále by mělo platit, že poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Pokud by ale sněmovna nebo Senát s vydáním nesouhlasily, nic by nebránilo stíhání zákonodárce po zániku mandátu.

Obdobně by to platilo pro ústavní soudce, o jejichž vydání rozhoduje horní parlamentní komora. Promlčecí doba by neběžela.

Jak posílit imunitu? Ovocem

Veřejnost zrušení doživotní imunity, kterou dlouhodobě vnímala velmi negativně, vítá. Upozorňuje ale, že by se ve změnách mělo pokračovat.

"Doživotní imunita bije do očí. Kroky k jejímu omezení bereme jako absolutní minimum v téhle věci," řekl serveru IHNED.cz student Jiří Počarovský, který byl jedním z party vysokošoláků z iniciativy Inventura demokracie, kteří ve středu ještě před hlasováním rozdávali poslancům před budouvou sněmovny pomeranče. Chtěli tak schválení novely podpořit.

"Pokud si poslanci imunitu omezí, musí si prostřednictvím ovoce posílit tu vlastní," řekl Počarovský.

Reakce politiků na studentskou akci se různily. Většina poslanců ji ale nehanila. „Někteří pospíchali, někteří byli zděšeni, že jim někdo vnucuje neznámou potravinu,“ řekl další ze studentů Filip Dominec.

Jak je to s imunitou v Evropě

Všechny evropské země mají společnou ochranu vztahující se na projevy a slova pronesená na půdě orgánu. Většina zemí ponechává poslancům jejich imunitu pouze po dobu výkonu jejich mandátu.

Německo - Imunita chrání poslance s výjimkou tzv. přistižení při činu. Vztahuje se i na dopravní přestupky, k povolení jejich stíhání je potřeba svolení Spolkového sněmu. Za hlasování či výroky ve Spolkovém sněmu nebo v některém z jeho výborů nelze jejich členy stíhat či vyšetřovat, výjimkou jsou však urážlivé pomluvy (podle definice německého trestního zákona). Na žádost Spolkového sněmu může být také řízení proti poslanci, jeho vazba nebo jakékoliv jiné omezení jeho osobní svobody zastavuje.

Velká Británie - členové zastupitelských orgánů nemohou být zbaveni imunity, podléhají jen disciplinární pravomoci komory. V občanskoprávních věcech není možné poslance zadržet.

Slovensko - poslanci si zrušili přestupkovou imunitu. Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Za hlasování parlamentu nebo v jeho výborech není možné poslance žádným způsobem stíhat - je možné jej postihnout jen v rámci disciplinární pravomoci parlamentu. Zadržení poslance je možné, pokud byl přistižen při činu.

Polsko - podle nové polské ústavy není poslanec odpovědný za žádnou svou činnost v rámci výkonu mandátu, a to ani po skončení mandátu (indemnita). Může být odpovědný jen vůči sněmovně. V případě porušení práv třetí osoby může být člen komory stíhán jen tehdy, když s tím bude příslušná komora souhlasit.

Nizozemsko - Zákonodárce může být souzen pouze Nejvyšším soudem. Právní řád neupravuje případné zbavení imunity členů zastupitelských orgánů.

Francie - Pro své názory nebo hlasování nesmí být člen parlamentu občanskoprávně ani trestně stíhán, vyšetřován, zatčen, držen ve vazbě nebo souzen. Podléhá však disciplinárnímu opatření předsedy komory. Výjimkou je dopadení při činu nebo konečné odsouzení. I v těchto případech se však na žádost komory zadržení člena parlamentu nebo jeho stíhání po dobu zasedání zastavují.

Portugalsko - Zákonodárce může být zatčen a zadržován pouze tehdy, pokud je podezřelý z činu s minimální sazbou tří let vězení nebo pokud by byl dopaden při činu. Po zahájení trestního stíhání a po zahájení hlavního řízení je na rozhodnutí parlamentu, zda poslanci mandát pozastaví, aby mohlo trestní řízení pokračovat.