Moderní tramvaje, u kterých se v nedávné době objevily závady na pantografech a kolech, musí hlavní město odebrat všechny. Zaplatí za to 18 miliard korun.

Praha podle právníků nemá šanci vypovědět kontrakty se Škodou Transportation, s níž má podepsané kupní smlouvy.

A to ani v případě, že dodané tramvaje budou i nadále mít tyto závady. Jedinou možností tak je dohodnout se na slevě.

Podle právníků jsou totiž smlouvy napsané tak, že dopravce od nich prakticky nemůže odstoupit.

"Rámcové smlouvy neupravují specificky možnost odstoupení od smlouvy a pouze obecně stanoví, že každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených zákonem,“ stojí v dokumentu, který mají HN k dispozici.

Dopravní podnik by měl možnost od nevýhodných smluv odstoupit jen v případě, že Škoda dodá soupravy s prodlením delším než 120 dní.

Pěti soupravám v metru už praskly podvozky, firmy od nich dávají ruce pryč - čtěte ZDE

Pražskému dopravnímu podniku hrozí pokuta 140 milionů. Neplatí za autobusy a tramvaje - čtěte ZDE

I tak by ovšem DPP mohl odstoupit jen od kupní smlouvy, s níž je Škodovka v prodlení. "Takové odstoupení od smlouvy nemá vliv na již dodané tramvaje ani na druhou kupní smlouvu na dodávku 200 kusů tramvají z května roku 2006," stojí v právním dokumentu.

Možnost odstoupit od smlouvy dává DPP i situace, kdy minimálně dvacet procent již dodaných tramvají bude v jednom okamžiku odstaveno mimo provoz v důsledku zdržení oprav u Škody Transportation.

"Právo na odstoupení od smluv ze strany DPP je natolik ztíženo formulací různých podmínek, že by na straně Škoda Transportation muselo dojít k trvalému a zcela flagrantnímu porušování závazku," píší v dokumentu advokáti.

Více informací o nevýhodné smlouvě mezi pražským Dopravním podnikem a Škodou Transportation si přečtete v Hospodářských novinách v úterní příloze Praha

Čtěte více v Hospodářských novinách