Ministerstvo nyní pracuje na věcných záměrech zákonů o dlouhodobé péči a o zdravotních pojišťovnách. "Vládou by měl projít ještě letos věcný návrh zákona o dlouhodobé péči, v příštím pololetí bude paragrafované znění.

Norma zasáhne do sítě, protože část nemocničních lůžek přejde do sociální a ošetřovatelské péče," řekl ministr.
Velké změny čekají nemocnice i proto, že příští rok jim vyprší smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Budou se uzavírat smlouvy nové a pojišťovny se netají tím, že některým nemocnicím smluvně omezí počty lůžek a s nepotřebnými nemocnicemi nové smlouvy neuzavřou.

Posílení pozice zdravotních pojišťoven

Reforma má podle ministra zvýšit pravomoci zdravotních pojišťoven. Vláda rozhodla, že dál půjde cestou pojišťovenské plurality, tedy že v Česku bude několik zdravotních pojišťoven. Aby systém fungoval, je podle Hegera smluvní volnost pojišťoven podmínkou. Uzavřou smlouvu jen s tím, koho opravdu potřebují.

V novele zákona o veřejném zdravotním pojištění už je zakotveno, že pojišťovny zodpovídají za splnění nároku pacienta na zdravotní péči. Musejí zaplatit péči, na kterou má pacient zákonný nárok. Aby na to měly peníze, musejí mít možnost tvořit racionální síť zdravotnických zařízení.

Současně ale bude zpřísněn dohled nad zdravotními pojišťovnami. Pokud začne mít pojišťovna finanční problémy, bude muset fúzovat. Příští rok je tak připravena fúze neprosperující Vojenské zdravotní pojišťovny s úspěšnou Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra.

V třetí etapě reformy má Heger úkol od vládní trojkoalice pracovat na zvyšování spoluúčasti ze současných 17 na 23 procent. Zatím na tom prý nepracuje. Výhledově vidí jako možnou oblast pro spoluúčast třeba zubní plomby nebo umělé oplodnění u žen, které překročí věkovou hranici pro úhradu od pojišťovny.

Související