S výrokem, že politické strany jsou zkorumpované, v dotaznících CVVM souhlasilo 81 procent lidí. Podle stejného počtu dotázaných se strany zajímají pouze o zájmy svých členů, 82 procent respondentů je pak přesvědčeno, že strany zajímají názory občanů pouze v době před volbami.

Tři čtvrtiny lidí (74 procent) i přes diskusi ve veřejném prostoru nevnímají strany jako rozdílné. Stejné množství lidí zároveň souhlasí s tvrzením, že politická uskupení rozdělují společnost. "Zajímavé je, že i když lidé ve většině souhlasí, že strany jsou potřebné, aby hájily zájmy různých skupin a společenských tříd, více než polovina občanů si myslí, že žádná ze stran nereprezentuje právě ty jejich zájmy," uvádí autoři průzkumu.

Méně než polovina dotázaných (45 procent) se domnívá, že bez politických stran by nemohla být demokracie. Podobný podíl si myslí, že dávají lidem možnost podílet se na politickém životě. Pouhá čtvrtina občanů je ale přesvědčena, že vstupem do strany lze něco změnit, tvrdí průzkum CVVM.

Politické strany jako záruku demokracie oceňují častěji lidé do 30 let věku, vysokoškoláci a lidé s dobrou životní úrovní. Lidé s vyšším vzděláním a lepší životní úrovní také častěji věří, že vstupem do politiky lze něco změnit. S výrokem, že politické strany nereprezentují zájmy lidí, souhlasili především lidé šedesátiletí a starší.