Cestující, kteří pojedou za dva až tři roky z Plzně do Českých Budějovic nebo do Chebu, si už možná nebudou muset kupovat jízdenku u Českých drah (ČD).

Hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec (ČSSD) v nedělních Otázkách Václava Moravce potvrdil, že se chystá otevřít provoz regionálních tratí i jiným dopravcům než jsou České dráhy. Soutěž plánuje kraj vyhlásit začátkem roku 2013.

"Vstupem konkurence neočekávám zásadní zlevnění - i když za něj budeme rádi, ale především zásadní zlepšení kvality poskytovaných služeb," říká v on-line rozhovoru pro server IHNED.cz hejtman Plzeňského kraje a stínový ministr dopravy Martin Chovanec.

Přestože kraje uzavřely s českým státem destiletou smlouvu o způsobu financování regionální dopravy, kterou budou zajišťovat České dráhy, připravuje Plzeňský kraj uvolnění některých tratí pro nástup konkurence. "Naše desetileté smlouvy nám přesně toto umožňují," tvrdí Chovanec.

Dopravci by se tak podle hejtmana mohli "utkat" o regionální elektrifikované tratě Plzeň - České Budějovice nebo Plzeň - Cheb.

ČD podle Chovance zkostnatěly a neumí se dál posunout. Navíc by se podle něj měly více zaměřit na vnitřní trh a ne se zkoušet prosadit v zahraničí. "Reakce vedení Českých drah na konkurenci byla značně hysterická," doplnil.

Stínový ministr dopravy nedávno doporučil Pavlu Dobešovi, aby se nevzdával evropských peněz určených na výstavbu a opravu silnic. Pokud stát nemá dost připravených projektů, nechť převezmou čerpání evropských peněz kraje. Ty podle něj mají projektů připravených dost.

 


 

Kdy se na železničních tratích Plzeňska objeví další dopravci? Co bude hlavním kriteriem pro jejich výběr? Jak vidí hejtman Chovanec konkurenční boj mezi Českými drahami a RegioJetem? Vyzkoušel si jízdu s oběma společnostmi? Kolik spojů bude muset být pro nedostatek peněz v příštím roce zrušeno? 

Ptali jste se hejtmana Plzeňského kraje Martina Chovance.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Adam
Dobrý den. Jste hejtmanem od září 2010. Jak hodnotíte předchozí desetiletou smlouvu podepsanou mezi ČD a socdem hejtmany koncem roku 2009? Byla to chyba nebo k tomu byly nějaké důvody, například tlak ČSSD? Jak to, že žádný kraj nedal přednost značným úsporám a nedal šanci konkurenci ČD? Ani jeden kraj nejednal se státními prostředky "s péčí správného hospodáře", jak by člověk od úředníků spravujících státní prostředky čekal...
Desetiletá smlouva byla vyústním poměrně dlouhé a lopotné diskuse s českým státem o způsobu financování regionální dopravy. Na konci byl kompromis, kde úspory přinesly jak České dráhy i kraje (původní požadavek na difinancování byl 3, 5 miliardy Kč). Na tomto základě se stát zavázal hradit po dobu deseti let 2, 6 miliardy Kč plus inflaci, která v těchto deseti letech nastane. Některé kraje i přesto např. Jihomoravský, Jihočeský, Plzeňský a další, připravují uvolnění některých tratí pro nástup konkurence. Naše desetileté smlouvy nám přesně toto umožňují. Hlavním problémem, který dnes řešíme je, aby toto soutěžení po jednotlivých trasách nebylo v konečném součtu dražší, než je současný stav. A pokud bychom odsoutěžili celý rozsah najednou, obáváme se toho, že není v Česku zatím dostatečná konkurence, která by se o tento rozsah mohla ucházet. Úplným závěrem - vstupem konkurence neočekávám zásadní zlevnění - i když za něj budeme rádi, ale především zásadní zlepšení kvality poskytovaných služeb. Stanovisko ČSSD na naše rozhodování nemělo žádný vliv.
Milan Chovanec
Jindřiška
Hezký den, co říkáte rozhodnutí ministra Dobeše nepustit na trať Praha - Brno dalšího dopravce? A samozřejmě, neměl by pan Jančura kromě lukrativních tras dostat třeba i zajištění dopravy, která lukrativní není? Děkuji za odpověď J.B.
Souhlasím s panem ministrem Dobešem, že bez výběrového řízení, není možné uvolnit trať jednomu zájemci. Je nutné rozlišovat tratě s dotací a bez dotace - tedy bez dotace státu nebo municipalit. Pokud budou kraje soutěžit některé své trasy, jsou to trasy v závazku veřejné dopravy, kdy je provozovateli doplácena jeho ztráta vč. přiměřeného zisku. Bez této dotace nelze veřejnou dopravu provozovat a ani se nikde ve světě tento typ dopravy neprovozuje. Konkurence by měla tyto ceny vč. dotace snížit na co nejnižší mez.
Milan Chovanec
Lukáš P.
Dobrý den, vaši současnou snahu vítám. Nicméně proč jste před časem všichni hejtmani za ČSSD dali ČD kontrakt na provozování dopravy na 10 let bez výběrového řízení? Podotýkám, že na rozdíl od vás do práce dojíždím vlakem a úroveň šrotu ČD v poměru cena za měsíční jízdenku je čím dál více zarážející. Jinak přeji hodně úspěchů v této snaze, doufám, že dáte možnost občanům ČR využívat alespoň zčásti služeb soukromníků i na železnici konečně...
Národní přepravce České dráhy zůstanou ve svém dominantním postavení na trhu ještě řadu let. Konkurence přinese určité zpestření a zlepšní služeb, což vítám. A doufám, že přinutí ČD k určité sebereflexi a výraznému zlepšování poskytovaných služeb. Jak jsem již uvedl výše - desetiletý kontrakt s ČD nám umožňuje pustit na tratě konkurenci, což také uděláme.
Milan Chovanec
Jaroslav
Dobrý den pane hejtmane. Mne zase až tolik nezajímá trať Plzeň-Č.B. a Plzeň-Cheb. Z tratě Plzeň-Č.B. mě zajímá pouze malá část Plzeň-Nezvěstice. Já ročně najedu mnohem více na menších tratích spíše lokálkového typu jako je trať Rokycany-Nezvěstice a nebo Plzeň-Žihle. Zajímá mě zda na těchto mnou zmiňovaných tratích dojde od příštího j.řádu k nějakému omezení spojů. Dále mi zajímá, proč nejde v integrované plzeňské dopravě jet na vnitřní zónu P na trati Plzeň-Žihle až do Třemošné, ale jde to pouze jen k Třemošné zastávka (ŠKODA JS), když na vnitřní zónu P jde jet třeba jinde až do Chrástu a nebo do Starého Plzence. Dále mi zajímá, proč na městskou integrovanou dopravu v zóně P mohu u vlaku uplatnit pouze předplatné na plzeňské kartě, ale nemohu uplatnit z nabité plzeňské karty lístek, který jsem si zakoupil např v automatu v tramvaji a platí mi 3 hodiny. Proč tuto výhodu využít integrovanou dopravu (vlak a ČSAD v zóně P) mají jen ti co mají předplatné na plzeňské kartě (na měsíc, čtvrtrok, půlrok a pod.)a nemohou ti co mají kartu přednabitou a kupují si jednotlivé jízdné? Dále nemohu pochopit stanovené jízdné u vlaku, kdy za jízdu za 1 stanici (2km jízdy) zaplatím minimální jízdné tj 10Kč (to vychází 5Kč/1km), kdežto u delších vzdáleností se cena jízdenky pohybuje v ceně kolem 1Kč/1km. To je jasné, že ty 2km radši budeme chodit pěšky, nebo jezdit na kole, než abychom dali vlaku 10Kč/2km.
Vážený pane Jaroslave, děkuji za Váš dotaz, který je velmi rozsáhlý a odborný. Integrovaný dopravní systém řešíme ve spolupráci s městem Plzní a tudíž stanovení vnitřní zóny vzniklo po diskusi s městem. Ohledně výše jízdného - toto jízdné si stanovují České dráhy, a to na základě Věstníku o regulované ceně, který vydává Minsterstvo financí. Váš dotaz se mi zdá natolik zajímavý a konkrétní, že ho předám k vyřízení krajské společnosti POVED, která se právě problematikou Integrovaného dopravního systému zabývá. Pokud se obrátíte v příštím týdnu na ing. Kmochovou, bude připravena odeslat Vám písemnou odpověď v konkrétnější podobě. Kontakt na POVED naleznete na www.plzensky-kraj.cz
Milan Chovanec
Marie Škáchová
Jak a kdy bude probíhat soutěž na provozovatele železniční dopravy ve vašem kraji? Co musí soukromník splňovat aby se mohl do soutěže přihlásit? Kdy by mohly vyjet ve vašem kraji první soukromé vlaky? Co si slibujete od soukromých přepravců na železnici? Bude i nižší jízdné? Je vaším cílem privatizace celých českých drah? Jaké vlaky by měly být soukromé a co by měl provozovat stát? Proč? Kolik vlaků budete rušit ve vašem kraji? Máte představu o celkovém počtu vlaků, které budou zrušeny v celé republice? Navrhujete sníženou sazbu DPH a nižší spotřební daň pro dopravce. Jak by se tyto skutečnosti projevili? Můžete finančně vyčíslit konkrétní dopady?
Začněme tím - pro mě - nejdůležitějším, a to je privatizace ČD. Osobně jsem jednoznačně proti privatizaci ČD. Chci připomenout, že ČD ze 100 % vlastní stát. Jedním z důvodů, proč se uzavíraly desetileté smlouvy, bylo uzavření Memoranda mezi kraji a státem. Desetiletá přechodná doba, která byla - na základě výjimky Evropské unie - stanovena, měla sloužit k tomu, aby se ČD na vstup konkurence lépe připravily. Předpokládám také, že se ČD, tak jak deklaroval generální ředitel Žaluda, budou všech výběrových řízení účastnit. V listopadu oznámí Plzeňský kraj Českým drahám roční výpovědní lhůtu s tím, že vlastní soutěž proběhne v průběhu příštího roku. Nové soupravy mohou vyjet v roce 2014. Výběrové řízení bude obsahovat řadu podmínek, důležitou pak je nasazení nových příp. novějších dopravních prostředků. Soutěžním kritériem bude cena. Vzhledem k tomu, že ČD dnes mají na tratích většinou odepsané dopravní prostředky, neočekáváme zásadní zlevnění, ale čekáme zásadní zlepšení kvality cestování pro cestující. V otázce spotřební daně se jedná o návrh Hospodářského výboru Parlamentu ČR, jmenovitě pana předsedy Urbana, který předložil návrh na snížení spotřební daně u nafty o 2,5 Kč. Toto snížení - dle propočtů - by mělo přinést do státní kasy 5 - 9 miliard Kč. Naše spotřební daň je v porovnání s okolními státy nejvyšší. A především dopravci se naučili tankovat mimo území ČR. Z těchto min. pěti miliard jsme navrhli ministru Doberšovi, aby uvolnil zbývajících 300 milionů Kč pro regionální železnice, a dostál tak závazku podepsané v Memorandu alespoň v roce 2012.
Milan Chovanec
Heusinger
Pane hejtmane, víte, že na české železnici již několik let jezdí soukromí dopravci a že pan Jančura odstoupil z výběrka v Liberci. Pan Jančura sliboval od července devět párů vlaků do Ostravy. Zatím jezdí jen tři páry. Pokládáte jej za seriozního partnera?
Vím, že konkurence jezdí na více trasách a očekávám, že přibudou i další partneři. Také jsem si plně vědom toho, že musíme mít silného národního přepravce. Jak jsem již napsal, očekávám, že se ČD do všech výběrových řízení vypisovaných kraji, přihlásí. O tom, že pan Jančura odstoupil z výběrového řízení jsem slyšel, neznám však podrobnosti. Pro nás je každý partner, který splní podmínky výběrového řízení, podepíše smlouvu, kterou bude řádně dodržovat, seriozním partnerem.
Milan Chovanec
Fidel
Dobrý den, proč se o trase ČB-Pzeň uvažuje až teď? Přímí autobus na trase snad ani nejezdí a vlak je jen o málo pomalejší než auto.
Tato trasa vychází z harmonogramu připravovaného uvolňování tratí. Jedná se o součást tratí tzv. elektrifikovaných, které by měly být soutěženy jako první. V současné době tuto věc diskutujeme i s partnery v Jihočeském kraji, aby došlo k součinnosti obou krajů při řešení tohoto problému.
Milan Chovanec
J.P.
Preji pekny den. Chtel bych se zeptat jak bude vyreseno jizdne, pokud budu muset pri sve ceste prestupovat a budu nucen pouzit vlaky vice dopravcu? Napr. Regiojet nekaceptuje jizdenky CD a opacne. Nebylo by lepsi prvni vyresit legislativu uznavani jizdneho a pak spustit vyberova rizeni? To co se zacina dit v CR se zeleznici je totiz zacatek dzungle, kdy zeleznice bude jako sit zcela rozbita. Timto neobhajuji monopol CD, privitam rad vice dopravcu, ale jako clanky v celostatni siti. Ve svycarsku kdyt si koupite jizdenku, tak je jedno jaky prijede dopravce, plati zkratka vsude, vcetne autobusu. Dekuji za Vasi reakci.
Děkuji za tento dotaz. Švýcarsko je opravdu zářným příkladem toho, jak má veřejná doprava vypadat. Za posledních pět let se jim podařilo, aby vlaky z původních 30 % lidí, začalo využívat až 80 % lidí. Je to především časovou a ekonomickou výhodností a úrovní přepravy. V ČR existuje zákonná povinnost provázat na sebe veřejnou dopravu mezi státem, kraji a obcemi. Do konce roku 2011 se budou předávat první harmonogramy těchto spojů. Ohledně Vaší otázky na řešení i provázanosti výběru jízdného - plně s Vámi souhlasím. Je však nutné vytvořit potřebnou legislativu a stanovit koordinátora.
Milan Chovanec
DAVID JÁNSKÝ
Dobrý den, nemyslíte si, že soukromými dopravci na železnici si jako politici omezíte prostor pro korupční chování a finanční zisky od ČD jako státní firmy (např. výprodej majetku ČD za "hubičku", viz. Masarykovo nádraží apod.)? Neobáváte se nátlaku odborářských bossů, kterým tímto omezíte vliv a možnosti nejen při případné stávce? Jak víme, soukromníci jezdí za každého počasí. Myslíte si, že občané ČR "přežijí" tento skok na železnici od ČD k soukromé dopravě tedy od dopravy a kvality z úrovně 70-80 tých let do úrovně dopravy 21 století v západní Evropě? Děkuji
Dobrý den. Jsem od toho, abych hájil zájmy Plzeňského kraje a jeho občanů. Osobně si myslím, že zvýšení kvality veřejné dopravy je v zájmu právě občanů. O prodeji majetku naštěstí nerohoduji a tlaku od koholik se neobávám.
Milan Chovanec
michal
Dobrý den,je pravda, že v důsledku chyb ministerstva dopravy jsme přišli o 20 mld korun z evropských dotací? Kdo je za to odpovědný a jak tomu v budoucnu zabránit? Michal
Máte-li na mysli, že jsou avizovány některé tzv. neuznatelné náklady v rámci hotových výběrových řízení, čerpám pouze z veřejných zdrojů, stejně jako Vy. Pokud tomu tak opravdu je, budou tyto projekty hrazeny plně ze státního rozpočtu a evropské prostředky se přesunou na následující projekty. Otázkou je, zda s tak malým rozpočtem SFDI budeme schopni dočerpat do konce rozpočtového období EU celou alokaci. Pan ministr Dobeš avizoval, že může být nedočerpáno až 40 miliard Kč. V otázce netransparentních výběrových řízení s Vámi souhlasím v tom, že je třeba tyto věci řádně vyšetřit a stanovit konkrétní odpovědnost úředníka či politika, který je způsobil.
Milan Chovanec
michal
Pane hejtmane, již dlouho se zdá, že v řízení resortu dopravy chybí jasná koncepce. Máte Vy, jako stínový ministr, nějakou připravenou? Pokud ano, můžete ji stručně představit? Michal
Převzal jsem po svém předchůdci ve stínové vládě koncept dopravy,který se jeví jako zastaralý. V současné době velmi intenzivně s odbornou komisí pracujeme na jeho nové verzi. Tato bude veřejnosti představena na jaře příštího roku. Otázkou dopravy jsou - jak jinak, než finance. Stát se bude muset rozhodnout, jakým způsobem chce k řešení celého systému dopravy přistoupit. Osobně si myslím, že je nezbytně nutné najít nové zdroje a v tomto a přištím plánovacím období EU vyčerpat účelně evropské prostředky na dostavbu silniční a dálniční sítě v ČR. V otázce železniční dopravy je potřeba vyřešit otázku jejího financování, nižší dotaci na veřejnou dopravu na železnici má Bulharsko a Rumunsko. U nás se tato dotace pohybuje na cca 100 Kč/ km. Na Slovensku a v Rakousku je to asi 130 Kč/ km, v Německu 200 Kč/ km. Na odborné stránce celkového konceptu velmi intenzivně spolupracuji i s ČVUT. Hlavním posláním nového ministra by také mělo být řešení výběrových řízení pro veškeré stavby v resortu a snaha o jejich zlevnění.
Milan Chovanec
Martin
Dobrý den, zajímalo by mne, jestli zajistíte, aby směs různých dopravců na jedné železnici nebyla na úkor pohodlnosti pro zákazníky. Například v Anglii vznikl zmatek, ve kterém bylo obtížné se orientovat. Budete dávat smluvním dopravcům do smlouvy podmínku, že musí používat jednotné jízdenky a mít společný systém prodeje?
V rámci Interovaného dopravního sytému již dnes využíváme systém elektronických karet a každý dopravce v tomo sytému je povinnen se tomu podřídit. Na železnici to bude naprosto stejné. V podmínkách výběrového řízení bude povinnost dopravce podřídit svůj systém prodeje a rezervace jízdného krajskému systému. Právě k tomuto účelu zřídil kraj již před dvěma lety společně s městem Plzní spol. POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy), která se přávě Integr. dopravním systémem na území kraje zabývá.
Milan Chovanec
Radka
Staví se u nás jedny z nejdražších dálnic na světě, všichni hovoří o korupci. Má ČSSD nějaký recept jak to vyřešit?
Připravují se legislativní změny. Zásadní je však přístup lidí, kteří výběrová řízení pořádají. V současné době ČSSD připravuje v rámci přípravy volebního programu i změny v přístupu k veřejným zakázkám. Tento program bude představen v listopadu na programové konferenci. Souhlasím s Vámi, že ceny jsou neúměrné a je nutné s tím něco dělat. Co je také nutné důraznit je, že téměř 15 % z cen dopravních staveb tvoří náklady na výkup pozemků. I v této otázce je nutná legislativní změna s možností jak velmi rychle a efektivně a za cenu v čase a místě obvyklou tyto pozemky získávat.
Milan Chovanec
Řidič
Zdravím Vás, pane hejtmane. Jste dlouhodobě proti zdražování dálničních známek, kde chcete vzít peníze na výstavbu nových dálničních úseků a nutné opravy stávajích dálnic? Držím Vám palce...
Celková suma, kterou MD získá zdražením dálničních známek pro občany je rovna zhruba ceně za níž se postaví asi 1,5 km dálnice. Vcelku mi vadí, že stát rezignuje na výběr přímých daní a stále větší zátěž přesouvá na občany. Pokud chce stát rozhodným a zásadním způsobem plnit svoji roli, musí se zaměřit na výběr přímých daní. Co mi přijde naprosto neskutečné je to, že v ČR se nevybírá DPH z bankovních poplatků, které jsou snad nejvyšší v Evropě. Vůbec nevolám po jejich zvýšení o DPH, ale o výběr DPH z těchto plateb. Navíc, když platíme DPH z každého rohliku, nechápu, proč banky toto neplatí.
Milan Chovanec
Helena Janochová
Dobrý den. Ministerstvo dopravy se z důvodu nedostatku peněz chystá omezovat veřejnou dopravu. Jaký je recept ČSSD?
Pokud máte na mysli snížení financí pro rychlíkové spoje a regionální železniční dopravu, pevně věřím, že se toto alespoň pro příští rok podařilo eliminovat. Recept ČSSD je jednoduchý - začít používat zdravý rozum. Původně uvažovaná ministerstva v součtu za 1 miliardu Kč by znamenala odchod cca 1500 lidí z ČD a dalších asi 400 u obslužných firem, což by s sebou neslo náklady na odstupné ve výši 300 milionů Kč. Dále by s tím byly spojené náklady, které by s těmito lidmi vznikly tím, že by se dostaly do sociální zachytné sítě a byla jim vyplácena podpora v nezaměstnanosti a další dávky. Takže úspora na Ministerstvu dopravy ČR by byla vykoupena možná ještě vyššími náklady z jiné kapitoly státního rozpočtu. Takže vlastně nevím, o jaké úspoře ministerstvo mluví. Děkuji všem za položené otázky. Čas mi vymezený vypršel. Přeji hezký den.
Milan Chovanec
Jana
Dobrý den pane hejtmane, zajímal by mne Váš názor na to, jestli by se mělo mýto rozšířit i na silnici I. tříd? Děkuji za odpověď.
Hana Nová
Dobrý den pane hejtmane. Silnice nižších tříd jsou čím dál tím více jako tankodrom. Kdy dojde na jejich opravu, když peníze na ně nejsou? Děkuji za odpověď.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist