Vláda v úterý schválila návrh novely trestního řádu, podle níž se bude státní zástupce moci dohodnout s obviněným na výši jeho trestu. ČTK o postoji vlády informoval zdroj obeznámený s jednáním kabinetu.

Novela také upravuje takzvaný institut spolupracujícího obviněného - tedy zločince, který pomůže policistům rozkrýt organizovaný zločin nebo korupční jednání.

Podle předkladatele novely, kterým je ministerstvo spravedlnosti, se možností dohody o vině a trestu zrychlí trestní řízení, a uleví se tak přetíženým soudům. Dohodu totiž mají soudy schvalovat bez nařízení hlavního líčení, proti rozhodnutí ale nemá být možné odvolání. Vláda se v úterý rozhodla, že dohodu o vině a trestu nebudou moci používat mladiství.

Výhodou dohody o vině a trestu má být podle dřívějšího vyjádření ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) posílení práv obětí trestných činů. Pachatel ji totiž bude moci uzavřít pouze v případě, že vyrovná závazky vůči poškozenému. Poškozený se pak bude moci účastnit veřejného zasedání, na základě kterého soud dohodu schválí, či odmítne. Opatření pak podle úřadu ochrání oběť před sekundární viktimizací, nebude muset před soudem svědčit.

Sjednat dohodu bude možné pouze v případě, že se pachatel přizná. Zároveň bude jeho vina podložena provedenými důkazy a výslechy. Při jednání o dohodě pak bude muset mít obviněný advokáta. Soud také před rozhodnutím musí stíhaného vyslechnout a zjistit, zda dokumentu rozumí, zda se přiznal dobrovolně a zda ví, že nemá právo na odvolání.

Dohodu o vině a trestu bude moci státní zástupce vyjednat téměř s jakýmkoli zločincem. Výjimkou jsou pachatelé vražd a trestných činů, kterými způsobili smrt. Sjednání dohody pak nebude vždy automaticky znamenat, že obviněný dostane nižší trest. Dohoda se však bude moci brát jako polehčující okolnost.

Novela také zavádí, že spolupracujícími obviněnými se mohou stát lidé, kteří pomohou k odhalení jakéhokoli činu organizované skupiny, nejen těch závažných. Zároveň se bude přísněji posuzovat to, zda skutečně přispěli k odkrytí struktury skupiny. Soudci budou mít napříště povinnost ukládat spolupracujícím obviněným tresty pod dolní hranicí sazby nebo od potrestání upustit. V současnosti jim to trestní řád pouze umožňuje.

S novelou původně nesouhlasilo ministerstvo zahraničních věcí. Podle něj dohoda o vině a trestu nepatří do kontinentálního práva. Zároveň prý povede ke vzniku korupčního prostředí, vyvíjení tlaku na obviněné či snížení výchovné funkce trestu. Také ČSSD již dříve upozorňovala na to, že novela neskýtá žádné záruky, že tohoto institutu nebude zneužito.

Související