Hlavní město připravuje výstavbu Radlické radiály, která by měla propojit vnější a vnitřní okruh města.

Vypsalo proto v těchto dnech výběrové řízení za zhotovitele průzkumné štoly, pomocí které by se mělo zjistit, jaké jsou v místě plánované stavby geologické podmínky.

Předpokládaná hodnota zakázky je 255 milionů korun bez DPH, nabídky bude město přijímat do 26. září.

Průzkumná štola by měla být vybudována v místě plánovaného tunelu Radlice. Měla by měřit asi 850 metrů, příčný profil bude mít 13,46 metru čtverečních. Součástí zakázky bude podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum v trase radiály.

"Průzkumem získané znalosti a informace jsou nezbytné pro další projekční práce, a to jak z hlediska technického a technologického řešení přípravy budoucího tunelu Radlice, tak z hlediska budoucí bezpečnosti při jeho ražbě," napsali zástupci odboru městského investora (OMI), který má stavbu na starosti.

 

Podle OMI má radiála schválenou dokumentaci v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). V současnosti se zpracovávají podklady pro územní rozhodnutí, o které bude podle OMI v následujících týdnech nebo měsících požádáno.

Nejdříve rok 2018

Příprava stavby ale bude ještě několik let trvat, samotné vybudování průzkumné štoly bude podle zadávací dokumentace trvat zhruba tři roky. Podle OMI bude vše záležet také na finančních prostředcích. "Při dostatečném objemu finančních prostředků by bylo reálné zprovoznění v roce 2018," napsali ČTK zástupci odboru. To ale zřejmě není moc pravděpodobné.

Radlická radiála by měla propojit Strakonickou ulici u Barrandovského mostu s už fungující Rozvadovskou spojkou, která navazuje na Pražský okruh a dálnici D5.

Polovina okruhu a radiál v provozu

Podle projektantů ze sdružení firem Pudis - Satra by měla být radiála dlouhá asi 5,5 kilometru, z toho zhruba polovina bude vedena ve třech tunelech (tunel Radlice, Jinonice a Butovice). Součástí stavby by mělo být 12 mostů, tři lávky pro pěší i úpravy na železniční trati ze Smíchova do Hostivice. Náklady na výstavbu zatím město nedokáže odhadnout.

Hlavní silniční síť v hlavním městě tvoří vnitřní Městský okruh a vnější Pražský okruh, které má propojit sedm radiál. V provozu je zhruba polovina z celkové délky obou okruhů a všech radiál.