Ministerstvu vnitra bude příští rok podle současné podoby návrhu rozpočtu na rok 2012 chybět oproti letošku zhruba 1,85 miliardy korun.

A to i přesto, že bude rozpočet v porovnání s letošním rokem navýšen o téměř 394 milionů korun.

Úřad totiž musí zaplatit závazky, které v minulosti odkládal, má dostat i méně peněz na provoz a investice.

Kvůli tomu se sníží rozpočet policie o zhruba 1,37 miliardy korun a hasičského sboru o asi 306,5 milionu korun. V úterý o tom informoval mluvčí ministerstva Pavel Novák.

Rozpočtové škrty se nelíbí policejnímu prezidentovi, odborová Unie bezpečnostních složek (UBS) začala na září plánovat protestní akci v Praze.

Čtvrtina policistů na dlažbu?

Odboráři navíc podle předsedy UBS Zdeňka Buřiče dostali neoficiální informaci o tom, že by se měl do konce roku 2013 snížit počet policistů na 30.000, tedy o víc než 10.000.

Mluvčí policejního prezidenta Pavla Kopecká řekla, že informaci nemůže potvrdit, ani vyvrátit. "V současné době probíhá analýza dopadů na činnosti policie v souvislosti s návrhem rozpočtu pro Policii ČR na příští léta," sdělila.

"Úsporná opatření se nesmí projevit dalším snižováním platů policistů a občanských zaměstnanců. V současné době jsme nuceni analyzovat dopady snižování rozpočtu na činnost policie," uvedl k rozpočtovým škrtům policejní prezident Petr Lessy.

"Budeme muset v rámci investičních prostředků více využít financování z evropských fondů, v oblasti provozních a mzdových nákladů téměř žádné další rezervy nemáme," doplnil jej šéf hasičského záchranného sboru Miroslav Štěpán.

Důchody a sociální dávky

Novák uvedl, že každý rok narůstají výdaje na důchody a ostatní sociální dávky, jako jsou výsluhy a odchodné.

Návrh rozpočtu z dílny ministerstva financí v této oblasti počítá s navýšením, s prostředky na výzkum a vývoj má jít o nárůst o téměř 820 milionů korun. Skutečné navýšení je však nižší, jde o skoro 394 milionů. Zbývajících asi 426 milionů je v porovnání s letoškem kráceno na provozních výdajích a investicích.

Ministerstvo vnitra podle Nováka vydává každoročně podstatnou část peněz na závazky vyplývající ze zákona, tedy na vyhotovení občanských průkazů nebo pasů, nebo z členství v EU, například na zavedení a provoz Schengenského informačního systému.

Další závazky vyplývají z dlouhodobých smluv uzavřených v rámci projektů elektronizace veřejné správy nebo z kontraktů s Českou poštou, například na zajištění telekomunikačních služeb.

"Nedostatek finančních prostředků v této oblasti ministerstvo vnitra v minulých dvou letech vyřešilo dohodou s Českou poštou o prodloužení splatnosti faktur," upozornil Novák.

"Jsme v situaci, kdy hrozí další finanční propad díky možným penalizacím z nesplacených závazků. Nemůžeme tyto problémy stále hrnout před sebou a tvářit se, že je vyřešíme v dalších letech," citoval Novák slova ministra vnitra Jana Kubice z pondělního jednání s Lessym, Štěpánem a ekonomickými náměstky vnitra i obou sborů.

"Můžeme se pokusit vypovědět či upravit nevýhodné smlouvy, můžeme prodat nepotřebný majetek, u kterého platíme náklady za provoz, můžeme přehodnotit množství a potřebnost odebíraných služeb, ale nemůžeme do nekonečna odkládat platby za tyto závazky," doplnil Kubice.

Novák dodal, že podmínky čerpání peněz na projekty financované z fondů EU neumožňují měnit rozsah vysoutěžené dodávky.

U ostatních projektů se ministerstvo podle mluvčího pokusí dosáhnout úspor do deseti procent. Prostor pro snížení nákladů vidí úřad i u provozních nákladů na projekty eGovernmentu. Další jednání o podobě rozpočtu, úsporných opatřeních i setkání s odbory mají následovat v srpnu.

Související