Okresní soud v Semilech potvrdil nárok Johanny Kammerlanderové, dědičky po Karlu des Fours Walderode, na pozemky a nemovitosti, jejichž vrácení se léta domáhá. Na Semilsku si nárokuje mimo jiné zámek Hrubý Rohozec a okolní pozemky.

Za morální vítězství označil páteční rozhodnutí soudu právní zástupce Kammerlanderové Roman Heyduk. Že by tím kauza skončila, ale nevěří, žalované strany se proti verdiktu podle něj odvolají. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci.

Kammerlanderová byla s rozhodnutím soudu spokojena. "Je to morální vítězství, ale vidím to ještě nejméně na dalších šest let sporů," řekla po skončení jednání.

 

 

Platí Benešovy dekrety?

Walderode o rodový majetek přišel jako Němec na základě Benešových dekretů a spor se týkal i toho, zda se za 2. světové války proti československému státu neprovinil. Ivana Velíšková, která u soudu zastupovala například město Turnov a Národní památkový ústav (NPÚ) spravující Hrubý Rohozec, předložila na minulém jednání členský průkaz, který podle ní dokládal členství Walderodeho v Sudetoněmecké straně (SdP), což mělo prokázat, že nemá na vrácení majetku nárok.

Kammerlanderová na zámek často jezdí.  "Byla tady včera i dnes. Vycházíme spolu jako slušní lidé," poznamenal kastelán Jiří Holub. Verdikt soudu komentovat nechtěl.

"Věc byla zatím projednána pouze před okresním soudem a vyvozovat definitivní závěry je předčasné. Na náš zámek to zatím nebude mít žádný vliv a myslím, že nás čeká ještě pár let, než bude vynesen definitvní rozsudek," konstatoval.

Soudce Vít Záveský k tomu však nepřihlížel. Legitimnost nároku rodu Walderode je podle něj potvrzena tím, že Karlu Walderode bylo na počátku 90. let vráceno české občanství. "Pokud bylo občanství vráceno, je tím vyřešena otázka, zda se provinil či neprovinil a soudu nepřísluší to prověřovat," vysvětlil ve svém zdůvodnění soudce. 

Dědička žalovala 12 subjektů

Spor u semilského soudu byl veden proti 12 žalovaným. Jsou mezi nimi podniky i sportovní organizace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Krajská správa silnic Libereckého kraje nebo Pozemkový fond České republiky.

Jejich právní zástupci před soudem shodně žádali zamítnutí žaloby, ale neuspěli. Soudce potvrdil nárok dědičky na většinu nemovitostí s výjimkou pozemků v Turnově - Daliměřicích, kde Kammerlanderová sama žalobu stáhla kvůli mimosoudnímu vyrovnání.

Potomek šlechtické rodiny Walderode přišel o své panství na Semilsku, Jablonecku a Liberecku po 2. světové válce a jeho dědička Kammerlanderová se jeho vydání domáhá už bezmála dvě desetiletí. Nejvyšší soud České republiky a následně i Ústavní soud jí dosud přiřkly kus lesa u obce Žďárek v okrese Liberec, což by mohlo mít vliv i na další spory.

Další spor řeší soud v Jablonci, tam ale rozhodnutí zatím nepadlo, strany se odvolaly, potvrdil Heyduk.