Od druhé poloviny roku by měly začít v Česku platit novely zákonů, které tvrdě postihují nelegální zaměstnávání. Například pokuta za nelegální práci vzroste oproti současnému stavu desetkrát – na sto tisíc korun.

Co všechno hrozí firmám a lidem za práci načerno?

Nové sankce (implementace sankční směrnice EU, novela zákona o zaměstnanosti)

Pokutu až 5 miliónů korun může inspektorát práce udělit firmě za „umožnění výkonu nelegální práce“, když firma zaměstná cizince, který nemá platné povolení k pobytu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc ještě navrhuje další sankce – například vyloučení firmy na tři roky z poskytování dotací a investičních pobídek.

 

Záruka za pokutu - za uhrazení této pokuty podle návrhu zákona ručí i osoba, které pokutovaný subjekt poskytoval služby v rámci subdodávky. V praxi tedy pokud si například velký developer najme na určité subdodávky menší společnost a ta umožní výkon práce cizinci bez řádného povolení, developer bude ručit za uhrazení pokuty, kterou z tohoto důvodu dostane menší společnost. Tento princip ručení však funguje pouze v případě, že developer o výkonu nelegální práce věděl, nebo při vynaložení řádné péče vědět měl.

Pokuta za nelegální práci – vzroste z nynějších 10 tisíc na 100 tisíc korun. Jde o pokutu, kterou musí zaplatit nelegálně zaměstnaná osoba. Odborníci z různých neziskových společností upozorňují, že řada lidí (nejčastěji cizinců) nebude tak vysokou částku schopna zaplatit. Účelnější je spíš zvyšovat sankce za nelegální zaměstnávání firmám.

Pořádková pokuta (v případě, že kontrolovaná osoba nepředloží doklady, smlouvy) – se zvyšuje z nynějších 5 tisíc korun na 10 tisíc, v opakovaných případech z 50 tisíc korun na 100 tisíc)

Nová definice nelegální práce - „výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah“ má umožnit snadnější prokazování práce načerno – ve vyjmenovaných případech bude možné nově postihovat i tzv. švarcsystém