Helena Vondráčková prohrává svůj boj s Českým rozhlasem. Rozhlasová rada odmítla její stížnost, že ji stanice Radiožurnál záměrně nezařazuje.

Vondráčková tvrdí, že její písně zlidověly a rozhlas o ně musí podle zákona pečovat jako o kulturní dědictví. O stížnosti zpěvačky informovaly jako první Hospodářské noviny.

Vondráčková ve své stížnosti zmínila i fakt, že kvůli nezařazování jejích písní dochází k ekonomickému poškozování její osoby.

Podle místopředsedy rady Tomáše Ratiborského k žádnému porušení zákona ani statutu Českého rozhlasu nedošlo. Ředitelka zpravodajských stanic Hana Hikelová doplnila, že ostatní stanice písně interpretky hrají a ustanovení o využívání archivních fondů se vztahuje na rozhlas jako celek, a nikoliv jen na Radiožurnál.

Helena Vondráčková - To tehdy padal déšť

Například v dubnu všechny stanice ČRo v souhrnu zařadily písně zpěvačky v 817 případech, což představuje 27 písní denně.

Helena Vondráčková - To tehdy padal déšť