Metodika sestavení žebříčku HN

1. Světovost školy

Nejvíc bodů získala škola, která vyslala nejvíc studentů na alespoň jeden semestr do zahraničí (v poměru ke všem studentům); která vyučovala nejvíc předmětů určených českým studentům v cizím jazyce a nabízela nejvíc jazykových kurzů.

2. Zájem o školu

V této kategorii sledujeme poměr přihlášených a přijatých, přičemž nejvíce bodů dostane škola, na kterou je nejtěžší se dostat. Vypovídá to o její prestiži. Dále sledujeme, kolik přijatých studentů se pak ke studiu i skutečně zapsalo. To svědčí o tom, do jaké míry byla škola pro uchazeče hlavní vysněnou volbou a do jaké spíše záchrannou variantou pro případ, že by se nedostal jinam. Dále sledujeme procentuální podíl doktorandů a procentuální podíl docentů do 40 let a profesorů do 50 let na celkovém počtu akademických pracovníků. Každá dobrá škola by měla tyto perspektivní pracovníky ve svých řadách mít.

3. Průzkum absolventů

Fakulta, která si dělá vlastní průzkum o uplatnitelnosti a spokojenosti svých absolventů, chce zpětnou vazbu, a proto dostane bod. V opačném případě nulu.

4. Názor odborníků

Experti známkovali každý obor od nejlepší po nejhorší. Nejlépe hodnocená škola dostane nejvíce bodů.

5. Věda

Používáme tabulku Rady vlády pro vědu a výzkum, která říká, kolik vědeckých výsledků a s jakou důležitostí daná škola za rok vyprodukovala. Letos jsme u vědy započítávali údaje z roku 2009, loňské údaje zatím nebylo možné získat.

Ekonomii učí nejlépe na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, práva na Masarykově univerzitě v Brně. To jsou závěry HN, které už po čtvrté přinášejí žebříček nejlepších českých vysokých škol. HN vše přehledně shrnuly do přílohy, která je součástí tištěného novinového vydání v pondělí 7. února.Machálková, porovnání, vysoké školy, žebříček

Srovnáním letos prošlo 67 fakult v devíti oborech - kromě informatiky, práv a ekonomie například v architektuře, sociologii či psychologii. Srovnávány jsou pouze veřejné vysoké školy.

HN hodnotí školy v pěti kategoriích. Kritéria jsou částečně převzatá z mezinárodních žebříčků, jaké vydává například britský deník The Times. Hodnotí se například, kolik studentů vyjíždí alespoň na semestr studia do zahraničí. Sleduje se také šance na přijetí, přičemž nejvíce bodů dostane škola, která má přijímací síto nejpřísnější. Důležitou součástí srovnání je i vědecká práce.

O první příčky se střídají zejména dvě největší české univerzity - Masarykova v Brně a Karlova v Praze. Technicky zaměřeným oborům zase kralují pražské ČVUT a brněnské VUT. I přesto však 4. ročník žebříčku nabízí zajímavé změny. Pořadí právnických fakult například poprvé za čtyři roky nevede Karlova univerzita - prvenství se přesunulo do Brna. Tamní právnická fakulta je lepší ve vědě a také v tom, kolik studentů vysílá na stáže do ciziny.

Nový vítěz je letos i v medicíně. Nejlepší je 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, která odsunula na druhou pozici předchozího dvojnásobného vítěze - 2. lékařskou fakultu UK.

Galerie vítězů

Ekonomie: 1. Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2. Institut ekonomických studií FSV UK V Praze, Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Právo: 1. Právnická fakulta MU v Brně, 2. Právnická fakulta UK v Praze, 3. Právnická fakulta ZČU v Plzni

Informatika: 1. MATFYZ UK v Praze, 2. Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 3. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 

Medicína: 1. 3. LF UK v Praze, 2. 2. LF UK v Praze, 3. LF MU v Brně

Sociologie: 1. Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2. Fakulta sociálních věd UK v Praze, 3. Filozofická fakulta UK v Praze

Strojírenství: 1. Fakulta strojního inženýrství VUTv Brně, 2. Fakulta strojní ČVUT v Praze, 3. Fakulta strojní VŠB-TU v Ostravě

Psychologie: 1. Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2. Pedagogická fakulta UK v Praze, 3. Filozofická fakulta UK v Praze

Architektura: 1. VŠUP v Praze, 2. Fakulta architektury ČVUT v Praze, 3. Fakulta architektury VUT v Brně

Chemie:  1. Přírodovědecká fakulta UK v Praze, 2. VŠCHT Praha, 3. Fakulta chemická VUT v Brně

Oficiální žebříčky nikdo nevydává. Jen noviny

V Česku zatím oficiální žebříčky vysokých škol nikdo kromě novin nevydává. Ministerstvo školství k tomuto kroku přistoupí teprve letos na podzim. Univerzity hodlá srovnávat například v tom, jak jsou jejich absolventi uplatnitelní na trhu práce nebo jak jsou jejich vědecké výsledky uznávané v zahraničí. Od roku 2012 by vysoké školy měly dostávat nejméně 15 procent peněz podle toho, jak budou kvalitní. "Školy, které vypouštějí nezaměstnané bakaláře, to musejí finančně pocítit," říká náměstek ministra školství Jan Koucký.

V zahraničních žebříčcích si české univerzity nijak dobře nevedou. Nejlepší umístění zaznamenává Univerzita Karlova, která se pohybuje kolem 300. místa. Do první pětistovky se dostane už jen pražské ČVUT.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Pavel
Proč nikdo nehodnotí také kvalitu výuky, tj. jak jsou s výukou spokojeni studenti? Jak jsou se studenty spokojeni zaměstnavatelé? Brát v úvahu pouze nezaměstnanost je matoucí. Flákač se ani nepřihlásí na Úřad práce...
Dobrý den, Pavle. Zrovna tak zdravím i ostatní čtenáře iHNed. K Vaší otázce: hodnocení kvality výuky je bohužel při těchto velkých srovnáních natolik náročnou "disciplínou", že bychom jen ztěží našli skutečně objektivní kritéria. Jinak pro letošní žebříček jsme míru nezaměstnanosti absolventů do celkového pořadí nezapočítávali. Tabulky, které jste zřejmě viděl v dnešní příloze, byly uvedeny pouze pro zajímavost. Kritérium, o kterém mluvíte, tedy názor zaměstnavatelů, naopak částečně používáme už nyní. Jedním z kritérií je Názor odborníků z praxe, kteří nám odpovídají, která fakulta podle nich připravuje nejlepší absolventy.
Jana Machálková
Karel
Přeju dobrý den. První místo Právnické fakulty MU v Brně je poněkud nešťastné. Tato fakulta svým rigidním pojetím práva řadu let deformuje právní prostředí v naší zemi. Páni profesoři dávají větší přednost slovíčkaření před přirozeným pojetím práva. Brněnská právní škola je jednou z příčin probléů našeho prvního řádu. :-)
Dobrý den, Karle. Děkuji za názor. Bohužel, naše žebříčky nedokáží postihnout tyto vysoce "kvalitativní jevy", o kterých mluvíte. V našem žebříčku sledujeme například šanci na přijetí, poměr přijatých-zapsaných, šanci na studijní výjezd do zahraničí, podíl mladých profesorů a docentů, podíl doktorandů atd... To, jak je škola rigidní nebo ne zřejmě žádná metodika není schopna zjistit :)
Jana Machálková
Cormack
Proč v žebříčku informatik chybí Fakulta Informatiky Masarykovy Univerzity v Brně?
Dobrý den. Fakulta informatiky MU se letošního srovnání účastnit nechtěla. Pro žebříček, který sestavujeme v devíti oborech, vždy oslovujeme všechny školy, které obor vyučují. Velmi dbáme na to, abychom nikoho nevynechali. Stává se však, že se některé školy nechtějí účastnit. Kromě FI MU je to letos také například AVU a Technická univerzita v Liberci v architektuře nebo Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v oboru chemie.
Jana Machálková
emil
Dobrý den, co byste podle vašeho žebříčku šla studovat vy, kdybyste byla ve čtvrťáku před maturitou?
Dobrý den, Emile. Pokud mám odpovědět pouze podle svého subjektivního zájmu, vybrala bych si psychologii nebo pedagogiku (pedagogika však v našem srovnání není). Jinak náš žebříček nikomu nedá stoprocentní, jasný a nezpochybnitelný názor na to, kam se přihlásit. Je to jen jedno z možných vodítek. Kdybychom měli jinou metodiku, může být pořadí škol úplně jiné. Pokud bych to však měla nějak zobecnit, na prvních místech žebříčku se objevují školy, které dělají dobrou vědu, nabízejí studentům slušnou šanci na výjezd do zahraničí a zároveň neberou úplně každého - složit sem přijímaky není nijak jednoduché, což do jisté míry vypovídá o prestiži fakulty. Zrovna tohle mohou být podle nás kritéria, která mohou být pro studenty posledních ročníků středních škol důležitá.
Jana Machálková
Josef Š.
Dobrý den, za takovým žebříčkem musí být hodně práce. Jak dlouho jste na něm pracovala? A nezvažujete do hodnocení příště zahrnout i soukromé školy, možná by nějaké z nich šanci na lepší umístění měly... Děkuji
Dobrý den, Josefe. Děkuji za dotaz. Máte pravdu, je s tím strašně práce. Pracovala jsem na tom čistého času asi měsíc. Soukromé školy jsou pro zařazení trochu problematické - srovnávat je v jednom ranku spolu s veřejnými fakultami je podle mě trochu míchání hrušek s jablky. Možná by stálo za to udělat žebříček pouze soukromých škol. Osobně si teď ale od statistik na nějakou dobu ráda odpočinu :)
Jana Machálková
Roman Vido
Dobrý den, měl bych na Vás tři dotazy, které se dotýkají metodologie sestavování žebříčků. Je mi jasné, že žádný žebříček není dokonalý a každý má své slabiny. Zajímalo by mě proto: 1) Zdali jsou si HN slabin stávájících žebříčků a mechanismu jejich sestavování (a jakých) vědomy a zdali plánují do budoucna metodologii nějak upravit? 2) Odkud HN čerpají údaje, na základě kterých žebříčky sestavují? 3) Zdali se publikované žebříčky v minulosti setkaly s kritikou ze strany českých vysokých škol? Děkuji za odpovědi.
Dobrý den, Romane. Děkuji za dotazy. 1. Samozřejmě, že proti každé metodice se dají vznést protiargumenty, něco stoprocentně objektivního najít asi nelze... Pro příští ročníky však o částečné změně metodiky uvažujeme. Rádi bychom sledovali třeba podíl VŠ učitelů a vědců z dané školy, kteří vyjíždějí na studijní stáže do zahraničí. To jsme letos pilotně sledovali u lékařských fakult. Zajímavým a důležitým ukazatelem může být pro příště i míra nezaměstnanosti absolventů (tabulky, které najdete v dnešní příloze, jsme letos uvedli pouze informativně, do konečného pořadí jsme je nezapočítávali). 2. Údaje nám posílají přímo vysoké školy. Rozesíláme dotazník, který má dohromady asi patnáct otázek. 3. Kritika určitě zazněla a nijak se jí nebráníme. Naopak nás to může posunout dál, protože jsme přeci jen "obyčejné" noviny a nikoliv profesionální výzkumná agentura. Obecně je to ale tak, že školy, které jsou na prvních místech, nás za žebříčky chválí a ty, co skončily hůře, si stěžují :)
Jana Machálková
Martin
Dobrý den, děkuji za žebříček, myslím, že je to hodně důležité. Nicméně, neodpustím si jeden "štouravý" dotaz. Matfyz vyhodnocen jako nejlepší informatika a v tom jistě hrají významnou roli jeho vědecké výsledky. Na druhou stranu, Matfyz je velká škola, kde se na výsledcích obrovskou měrou podílí i fyzika a matematika, které toho s výukou informatiky nemají tolik společného (velká část studentů informatiky nepřijde na matfyzu s fyzikou prakticky do kontaktu). Nepokřivuje to Vaše výsledky? Díky za odpověď
Dobrý den, Martine. Máte pravdu, u některých škol mohou být výsledky na vědu částečně zavádějící. Je to proto, že Rada vlády pro vědu a výzkum, jejíž výroční tabulku vědeckých výsledků používáme (více na www.vyzkum.cz), výsledky započítává vždy za celou fakultu, nikoliv za jednotlivé obory, které se na škole vyučují... Například u sociologie, psychologie nebo chemie to pro nás vždy nějak vyčlení. U těchto oborů by totiž skutečně nešlo započítávat vědu za celou FF nebo PřF, kde je kromě např. psychologie ještě padesát dalších oborů. Ale u všech 67 škol to zvládnout nejde... Pro příští ročníky žebříčků uvažujeme, že bychom pro hodnocení vědy používali částečně i mezinárodní databáze.
Jana Machálková
Karin
Dobrý den, to jste dělala celou přílohu sama? Musela jste u toho stíhat "normální" práci nebo jste měla možnost se věnovat jen příloze?
Dobrý den, Karin. Sbírala jsem data ze všech 67 škol, která jsem pak počítala a dávala do výsledných tabulek a sepisovala jsem většinu článků. Byla jsem kvůli tomu asi na měsíc vyčleněná z běžného denního chodu redakce. Jinak by se to opravdu zvládnout nedalo.
Jana Machálková
MK
Hodnoceni podle citaci, poctu profesoru a podobnych kriterii ma jednu slabinu a tou je realne uplatneni na trhu prace. Je sice pekne, ze ekonomii uci nejlepe na FNH VSE, ale v platech je tato fakulta na chvostu a napr. studenti FFU VSE nebo IES UK maji vyssi platy. Stejne tak nejvyssi platy v IT maji absolventi FIS VSE. Takto by slo pokracovat. Bude nekdy k dispozici rebricek podle nastupnich platu absolventu, pripadne platu po x letech po absolutoriu (pripadne pridat ocisteni vliv lokality)? Odbornost skoly je jedna stranka, ale vetsinu studentu zajima spise kolik budou potencialne vydelavat. Diky za odpoved a pohodovy den, MK
Dobrý den, na platy absolventů se ptáme už nyní, ale do konečného pořadí je nezapočítáváme. Nelze totiž házet do jednoho pytle nástupní platy z Prahy a Moravskoslezského kraje, musela by se zvolit metodika, která by údaje přepočítala podle situace v jednotlivých krajích... My jsme však "obyčejné" noviny a ne profesionální výzkumná agentura. Jinak FNH VŠE v dotanízku uvedla, že plat jejího absolventa pět let po ukončení studia je 50 tisíc korun. Nebylo to nejvíce ze všech, např. Podnikohospodářská fakulta měla více, ale rozhodně tato hodnota patřila k nejvyšším.
Jana Machálková
anonym
Vystudovala jste práva v Brně?
Dobrý den, nikoliv.
Jana Machálková
JT
Dobrý den, jakou vysokou školu jste vystudovala vy?
Jsem studentkou FF Univerzity Palackého v Olomouci, obor Andragogika v profilaci na personální management.
Jana Machálková
Tomáš
Myslíte si, že se při výběru školy dívá budoucí student na pozice školy? Myslíte si, že v ČR jsou rozdílné úrově mezi školami v tak malém českém rybníčku?
Dobrý den, neříkáme, že náš žebříček je jediným, absolutním a nezpochybnitelným kritériem pro výběr správné školy. Je to jen jedno z vodítek. Uchazeči by však měli mít možnost získat porovnatelná data, aby mohli srovnávat. Jinak myslím, že mezi českými vysokými školami rozdíly v úrovni rozhodně jsou. V Česku je 26 veřejných vysokých škol, které jsou zároveń univerzitami. V zahraničí jsou za univerzity brány jen ty nejprestižnější instituce, které sbírají nejnadanější studenty a kde se dělá špičková věda. Např. ve Velké Británii, která má mnohem více obyvatel, je asi deset takových univerzit. Nelze podléhat dojmu, že u nás je všech 26 "univerzit" stejně kvalitních.
Jana Machálková
Vojtěch
Dobrý den, velmi mě pobavilo Vaše hodnocení ekonomických vysokých škol. Děkuji, takhle jsem se již dlouho nezasmál.
Dobrý den, Vojtěchu. Škoda, že nejste konkrétní. Mohla jsem Vám odpovědět, případně se zasmát s Vámi.
Jana Machálková
akleen
Temer postradam v zebricku VSB-TU, ktera napr. se svym technologickym parkem byl jedna z prvnich TU v CR vubec a z pohledu zahranici je hodnocena v nekterych ohledech vubec nejlepe. Napriklad tzv CAL, kde se testuji spalovaci motory je vubec unikatni laborator. To je na tom Ostrava opravdu tak spatne? Z praxe mam uplne jine poznatky.
Dobrý den, není to vůbec tak, že by na tom Ostrava byla apriori špatně. Naopak víme, že její absolventi například strojní fakulty jsou v praxi výborně hodnoceni. Mají také velmi dobrou šanci na uplatnění. Náš žebříček je jen jedním z mnoha způsobů, jak školy srovnávat. Pokud by se zvolila jiná kritéria, může být pořadí škol jiné...
Jana Machálková
Martin M.
Kategorie světovosti fakulty porovnávat na základě zahraničních studentů mi s prominutím přišlo, jako velice nešťastné kritérium. To že na VŠE v Praze je značná část studentů ze zahraničí by mělo být také zohledněno tím, že značná část těchto studentů pochází se Slovenské republiky, kde značnou roli sehrává i existence školného v SR. Druhá značná skupina studentů je ze zemí bývalého Sovětského svazu. A také souhlasím se zde již zmíněným názorem pana Josefa Š. je potřeba zohlednit i soukromé vysoké školy.
Dobrý den, Martine. U zahraničních studentů jsme zjišťovali pouze ty, kteří na fakultě studují v angličtině. Tím byli slovenší studenti, kteří studují v českém jazyce, vyřazeni. Je jasné, že pokud bychom započítávali Slováky, byla by statistika naprosto zkreslená. Ohledně soukromých škol - již jsem odpovídala.
Jana Machálková
Vojta
Ekonomii učí nejlépe na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze? Prosím vás, vysvětlete mi, kde jste k takovému poznatku přišla? Nikde nevidím něco jako názor odborníků nebo kvalita výuky. Děkuji za odpověď
Dobrý den. Národohospodářská fakulta vyšla nejlépe z letošního srovnání sedmnácti ekonomických univerzit. Názor odborníků jsme letos bohužel započítat nemohli, ačkoliv jsme jich oslovili spoustu a návratnost dotazníku byla velmi slušná... Nedopatřením jsme však do seznamu škol pro odborníky jednu školu nezahrnuli, a tak by hodnocení expertů nebylo objektivní.
Jana Machálková
anonym
Dobrý den, prosím o vysvětlení jedné věci. Dle Vámi sestaveného žebříčku dopadla v oboru ekonomie nejlépe Fakulta Národohospodářská VŠE, přitom tuto fakultu považuje naprostá většina studentů VŠE za únikovou, jednoznačně nejsnazší cestu jak se dostat k titulu. VŠE má celkem 6 fakult, každá se specializuje na jinou oblast a na každé fakultě se učí několik oborů. Zaměření fakult je natolik specifické, že Vámi zvolenými kritérii nelze mezi sebou fakulty porovnávat. Nebo si myslíte, že pobyt na zahr. univerzitě je pro studenta fakulty financí (např. budoucího pojistného matematika) stejně důležitý jako pro studenta fakulty mezinárodní vztahů? Předem děkuji za odpověď, opravdu jsem zvědavá na vaši reakci. Domnívám se totiž, že tyto žebříčky právě kvůli specifikům jednotlivých oborů ztrácí svůj smysl a jsou pouhým strojem na peníze vydavatelů, které je publikují a autorů, kteří je sestavují.
Dobrý den, anonyme. Národohospodářská fakulta měla ze všech sedmnácti porovnávaných ekonomických škol nejmenší šanci na přijetí (což HN metodika ohodnocuje nejvíce body) a také nejvyšší podíl přijatých - skutečně zapsaných (u NHF to bylo plných sto procent, což ze všech 67 letos srovnávaných škol napříč obory dostáhla už jen VŠUP u architektury). Nevím, jestli tohle vypovídá o únikovosti. Jinak si myslím, že šance na studijní výjezd do zahraničí je důležitá pro všechny obory, nikoliv jen u těch, co jsou vyloženě zaměřeny na mezinárodní vztahy.
Jana Machálková
Radek
Dobrý den, proč v žebříčku nejsou uvedeny biologické obory? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, Radku. Žebříčky, respektive jejich metodiku, jsem v této podobě zdědila od kolegů, kteří tento projekt v roce 2008 rozjížděli a kteří už v redakci nejsou. Nevím, proč tehdy nezahrnuli do srovnání i biologické obory. Určitě však nad tím budeme přemýšlet pro další ročníky, děkujeme za tip.
Jana Machálková
M
Dobrý den, na základě jakých kritérií vybíráte zkoumané obory, tj. právo, informatiku, medicínu, sociologii, strojírenství, psychologii, architekturu a chemii? Respektive proč zrovna tyto? Zvažovali jste například i zahrnutí politologie, pedagogiky, filosofie, geografie nebo fyziky? Děkuji za odpověď
Dobrý den, kupte si dnešní HN, tam najdete metodiku popsanou. Jinak jak už jsem psala výše, tuto metodiku i seznam oborů jsem zdědila od kolegů, kteří už v redakci nejsou. Zvoleny byly ale hlavně uchazečsky nejatraktivnější obory.
Jana Machálková
MP
Zdravim. Proc svetovost u prav? Pomuze mi v predmetu ucit se pul roku napr. dansky pravni system? Dekuji.
Dobrý den, u světoosti jsme sledovali šanci na studijní výjezd do zahraničí, podíl zahraničních studentů a objem jazykové výuky, nikoliv jestli škola vyučuje předmět dánský právní systém :) pěkný den.
Jana Machálková
Novak
Dobrý den, prosím o vysvětlení skutečnosti, že na třetím místě ve výuce Ekonomie je Fakulta financí a účetnictví VŠE, kde se podle informací www.vse.cz Ekonomie jako obor ani studijní program nevyučuje? Děkuji
Dobrý den. Do hodnocení byly zařazeny školy, které se věnují ekonomickým oborům. Netrvali jsme na tom, že se obor musí jmenovat exlicitně Ekonomie a v žádném případě ne jinak.
Jana Machálková
Michal
Dobrý den, v kolonce Informatika by se dala zařadit i Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, jejichž katedra matematiky a softwarového inženýrství vychovává počítačové odborníky velice vysoké kvality a odbornosti, ikdyž v ne tak velkém množství... Nikdy jsem ji u vás neviděl hodnotit.
Dobrý den, Michale. Díky za poznámku, tohle nám zřejmě uniklo. Příští rok na to budeme myslet.
Jana Machálková
Lukáš Knížek
Dobrý den, podle kritérií uváděných v článku půjde opět o další z řady úsměvných srovnání. Je mi jasné, že píšete článek jako práci na objednávku, tedy jak s co nejmenší námahou vytvořit něco, co prodá nejvíc výtisků. O nějaké objektivitě srovnání nelze ani přemýšlet, nebo opravdu sama za sebe považujete počet zahraničních studentů, "vědeckou činnost" ekonomických, právnických a dalších "nevědeckých" oborů a podobná kritéria za podstatná při posuzování úrovně dané školy? Jediným objektivním srovnáním by bylo poměření náročnosti studia, zejména jednotlivých zkoušek a zápočtů. Dalším by mohlo být to, jak se absolventi uplatňují v dalším životě a zejména jejich příjmy, možná i nějaký komplexní test osobností absolventů opouštějících brány škol.
Dobrý den, nedovedu si představit, jak by se dala vymyslet skutečně OBJEKTIVNÍ metodika, která by dokázala školy srovnat podle náročnosti zkoušek a zápočtů. Myslíte třeba podle známek? Když většina učitelů dává 1 nebo 2? Pokud máte taková kritéria v hlavě, napište mi na jana.machalkova@economia.cz, opravdu by mě to zajímalo. Ohledně uplatnitelnosti absolventů - ano, toto kritérium plánujeme pro další ročníky žebříčků zařadit. Jinak sestavit tuto přílohu v jednom člověku nebyl zrovna jednoduchý úkol, rozhodně jsem nešla cestou nejmenšího odporu, jak naznačujete.
Jana Machálková
Václav Adamec
Dobrý den, děkuji za žebříček, zpracovaný je hezky, ale chybí mi tam jedna docela podstatná věc - učitelství, tedy pedagogické a filozofické fakulty. Proč jste průzkum nedělali i u nich, resp. pokud ano, kde se dají výsledky sehnat? V příloze HN jsem nic, kromě psychologie, nenašel. Děkuji a přeji hodně úspěchů v další práci ;)
Dobrý den, děkuji za pozitivní ohlas, těch moc nebývá :) Seznam oborů i metodiku jsem v této podobě zdědila od kolegů, kteří projekt rozjížděli v roce 2008, ale kteří už v redakci nepracují... Vím, že pedagogika se v jednom žebříčku objevila, ale byly tam nějaké potíže, tak se pro další ročníky vyřadila. Nevím však přesně, o co šlo.
Jana Machálková
Anna
Dobrý den, proč se mezi zkoumanými obory neobjevila např. farmacie? Děkuji
Dobrý den, omluvte mou případnou neznalost, ale mám pocit, že farmacie se v ČR dá studovat jen na několika málo školách (na třech?), takže tam by případné srovnání trochu postrádalo smysl.
Jana Machálková
Jakub
Dobrý den, rád bych se zeptal proč v žebříčku není Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně? V minulosti se párkrát vyskytl na prvních pozicích.
Dobrý den, díval jste se pozorně? Nemám to ted před sebou, ale měla by tam být na desátém nebo jedenáctém místě.
Jana Machálková