Pěstounská péče

 

Podle údajů Ligy lidských práv jsou náklady na pobyt dítěte v dětském domově průměrně téměř 300 tisíc ročně, dítě svěřené do péče pěstounů vyžaduje od státu ve formě dávek do 70 tisíc korun ročně. Pokud se přičtou náklady na pobyt dětí v kojeneckých a výchovných ústavech, vyšplhají se náklady státu na dítě v některém z jím zřizovaných ústavů na 550 000 korun ročně.

Profesionální pěstouni

Vybrané rodiny budou moci nabízet krátkodobou pěstounskou péči u sebe doma. Nebude se jednat o variantu adopce. Budou se starat třeba o děti, jimž onemocněl rodič a musely by jinak jít na půl roku do dětského domova.

Pěstounství by se věnoval vždy jeden z páru, který by to měl jako placenou profesi. Druhý by mohl chodit do běžného zaměstnání.

 

Stát chce začít zvýhodňovat pěstounské rodiny, a snížit tak rekordní počet dětí, které v Česku končí v kojeneckých ústavech. Ministerstvo práce proto podle zjištění HN plánuje, že pěstounské dávky už nebudou spadat pod dávky sociální podpory, jako je tomu nyní, ale budou to "zvláštní odměny". Pokud chystaná novela zákona projde sněmovnou a Senátem, přeměna dávek na odměny začne platit od roku 2012.

Díky tomu se z pěstounských dávek nebudou strhávat například nezaplacené dluhy a pokuty, ale ani do nich nebude moci zasáhnout exekutor, jako se to v některých krajích a městech už dělá. "Zvláštní odměny" pěstounům také nebudou podléhat majetkovému testování, v němž se ověřuje, jestli člověk, který bere sociální podporu, je na tom opravdu tak špatně, jak uvádí. Testování sociálních dávek by mělo začít od roku 2012.

Zajímavý plán má ovšem jeden zádrhel: nahrává totiž rodinám, které pěstounské dávky zneužívají. "Chceme co nejvíc podpořit pěstounskou péči, protože čím více bude pěstounů, tím méně dětí bude zůstávat v dětských domovech a kojeneckých ústavech," řekl HN Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů ministerstva práce.

Náhradní péče selhává

Česko dlouhodobě patří k zemím, kde náhradní rodinná péče selhává. Má nejvíc dětí v kojeneckých ústavech ze všech zemí EU, na deset tisíc dětí jich je zhruba 60 v kojeneckých ústavech. Česko tak suverénně předstihlo například Rumunsko s 33 dětmi nebo Bulharsko s 50 dětmi v ústavech.

"Součástí novely zákona o sociálně právní ochraně dětí bude převedení pěstounských dávek ze systému sociálních dávek na odměny. Nechceme, aby pěstounské rodiny ještě musely prokazovat svůj majetek. Chceme těmto lidem jejich službu co nejvíc zpříjemnit," říká Macela.

Příbuzenské pěstounské dávky, které berou babičky, strýcové nebo starší sourozenci, poté co se ujali dítěte, ovšem některé sociálně slabší rodiny zneužívají. Funguje to jednoduše: prarodiče požádají o pěstounskou péči svých vnoučat, protože rodiče se údajně o dítě nemohou postarat. Přitom všichni žijí ve stejné domácnosti. Takhle si rodina přijde na 7634 korun měsíčně na jedno dítě.

Navíc při převzetí dítěte do pěstounské péče se vyplácí jednorázový příspěvek osm tisíc korun. Pěstouni pak mohou požádat ještě o příspěvek na auto a rodina zároveň nepřichází o další dávky, které už pobírá.

Kontroly kvůli nepoctivým

O zneužívání příbuzenských pěstounských dávek svědčí čísla. V některých regionech zájem o pěstounství v posledním roce až dvou nebývale stoupl. Například v Ostravě se loni počet žádostí o příbuzenskou pěstounskou péči zdvojnásobil. V roce 2008 si zažádalo 24 rodin, loni už to bylo 58. O zneužívání vědí i v severních Čechách, i když tady se tomu snaží předcházet. "Snahy zneužívat příbuzenskou pěstounskou péči tady byly, a týkalo se to i jiných měst našeho regionu," říká Ivana Šťastná z magistrátu Ústí nad Labem. "Proto v případě, že o pěstounskou péči požádá někdo, kdo sám jako rodič selhal nebo má záznam v trestním rejstříku a dlouhodobě nepracuje, tak navrhuji svěření do péče ústavní," říká Šťastná.

O tom, že se pěstounské dávky někde zneužívají, ví i ministr práce Jaromír Drábek. "Zneužívání dávek je potřeba zamezit. Například tím, že se dávky u péče v přímém příbuzenském vztahu sníží," říká Drábek. Ministerstvo chce snížit pěstounské příspěvky prarodičům, kteří stejně, pokud si vezmou dítě do péče, mají vůči nim vyživovací povinnost. "Další způsob, jak chceme předcházet zneužívání, je větší kontrola. Zařídíme, aby sociální pracovníci nenavrhli soudům svěření do příbuzenské péče u žádné z rodin, kde je podezření, že by to mohlo být účelové a praví rodiče se o dítě starat mohou," říká Macela.