Zděšení, které mezi pražskými socialisty vyvolalo prořeknutí jejich kolegy Miroslava Pocheho, má vysvětlení: dvaatřicetiletý pražský zastupitel podle všeho nechtěně prozradil systém, jímž socialisté neviditelně pumpují do stranické pokladny miliony korun ročně z městských společností.

HN k tomuto zjištění dospěly poté, co detailně prošly výroční zprávy pražských firem, v nichž se sociální demokraté angažují. Srovnání ročních příjmů oranžových politiků s finanční zprávou ČSSD prokazuje, že se financování nejsilnější opoziční strany odehrává v neviditelné zóně: ty největší sumy putují do kasy Lidového domu v podobě stranických příspěvků, které se nemusejí nikde zveřejňovat.

Pocheho lavinový efekt

Nejprve si připomeňme: mladý socialista Poche se v rozhovoru s reportéry HN prořekl, že velkou část odměny z Pražské energetiky, kde zasedá v dozorčí radě, musí odevzdávat straně. "Já jsem ten dar rozepsal na nějakých svých deset členů na obvodě," znělo jeho klíčové přiznání.

V tu chvíli se i dvousettisícová suma stala pro veřejnost neviditelnou. Podle stávajících pravidel nemusejí strany ve výroční zprávě uvádět jména u stranických příspěvků, které nepřesahují padesát tisíc korun. Kdyby ty peníze poslal Poche jako sponzorský dar, musel by jej stranický pokladník do veřejného dokumentu zanést, přestože by se peníze nedotýkaly padesátitisícové hranice.

Jak ukázaly výpočty a rešerše HN, Poche není zdaleka nejodměňovanějším pražským zastupitelem v barvách ČSSD. Jeho nadřízený, předseda pražské ČSSD Petr Hulinský, inkasoval ve třech městem ovládaných společnostech 6,7 milionu korun. Je to více než čtyřnásobek částky, již loni dostal Poche.

Nepoměr

Pohled do výroční zprávy ČSSD ovšem demaskuje nepoměr: Hulinský loni - ve volebním roce - věnoval oficiálně straně pouhých třicet tisíc korun. Proč jen tolik, když jeho mladší a hůře honorovaný kolega Poche poslal, byť skrytě, minimálně dvě stě tisíc korun? Na to Hulinský nenabízí žádnou konkrétní odpověď. "To, co říkáte a naznačujete, je absolutní nesmysl," reagoval na dotazy HN.

Přitom sám dlouhodobě odmítá prozradit přesnou částku, kterou z městských firem kasíruje. "Výše odměn je odvozena od složitosti práce ve společnostech s několikamiliardovými obraty, od nichž odvisí komfort života Pražanů," vyhnul se odpovědi v písemném dotazníku, jejž mu HN poslaly na začátku týdne. O milionových přivýdělcích nechce mluvit ani jeden ze zbylých pražských zastupitelů ČSSD. Telefonáty i e-mailové dotazy zůstaly bez reakce.

Neuvolnění zastupitelé sice nemusejí zveřejňovat svá majetková přiznání, z výročních zpráv městských firem je ovšem možné vypočítat, že Hulinský a Poche nejsou jedinými milionovými benefitáři. Přes milion ročně pobírá i předseda klubu zastupitelů za ČSSD Jan Slezák či Karel Březina (bývalý ministr). Ani jeden z nich však v seznamu sponzorů není k nalezení.

Druhým a posledním straníkem z pražského zastupitelstva, jenž transparentním způsobem peníze daroval, je Karel Klíma. Je to paradox: z městských angažmá získal mezi ostatními nejméně - dvě stě třicet tisíc korun. Coby sponzor ovšem věnoval dvacet tisíc korun, tedy desátek.

Anonymové vs. jména

Všechna podezření navíc umocňuje pohled na strukturu příjmů sociální demokracie. Mezi ostatními velkými stranami - s výjimkou komunistů - jde o mimořádný nesoulad: socialisté loni vybrali více peněz jako anonymní stranické příspěvky než coby jmenovité sponzorské dary. Konkrétně: sponzoři jim poslali 14,6 milionu korun, kdežto straníci 17,8 milionu.

A jen tak pro představu: podle stanov strany mají důchodci odvádět šedesát korun ročně, členové bez funkcí o několik desítek korun víc. Jednoduchým propočtem však vychází, že každý straník odvedl v průměru tisíc korun.

HN přitom už ve středu požádaly hlavní politické partaje o seznam straníků, kteří platí více než deset tisíc korun. Jedině socialisté a komunisté soupis nezveřejnili.

"Sociální demokracie v nejbližších dnech poskytne deníku Hospodářské noviny seznam všech svých členů z pražské organizace ČSSD, kteří v roce 2009 uhradili vyšší členský příspěvek než 10 tisíc korun a kteří s tímto zveřejněním vyjádří svůj souhlas," reagoval po sérii článků úřadující šéf ČSSD Bohuslav Sobotka.

"Sociální demokracie jednoznačně odmítá spekulace o netransparentnosti financování strany, které v posledních dnech z některých médií zaznívaly," dodal.