Hlavní ekonomičtí experti ODS, TOP 09 i Věcí veřejných začínají ode dneška naplno řešit, jak bude nová vláda příští léta snižovat obrovský schodek veřejných financí, a už teď je prakticky jisté, na čem se všechny tři strany shodnou: výrazně omezí podpory v nezaměstnanosti, o pět až deset procent sníží počty státních zaměstnanců, proškrtají daňové výjimky a omezí i stavební spoření.

Konkrétní detaily z programu začnou ODS, TOP 09 a Věci veřejné teprve dojednávat, ale třeba u stavebního spoření se už teď všechny tři strany shodnou na tom, že by pravidelnou státní podporu měli dostávat jen lidé, kteří použijí naspořené peníze na své bydlení.

"Omezení podpory stavebního spoření jen na bytové účely jsme měli v programu a je to jeden z požadavků, se kterým vstupujeme do jednání. Teprve ale uvidíme, co se nám podaří prosadit," říká třeba ekonomický expert Věcí veřejných Kamil Jankovský.

S tímto bodem, který ovlivní 5,5 milionu Čechů, by ale neměla mít jeho strana žádný větší problém. Souhlasí s ním TOP 09 i ODS. "Státní podpora stavebního spoření by určitě měla být v příštích několika letech omezena jen na bytové účely," říká třeba ekonomický expert ODS Martin Kocourek.

Ušetříme na podporách

Podobně se všechny strany shodují v tom, že by měl stát výrazně proškrtat podpory v nezaměstnanosti, na které vláda jen letos plánuje vydat přes 14 miliard korun.

Zatímco ODS chce, aby podporu v nezaměstnanosti brali jen lidé, kteří se 40 hodin měsíčně vzdělávají nebo měsíčně odpracují pro město aspoň 20 hodin, TOP 09 by vzala podpory všem, kteří podají sami výpověď nebo pro město neodpracují 20 hodin týdně. A navázání podpor v nezaměstnanosti na větší aktivitu lidí prosazují i Věci veřejné.

Trochu složitější bude dohoda u snižování některých dalších dávek. TOP 09 by sice ráda o 10 procent seškrtala většinu dávek včetně rodičovské, mateřské nebo třeba sociálního příspěvku, jenže třeba s mateřskou už narazila u ODS.
"Chceme nechat mateřskou dovolenou na současné úrovni," říká předem místopředseda ODS a hlavní kandidát na premiéra Petr Nečas.

Budoucí trojkoalice se naopak shodne na propouštění veřejných zaměstnanců. A zároveň všechny tři strany předem vylučují z propouštění učitele. Zatímco TOP 09 a Věci veřejné chtějí na úřednících oproti dnešku ušetřit nejméně 10 procent výdajů, což by (bez platů učitelů) znamenalo pro státní finance úsporu osm miliard ročně, ODS je zatím trochu opatrnější.

"Rádi bychom plošně o pět procent seškrtali provozní výdaje všech ministerstev. A bude záležet na ministrech, jestli propustí přebytečné úředníky, nebo najdou peníze jinde," vysvětluje Martin Kocourek z ODS.

Spor o agenta provokatéra

Mnohem snáz se strany shodnou v proškrtání různých daňových výjimek. V roce 2008 třeba předložil tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek nový zákon o dani z příjmů, který počítal se zrušením daňového zvýhodnění stravenek a režijních jízdenek. Tento zákon podporuje i ODS a žádné výhrady k němu nemají ani Věci veřejné.

Asi nejspornějším bodem bude jednání o boji proti korupci. Všechny tři strany se sice shodnou na tom, aby veřejné zakázky byly od začátku do konce zveřejněny na internetu, nebo na tom, že se státem nemůžou obchodovat firmy s nejasnými vlastníky, zatím se ale úplně rozcházejí v názoru na agenta provokatéra. Což je klíčový protikorupční požadavek Věcí veřejných.

Podle strany Radka Johna by "provokativní" testy protikorupční odolnosti měli mít právo provádět nejen policisté, ale dokonce i obyčejní lidé. Což třeba ODS považuje za porušení zákona a tento bod se nelíbí ani TOP 09.

Na čem se "trojkoalice" shodne a kde může narazit

Odborné skupiny se mají scházet nad jednotlivými tématy a vypracovat návrh koaliční smlouvy v jednotlivých programových oblastech. Až po shodě na programu přijdou na řadu personální otázky - tedy obsazování ministerstev.

1. Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, sociální a důchodový systém

Petr Nečas (ODS)

Snižování výdajů ministerstev, zahájení důchodové reformy, výplatu dávek vázat na práci pro obec a vzdělávání

Miroslav Kalousek (TOP 09)

Plošné škrty ve státních výdajích a v sociálních dávkách, snižování platů úředníků a ústavních činitelů

Kamil Jankovský (VV)

O desetinu snížit počet státních úředníků, o pětinu snížit provozní výdaje ministerstev, důchodová reforma

Shoda - všechny strany chápou problém státního dluhu jako úkol číslo jedna, jejich opatření se do značné míry shodují.2. Zdravotnictví


Tomáš Julínek (ODS)

Zachovat poplatky, dobrovolné zdravotní připojištění, pojišťovny a fakultní nemocnice neprivatizovat

Vladimír Pavelka (TOP 09)


Spoluúčast pacientů s pevně stanoveným ročním limitem, vyšší odpovědnost pojišťoven

Kateřina Klasnová (VV)

Snížit odvody na pojištění, zrušení poplatku za recept, základní péče zprostředkovaná jednou státní pojišťovnou

 

Problém - Spory o poplatky byly jedním z důvodů, proč VV zpochybnily koalici. Na požadavek VV na jedinou státní pojišťovnu také zbylé dvě strany nechtějí přistoupit.


3. Zahraniční politika, obrana, Evropská unie


Alexandr Vondra (ODS)

Posilování euroatlantické vazby, odmítání federalistických tendencí EU, pro rovné podmínky všech zemí EU

Karel Schwarzenberg (TOP 09)

Závazek společné obrany v nové koncepci NATO, aktivní účast na aliančních operacích, rozšíření EU

Kristýna Kočí (VV)

Posílení české účasti na misích NATO, podpora procesu evropské integrace, proti vstupu Turecka do EU

Shoda -Každý z členů trojice zdůrazňuje české vazby na NATO a Evropskou unii. Otázka vstupu Turecka by neměla být nepřekonatelným problémem.4. Právo, spravedlnost, veřejná správa, byrokracie a korupce


Zdeněk Zajíček (ODS)

Protikorupční soudy, snížení objemu peněz přerozdělovaných státem, reforma justice, nový trestní řád

Vlasta Parkanová (TOP 09)

Zprůhlednění veřejných zakázek, větší odpovědnost soudců a soudů, zřízení expertní skupiny k veřejným zakázkám

Karolína Peake (VV)

Protikorupční testy, které budou moci provádět i civilisté, speciální protikorupční soud

Problém - ODS a TOP 09 se musejí vyrovnat s požadavky VV na zavedení agenta provokatéra. VV si na korupci postavily kampaň a asi nebudou chtít ustupovat.5. Školství, věda, výzkum, kultura


Jiří Pospíšil (ODS)

Zpoplatnění studia, firmy a univerzity mají spolupracovat v oblasti výzkumu, povinná angličtina od 3. třídy

Jan Vitula (TOP 09)

Zavedení školného, nový model financování výzkumu a vývoje

Josef Dobeš (VV)

Zavedení odloženého školného, přesun peněz z ministerstva obrany na ministerstvo školství

Shoda - Strany jsou ve svých programech v oblasti školství a vědy velmi nekonkrétní, všechny chtějí zlepšit financování této oblasti. Na školném se shodnou.6. Životní prostředí, zemědělství a venkov


David Vodrážka (ODS)

Podpora jaderné energie a obnovitelných zdrojů, podpora budování obchvatů měst a obcí, proti "ekozakázce"

Bedřich Moldan (TOP 09)

Podpora výstavby obchvatů, podpora alternativních a jaderných zdrojů energie, pro "ekozakázku"

Vít Bárta (VV)


Nový zákon o ochraně ovzduší, stejné podmínky pro všechny zemědělce v EU, proti "ekozakázce"

Problém - Spory o obří tendr na likvidaci ekologických škod zazněly už před volbami. ODS a VV jsou proti, TOP 09 chce "ekozakázku" realizovat.
7. Podnikání a jeho podpora, rozvoj infrastruktury


Petr Bendl (ODS)

Podpora nezaměstnaných, kteří začnou podnikat, slevy na daních za vytvoření nového místo, víc částečných úvazků

Jaromír Drábek (TOP 09)

Jednotné inkasní místo, výrazné zjednodušení daňového systému, zpřehlednění výběru daní

Viktor Paggio (VV)

Zpružnění trhu práce, jednodušší čerpání peněz z EU, vytvoření jednotného inkasního místa

Shoda - Všechny strany tvrdí, že podpora podnikání je jedním z jejich hlavních zájmů. Rozdíly v programech by měly být překonatelné.