Plzeňský kraj udělil pražskému magistrátu pokutu 3,25 milionu korun za znehodnocení památkové hodnoty Karlova mostu během jeho rekonstrukce. O úterním rozhodnutí krajského úřadu informovala ČTK jeho mluvčí Petra Jarošová. Pražský magistrát zatím nemá rozhodnutí k dispozici, proto se k němu magistrátní mluvčí Jiří Wolf nechtěl vyjadřovat. Ředitel pražského odboru památkové péče Jan Kněžínek ale předpokládá, že se město proti rozhodnutí odvolá.

"Mezi nejzávažnější pochybení patří provedení prací bez respektu k tradičním technikám kamenického řemesla, poškozování bloků, nadměrné vyřazování původních kamenů za nové, použití nevhodné malty, špatně provedené spárování a aplikace moderních materiálů neodpovídajících národní kulturní památce jako je například trvale plastický tmel v dilatačních spárách," odůvodnil své rozhodnutí krajský úřad. Jako problematické označil i množství betonu jako podkladu pro stříkanou izolaci.

"Nerozumím tomu. Město opravuje za vlastní peníze státní památku, podařilo se mu most zachránit a dostane za to pokutu," řekl ČTK šéf magistrátních památkářů Kněžínek. "Věřím, že se město odvolá," dodal.

Také krajský úřad odvolání Prahy předpokládá. Maximální možná výše pokuty, kterou mohl vyměřit, byly čtyři miliony korun. Pokud by se Praha neodvolala a přijala rozhodnutí, pokuta by směřovala do kasy krajského úřadu.

Praha řešila stížnost sama se sebou 

Správní řízení s vlastníkem památky, tedy s městem Prahou, a se zhotoviteli obnovy, společností Mott MacDonald, vedl Plzeňský kraj od 21. ledna z rozhodnutí ministerstva kultury. Ministerstvo jako nadřízený orgán památkové péče tak rozhodlo kvůli nečinnosti pražského magistrátu a také proto, aby vyloučilo střet zájmu.

Stížnosti na údajná pochybení při rekonstrukci mostu totiž zatím město řešilo samo se sebou. Loni neuznalo četné výtky, které nad opravou vynesla památková inspekce ministerstva, uložilo si pokutu pouze 54.000 korun za pochybení v přípravě dokumentace.

Plzeňský krajský úřad správní řízení se společností Mott MacDonald zastavil, protože podle něj práci vykonávala na základě objednávky a plné moci pro Prahu, takže odpovědnost za znehodnocení Karlova mostu spočívá na hlavním městě. "Vzhledem k tomu, že jsme nebyli oprávněni sledovat pochybení u dalších firem, v tomto řízení prozatím hlavní vina je na hlavním městě," upřesnil Jirásek. 

"Krajský úřad uložil pokutu v takové výši, která odpovídá významu a hodnotě Karlova mostu, který je zároveň památkou UNESCO," dodala Jarošová. Krajští úředníci byli na místě několikrát. Se zástupci Prahy a firem strávili den přímo na Karlově mostě a také na úložišti kamene, kde dokumentovali stav hotových i probíhajících oprav a způsob uložení kamenných kvádrů.

Oprava Karlova mostu trvá už přes dva roky a práce kritizovala památková inspekce ministerstva kultury. Podle ní bylo nahrazeno více kamenných bloků, než doporučil průzkum. Inspektorům se nelíbil ani způsob, jakým byly opracovávány kameny v zábradlí mostu. Pochybení při opravě Karlova mostu konstatoval i Národní památkový ústav.

On-line: Do Karlova mostu nenateče voda nejméně třicet let, chlubí se firma
- čtěte ZDE

Současná etapa rekonstrukce mostu by měla skončit v polovině letošního roku, pravděpodobně se ale prodlouží. Následovat bude rekonstrukce pláště a kleneb mostu. Tu stavebníci plánují zahájit až v roce 2013, čekají totiž na otevření lomu na pískovec, který byl použit při stavbě Karlova mostu. Stejný kámen se nikde v Česku netěží. Podle regionálního tisku v Plzeňském kraji by se měl kámen pro most začít těžit v okolí Nečtin na severním Plzeňsku.

Gotický Karlův most v Praze je druhým nejstarším dochovaným mostem v Česku. Nahradil Juditin most, který byl stržen v roce 1342 při povodni. Jeho stavba začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. Původně se mu říkalo Kamenný či Pražský. Název Karlův most se vžil až kolem roku 1870 na dřívější podnět Karla Havlíčka Borovského. Je 515 metrů dlouhý a jeho šířka je 9,4 až 9,5 metru. Výška vozovky je 13 metrů nad normální hladinou Vltavy. Je tvořen 16 oblouky. Byl ozdoben 30 převážně barokními sochami a doplněn třemi věžemi.