ČSSD a Cesta z krize

Šéf ČSSD Jiří Paroubek se příští týden sejde s premiérem Janem Fischerem a předá mu stranický materiál nazvaný Cesta z krize. Chce, aby z něho vláda vyšla při stanovení dalšího postupu.

Podle něho jsou v materiálu náměty, které je možné využít okamžitě. ČSSD v návrhu počítá například s přijetím strategie na zavedení eura, protože krize prý prokázala, že země je fiskálně zranitelnější bez eura, nebo podporou investic, neboť země je založena na exportu.

Mezi další opatření navrhovaná sociální demokracií patří například vytvoření státní politiky zaměstnanosti nebo spuštění funkčního systému boje proti korupci a organizované kriminalitě.

Místopředseda strany Milan Urban prohlásil, že Fischerova vláda dělá jen třetinu toho, co by mohla, aby snížila deficit rozpočtu. Druhou třetinou je podle Urbana nastartování hospodářského růstu. "Další třetina spočívá v tom, abychom eliminovali daňové úniky, které se podle našich informací rozrůstají do obludných rozměrů. Nejméně 20 miliard lze hledat z úniků na pohonných hmotách," prohlásil Urban.

Česko by mohlo podle předsedy ČSSD Jiřího Paroubka přijmout euro nejpozději do roku 2016. To ale za podmínky, že květnové volby do sněmovny vyhraje jeho strana. Paroubek to uvedl na jednání širšího vedení ČSSD, které se zaobíralo volebním programem.

Paroubek svůj projev zakončil tím, že všichni evropští socialisté od ČSSD očekávají "vítězství ve volbách, které zazáří, jako nejzářivější hvězda nad naší zemí".

Cesta ke společné evropské měně podle socialistů vede přes zavedení progresivní daně z příjmu a zvýšení některých dalších daní. Pokud ČSSD vyhraje volby, chce zvýšit daně z příjmu právnických osob nebo spotřební daň z lihovin a tabákových výrobků.

"ČSSD plánuje rovněž obnovit progresivní zdanění a zavést dědické daně u dědictví v hodnotě nad deset milionů korun," řekl místopředseda strany Bohuslav Sobotka. Podle plánu ČSSD by bylo zavedeno druhé daňové pásmo pro daň z příjmu ve výši 38 procent pro lidi s výdělkem nad 1,2 milionu korun ročně.

Sobotka zvýšení daní zdůvodnil tím, že stát bude potřebovat peníze na podporu hospodářského růstu. ČSSD chce totiž do roku 2013 snížit deficit veřejných rozpočtů pod tři procenta HDP, aby země přijala euro nejpozději právě v letech 2015 až 2016. "Změny musí být dostatečně rychlé a razantní. Proto už nyní máme takto konkrétní plán," uvedl Sobotka.

ČSSD chce obnovit finanční policii

Dalších úspor chce ČSSD dosáhnout například tím, že zpřísní podmínky pro zadávání veřejných zakázek a udělat další personální audity ve státní správě. V oblasti boje s korupcí slibují sociální demokraté obnovení finanční policie nebo zavedení černé listiny, na které by byly zařazeny společnosti, které uplácely.

Stínový ministr vnitra František Bublan mimo jiné navrhl zřízení ombudsmana pro policisty či daňové úlevy pro dobrovolné hasiče.

Ve srovnání s programem pro neuskutečněné předčasné volby doznal velkých změn program ČSSD v oblasti školství. Strana například upustila od státních maturit. Nyní oranžová kniha hovoří o zavedení flexibilnějších standardizovaných zkoušek, které by nahradily "těžkopádné státní maturity".

Dále sociální demokraté počítají se zavedením spoření na vzdělávání a půjček pro studenty. V oranžové knize už se nezmiňují o boji proti školnému. Pro učitele chtějí prosadit vyšší právní ochranu.

I nadále strana trvá na zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, hodlá zabránit privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven a zavést dobrovolné komerční pojištění. Současně ovšem odmítá standardy zdravotní péče.

Sociální demokraté plánují podporovat narození prvního dítěte pomocí vyššího porodného a vyšších přídavků. Podle stínového ministra sociálních věcí Zdeňka Škromacha totiž u rodin, které si pořídí jednoho potomka, je větší šance, že si pořídí i další.

Své návrhy programu ve formě takzvaných oranžových knih představovali po celé dopoledne na zasedání ústředního výkonného výboru jednotliví stínoví ministři. Straníci i veřejnost se k nim budou moci vyslovit do března. Na polovinu března je pak naplánována programová konference strany.


Hlavní body volebního programu ČSSD pro sněmovní volby:

Ekonomika:

- vést aktivní proexportní politiku (zaměření exportu na nové trhy - Čína, Rusko, Indie, země severní Afriky, Jižní Ameriky)

- zjednodušit a zrychlit čerpání prostředků z fondů EU, příprava dalšího programovacího období na roky 2014 až 2020

- od roku 2013 snížit deficit veřejných rozpočtů pod tři procenta HDP a přijmout euro v letech 2015-2016

- postupné vyrovnání hospodaření státního rozpočtu nejpozději do roku 2018


Daně:

- obnovení progresivního zdanění, zjednodušení konstrukce základu daně z příjmu fyzických a právnických osob, zvýšení daně z příjmu právnických osob ze současných 19% na 21%

- postupné zvýšení spotřební daně z lihovin a tabákových výrobků

- zavedení dědické daně u dědictví nad deset milionů korun

- zavedení majetkových přiznání při nabytí nemovitého majetku nad deset milionů korun

- sjednotit výběr daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění do jedné státní organizace


Právní stát:

- posílení vlivu státu nad činností exekutorů

- vytvořit kariérní a etické řády v justici

- přijetí zákona o vnitřní bezpečnosti

- zřízení resortního ombudsmana u Policie ČR

- daňové úlevy pro dobrovolné hasiče


Boj s kriminalitou:

- samostatný útvar pro boj proti extremismu

- vytvoření protiteroristického centra


Boj s korupcí:

- obnovení finanční policie

- povinné internetové aukce pro veřejné instituce u určitého typu smluv a objemu

- zavedení černých listin, na něž budou zařazeny společnosti, které se dopustí korupčního jednání


Zdravotnictví:

- zrušit poplatky u lékaře a v lékárnách, zabránit privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven

- zavést dobrovolné komerční pojištění

- kategorizace zdravotní péče, tvorba katalogů péče hrazené z povinného pojištění

- růst podílu HDP, jež jde do zdravotnictví, cílem je průměr EU, tj. osm procent


Školství:

- posílit autoritu učitele, poskytnout mu vyšší právní ochranu

- standardizované zkoušky pro přijetí na maturitní obor

- zavést časově flexibilnější standardizované zkoušky, které by nahradily těžkopádné státní maturity

- zavedení spoření na vzdělání, půjčky pro studenty


Sociální oblast:

- zvýšená podpora v nezaměstnanosti pro nezaměstnané v předdůchodovém věku

- zvýšit mzdy sociálních pracovníků

- lepší dostupnost sociálních služeb na venkově


Rodiny s dětmi:

- podporovat především narození prvního dítěte - vyšší porodné, vyšší přídavky na děti

- podpora finančně dostupných volnočasových aktivit

- finanční podpora formou stipendií, grantů, slev pro studenty a rodiny (pro rodiny usilující o vzdělávání svých dětí včetně dětí se zdravotním postižením)


Doprava

- zachovat národního provozovatele osobní železniční dopravy

- dokončit zavedení mýtného na silnicích 1. třídy

- zachování Letiště Prahy v plném vlastnictví státu

- prodej ČSA pouze strategickému partnerovi se zárukami rozvoje


Energetika

- zahájení výstavby nových bloků jaderné elektrárny Temelín a modernizace jaderné elektrárny Dukovany

- přísnější regulace a nezávislý dohled nad transparentností tvorby cen


Zahraniční politika:

- podpořit EU ve snaze prosadit celosvětovou dohodu o snižování emisí skleníkových plynů a vytvořit společnou energetickou politiku

- posilovat vztahy mezi EU a NATO

- podpora uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem


Životní prostředí:

- zjednodušit přístup k programu Zelená úsporám, buď přímo díky metodě splátek investice z úspor, nebo nepřímo v podobě levnějšího tepla díky renovacím rozvodů tepla


Resort obrany:

- zvýšení účinnosti a efektivity činnosti vojenského zpravodajství

- přijetí národní strategie pro působení Armády ČR v zahraničních operacích


Zemědělství:

- podpora exportu vybraných komodit, exportní úvěry a garance

- posílení marketingové podpory značek Klasa

- rovný přístup ke všem členům EU bez ohledu na datum jejich vstupu


Kultura:

- zrychlit postup digitalizace knihoven

- dokončit církevní restituce