Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) udělil pokuty hlavnímu městu (80 tisíc korun), Technické správě komunikací (40 tisíc korun) a Centru sociálních služeb (40 tisíc korun). Metropole i její organizace se proti pokutě odvolaly.

"Uvedení zadavatelé spáchali správní delikt, když zadali veřejnou zakázku na provedení personálního a organizačního auditu jako tři samostatné veřejné zakázky, aby nemuseli používat náročnější typ zadávacího řízení," uvedl na svém webu antimonopolní úřad.

Zakázku za necelých šest milionů korun rozdělily na menší, a vyhnuly se tak vypsání tendru, protože zákonem stanovený limit je v tomto případě dva miliony korun.

Jedna zakázka se týkala auditu se zaměřením na případné změny u vybraných příspěvkových organizací Prahy, mimo jiné v Pražské informační službě či organizátoru pražské integrované dopravy. Další zakázky souvisely se správou komunikací vlastněných magistrátem hlavního města, třetí pak optimálního zajištění sociálních služeb v Centru sociálních služeb Praha.  

Praha mohla získat lepší nabídku 

Podle státního úřadu svědčí o vzájemném vztahu zakázek i fakt, že byl ve všech třech případech vybrán stejný dodavatel, společnost BNV consulting. Tedy ta samá firma, která pro Prahu mimo jiné zpracovala audit pro pražský dopravní podnik a spolupracovala na projektu Opencard.

Uvedený postup zadavatelů mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, uvedl ÚHOS. Nelze totiž vyloučit, že v případě zákonného postupu, by zadavatelé obdrželi nabídky i od dalších dodavatelů, kteří by mohli zajistit výhodnější podmínky.

Za obcházení dvoumilionové hranice potvrdil ÚHOS pokutu také ministerstvu zdravotnictví. V prosinci 2005 rozdělil resort v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách mediální kampaň v rámci prevence boje s civilizačními chorobami na čtyři samostatné zakázky.

"Obcházení finančních limitů dělením veřejných zakázek s důsledkem nepoužití některého ze zadávacích řízení patří mezi nejzávažnější porušení zákona, neboť vylučuje soutěžní prostředí," varoval kontrolní úřad na svých internetových stránkách.