Počet závislých na drogách se od doby před rokem 1989 až do současnosti podle všeho příliš nezměnil. "Žádné oficiální statistiky z doby před 20 lety však neexistují," řekl vedoucí Národního monitorovací střediska pro drogy a drogové závislosti Viktor Mravčík. Na konci 80. let bylo asi 25.000 až 30.000 závislých na nelegálních drogách, dnes jich je zhruba 30.000.

V období komunismu byla paleta užívaných drog podobná tomu, co se užívá dnes. Zatímco na Západě byly v kurzu komerčně prodávané drogy, v Česku se zneužívaly léky. Typickým opiátem 80. let byl braun, podomácku vyrobená směs z kodeinu.

Jak šel čas: Kokain, léky, heroin 

Za první republiky užívali kokain hlavně intelektuálové a kriminální živly. Uživatelé kokainu později přecházeli na pervitin. Na českém území byl zaznamenán už od konce 30. let, šířit se začal v 70. letech. Vyráběl se podomácku z léků obsahujících efedrin či pseudoefedrin.

Od začátku 90. let se situace rapidně změnila. "V polovině 90. let se začal masivně šířit heroin, lze mluvit o jakési epidemii," upozornil Mravčík. Ještě v roce 1994 studie uvádí v ČR 43 uživatelů heroinu, na konci 90. let se jejich počet odhadoval na 10.000.

Současně se měnil systém služeb pro závislé. V polovině 90. let existovalo jen několik neziskových organizací poskytujících služby narkomanům, dnes jsou jich desítky.

Závislí také využívají substituční léčbu 

Z registru žádostí o léčbu, jenž existuje od roku 1995, vyplývá, že uživatelé nastupující léčbu stárnou. Roku 2000 byla zavedena substituční léčba, s tím také rostl počet zařízení poskytujících tento typ léčby i počet uživatelů substituce (náhrady). "Nyní je v Česku podle odhadů z asi 11.000 uživatelů opiátů přes 4000 takzvaně v substituci, evidovaných je jen část," odhadl Mravčík.

V ČR stabilně roste počet vyměněných stříkaček. V posledních dvou letech bylo distribuováno 4,5 milionu stříkaček v rámci asi 100 výměnných programů. Například v roce 1998 to bylo 0,5 milionu stříkaček v 42 programech.

"I tyto programy, ale nejen ony, přispívají k relativně nízkému podílu závislých nakažených virem HIV," řekl Mravčík. Výměnných programů se účastní asi 70 procent všech injekčních uživatelů drog.