ODS chce po volbách prosadit možnost "dvourychlostní" mateřské. Nově by matky dostávaly 100 procent platu po dobu 18 týdnů. Ztratily by nárok na rodičovský příspěvek. Tato varianta má podpořit ženy v rychlejším návratu do zaměstnání. První body předvolebního programu občanských demokratů ve čtvrtek představil místopředseda strany Petr Nečas.

"Tam kde maminka opravdu chce jít pracovat velmi brzo, tak by jí to bylo umožněno, jakkoli jsme si vědomi toho, že by se to týkalo pouze několika procent žen, ale tato možnost tady má být," řekl Nečas.

Vedle možnosti zrychleného čerpání mateřského příspěvku by zůstala možnost pobírat klasickou mateřskou v délce 28 týdnů se 70 procenty platu a s navázáním na jeden ze tří druhů rodičovského příspěvku. Ten se od roku 2008 vyplácí ve třech verzích, jako dvou-, tří- nebo čtyřletý.

Příspěvek na péči o dítě, nové školky

ODS navrhuje také nový příspěvek na péči o dítě. Využít by ho mohly ty rodiny, které nemohou najít pro dítě školku v okolí a zároveň nemají nárok na rodičovskou dávku. Příspěvek by se vydával formou poukázky. Podmínkou by byla čtyřicetiprocentní spoluúčast rodiny. Šlo by o daňově uznatelný výdaj a rodině by mohl tuto částku uhradit zaměstnavatel. Stát by rodině doplatil 60 procent, maximálně ale dva tisíce korun měsíčně. Rodina by peníze využila k proplacení služby hlídání dětí.

Nečas by chtěl, aby se současná škála péče o děti rozšířila. Dnes jsou k dispozici obecní mateřské školky, kterých je málo, nebo drahé soukromé školky. ODS a ČSSD se liší v plánech, jak řešit nedostatečný počet míst ve školkách a jeslích. Sociální demokraté by chtěli prosadit zřizování nových školek a jeslí. Podle Nečase ale na takové řešení nejsou peníze. Jen na výstavbu nových zařízení by bylo podle něj nutné najít 200 miliard korun.

Místopředseda ODS vidí cestu nikoliv v rozšiřování státních a obecních školek a jeslí, ale v alternativních službách. Již dříve ministerstvo práce pod jeho vedením pracovalo na zavedení takzvané vzájemné rodičovské výpomoci, miniškolkách a firemních školkách. "Prorodinný balíček" s těmito návrhy leží ve sněmovně. Vzhledem k tomu, že do voleb zbývá pouze jedna řádná schůze sněmovny, návrh asi nemá šanci být schválen.

Vzájemná rodičovská výpomoc znamená, že rodič, který se doma stará o své dítě, by si mohl přibrat k občasné péči i dítě známých nebo sousedů. Jak uvedl Nečas, děje se to i dnes, ale načerno. ODS by prý chtěla tento sytém "vynést na světlo" a zlegalizovat. Zároveň by vznikla nová živnost pečovatele/pečovatelky o děti. Za peníze z evropských fondů by vznikl systém akreditovaných kurzů vzdělání pro profesionální pečovatele.

Otcovská dovolená? Až skoční krize

Všechny návrhy ODS týkající se péče o děti jsou podle Nečase fiskálně neutrální. Jsou propočítány údajně tak, že by neměly vyvolat vyšší výdaje z rozpočtu. Díky těmto opatřením by si prý totiž více rodičů mohlo dovolit jít do práce, vydělávat a platit daně.

Původní balík prorodinných opatření počítal také se zavedením otcovské dovolené. Nyní ODS tvrdí, že by s její realizací počkala až poté, co odezní hospodářská krize. Při zavedení týdenní otcovské dovolené by se podle Nečase zvýšily roční výdaje státního rozpočtu o zhruba půl miliardy korun.

Profil bodů programu ODS k prorodinné politice a péči o děti  

1. Dvourychlostní mateřská

- k současné možnosti pobírat mateřskou v délce 28 týdnů a 70 procent platu by se přidala druhá možnost určená pro rodiče, kteří se chtějí brzy vrátit do práce

- rychlejší varianta by trvala 18 týdnů, rodič by dostával 100 procent původního platu, ale ztratil by nárok na následné rodičovské příspěvky (dvouletý ve výši 11 400 korun, tříletý 7600, čtyřletý 3800 korun měsíčně)

- opatření by nemělo zvýšit výdaje státního rozpočtu


2. Příspěvek na zajištění péče o děti

- týkal by se rodičů, kteří nemohou umístit dítě ve věku do šesti let do školky a zároveň nepobírají rodičovský příspěvek

- podmínkou poskytnutí dávky bude finanční spoluúčast rodičů ve výši 40 procent ceny s tím, že stát dorovná zbývajících 60 procent s maximálním stropem 2000 korun na jedno dítě

- dávka by byla ve formě poukazů, kterými by rodič službu zaplatil s tím, že dané zařízení či pečující osoba si poukaz nechá proplatit

- maximální roční výdaje státního rozpočtu by nepřekročily 200 milionů korun (výdaje by byly podle ODS kompenzovány odvody a daněmi rodičů, kteří by mohli pracovat, a také odvody a daněmi pečujících lidí)


3. Rozšíření spektra péče o děti (jako doplněk k současným školkám a jeslím)

- výhodnější podmínky pro zřizování firemních, obecních a jiných nestátních miniškolek

- nová živnost péče o předškolní děti

- vzájemná rodičovská výpomoc


4. Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů a rodičů při péči o děti

- částky, které zaměstnavatel poskytne zaměstnancům na zajištění péče o děti (například náklady na miniškolky a nový příspěvek na péči o děti) budou daňově uznatelnými náklady

- výdaje, které budou rodiče mít se zajištěním péče o děti mimo veřejná předškolní zařízení, bude možné odečíst si z daní


5. Vzdělávací kurzy profesionálních pečovatelů/pečovatelek o děti

- s využitím evropských fondů by měl vzniknout systém akreditovaných kurzů pro vzdělání profesionálních pečovatelek o děti do šesti let věku (podnikaly by podle živnostenského zákona)


6. Otcovská dovolená

- týdenní volno pro čerstvé otce postavené na podobném systému jako mateřská dávka (z nemocenského pojištění, 70 procent platu)

- dalo by se realizovat až po odeznění hospodářské krize

- vyžadovalo by zvýšení ročních výdajů státního rozpočtu o zhruba půl miliardy korun