Středočeši odevzdali při takzvané zbraňové amnestii 1171 nelegálně držených zbraní, což je téměř dvojnásobně více než při předchozí amnestii v roce 2003. V porovnání s ostatními kraji šlo o vůbec největší počet odevzdaných zbraní. Vyplývá to ze statistiky, kterou ČTK poskytla středočeská policie.

V předchozí zbraňové amnestii, která byla vyhlášena v roce 2003, bylo ve středních Čechách odevzdáno 564 zbraní, tedy zhruba polovina letošního stavu. "Přičítáme to větší důvěře v policii i větší důvěře v institut zbraňové amnestie jako takové. Lidé už nemají takové obavy, že když odevzdají zbraň, policie se o ně bude zajímat. Už pochopili, jak amnestie probíhá a že jim to může ušetřit řadu starostí," uvedl náměstek ředitele středočeské policie Pavel Jenšovský.

Lidé nejčastěji odevzdávali takzvané zbraně na ohlášení, což jsou zejména lovecké. V 76 případech ale policisté přijali i zakázané zbraně, na jejichž držení musí být udělena výjimka, například samopaly.

Amnestie byla vyhlášena 1. února v souvislosti s novelou zákona o zbraních a skončila 31. července. V celém Česku lidé odevzdali téměř 7900 nelegálních zbraní.

Policie vystaví na odevzdanou zbraň potvrzení o převzetí do úschovy. Ověří si, zda zbraň nemá svého vlastníka, a vyhlásí pátrání po původu odevzdané zbraně. Zároveň ji předá ke kriminalistické expertize, aby vyloučila podezření, že s touto zbraní někdo spáchal trestný čin nebo přestupek.

Jsou-li výsledky zjišťování negativní, považuje policie člověka, který zbraň odevzdal, za jejího vlastníka. Ten může do dvou měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k držení zbraně. Ve Středočeském kraji předali občané policii například sedmnáct samočinných zbraní (z toho 13 samopalů), 209 brokovnic nebo 63 perkusních revolverů.

Související