Změna územního plánu, která se týká mimo jiné části pražského okruhu přes Suchdol, zřejmě opět skončí u soudu. Napadnout ji chce znovu městská část Praha-Suchdol, ČTK to na čtvrtečním veřejném projednání řekl suchdolský starosta Petr Hejl. Změnu už jednou - loni na podzim - na návrh tohoto obvodu a tří vlastníků pozemků zrušil Nejvyšší správní soud. Čtvrtek je posledním dnem, kdy mohou lidé k novému návrhu této změny podat připomínky.

Změna aktualizuje současný územní plán a upřesňuje trasy některých významných komunikací, jako je pražský silniční okruh, městský okruh, vysočanská radiála nebo obchvat Zličína. Upravuje ale také trasy biokoridorů a vymezení velkých rozvojových území a aktualizuje seznam veřejně prospěšných staveb na území metropole. Původně zahrnovala i rozšíření ruzyňského letiště, město ale bude tuto část nakonec řešit zvlášť v připravovaném novém územním plánu. Ten bude schvalovat až příští zastupitelstvo, které vzejde z voleb na podzim 2010.
Podle ředitelky odboru územního plánu Jitky Cvetlerové magistrát zatím ke změně dostal asi dvě stovky připomínek, pod některými je ale údajně podepsáno až 700 lidí. "Všechny budou vyhodnoceny a předloženy zastupitelstvu, které o nich rozhodne," uvedla Cvetlerová.

Magistrát s napadením u soudu počítá

Lidé, kteří připomínky podali, se ale obávají, že je Praha nevyslyší. Pokud bude změna schválena ve stejném znění, jako je navrhována, chce ji suchdolská radnice opět napadnout u soudu. Podle Hejla totiž výstavba pražského okruhu v navrhované trase přes Suchdol způsobí přesahování limitů hluku a exhalací u několika desítek domů v této městské části.
 
Podle Cvetlerové ale magistrát s napadením u soudu počítá. "Jsme na to připraveni. Jsem přesvědčena, že jsme změnu pořídili tak, abychom v ničem neporušili zákon. Máme i souhlasné stanovisko ministerstva pro místní rozvoj," dodala.

Se změnou nesouhlasí kromě Suchdola, který je dlouhodobě kritikem takzvané jižní trasy pražského okruhu mezi Ruzyní, Suchdolem a Březiněvsí, také sdružení Arnika. Podle jejího zástupce Martina Skalského změna přibližuje některé části dopravních staveb obytné zástavbě, což bude mít negativní vliv na život obyvatel. Skalský kritizuje také to, že změna nebyla posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí. "Navíc takhle rozsáhlé změny se projednávají v době, kdy se připravuje nový územní plán Prahy. Ty procesy se překrývají a jsou nesrozumitelné," dodal Skalský.