Vláda otevřela cestu pro další výstavbu strategických staveb typu dálnic nebo elektráren. Schválila totiž dokument ministerstva pro místní rozvoj (MMR) s názvem Politika územního rozvoje 2008, který vymezuje podmínky pro jejich vznik. Na tiskové konferenci pro zasedání kabinetu v pondělí o schválení informoval ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

"Politika územního rozvoje nepředjímá žádné fatální rozhodnutí", řekl na pondělní tiskové konferenci premiér Jan Fischer. S ministrem životního prostředí Ladislavem Mikem se shodl na tom, že rozhodnutí kabinetu je kompromisem, který nebude následujícím vládám "bránit ve svobodném rozhodování".

"Rozpory byly velmi početné, bylo jich asi 40," řekl k jednání o schváleném dokumentu Miko. Výsledek údajně v případě klíčových staveb typu kanálu Labe-Odra-Dunaj umožňuje, aby o nich rozhodly až další vlády.

Týká se to i případné výstavby nové elektrárny v Blahutovicích na severu Moravy. Podle premiéra pondělní rozhodnutí jen vytvořilo podmínky pro ochranu daného území před další zástavbou, ale nijak nepředjímá, jaký zdroj se tam bude stavět a kdy. 

Dokument se kromě dalších staveb týká například výstavby dálnice D11 z Hradce Králové ve směru na Jaroměř nebo dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic. Zahrnuje také záměr výstavby paralelní vzletové a přistávací dráhy na letišti Praha-Ruzyně. Materiál počítá také s rozšířením výroby elektřiny v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany.

Ministři už měli materiál na stole koncem června, jeho projednávání však přerušili kvůli údajným rozporům, které návrh obsahoval. 

Odpůrci se bouří

Navrženou politiku územního rozvoje dlouhodobě kritizují některá ekologická sdružení a obce. Trnem v oku jim je především plánovaná trasa D3 přes Posázaví nebo nové ranveje v Ruzyni nebo severovýchodní část pražského okruhu.

Schválení návrhu by prý dalo zelenou výstavbě údajně kontroverzních staveb bez možnosti pozdějších změn. Sdružení, jako je například Ekologický právní servis, požadují odložení a dopracování dokumentu.

Minulý týden  zaslala skupina kritiků Politiky územního rozvoje premiérovi Janu Fischerovi dopis s výzvou, aby vláda v pondělí návrh odložila. "Politika územního rozvoje je natolik klíčový (a kontroverzní) dokument, že je nepřijatelné a nevhodné, aby byla schválena úřednickou vládou," stálo v dopise.

Vláda ale na kritiky nevzala ohled. I samotné MMR již dříve vyjádřilo s kritikou nesouhlas. "Přípravy začaly již v roce 2006 a současný předkládaný návrh je tak výsledkem této dlouhodobé práce jednotlivých meziresortních týmů. Ministerstvo ho považuje za koncepční, propracovaný s řádně vypořádanými připomínkami veřejnosti," uvedlo minulý týden ministerstvo.

Úložiště - příliš žhavé téma

Návrh původně obsahoval i šest oblastí, ve kterých by mohlo být úložiště jaderného odpadu. MMR ale tento bod minulý týden po jednání s ministerstvy průmyslu, dopravy a životního prostředí z dokumentu vyškrtlo.

Sdružení Calla a Hnutí DUHA však upozornily, že nebezpečí stavební uzávěry tímto nepominulo. V Politice územního rozvoje ČR zbyl úkol pro Ministerstvo průmyslu ochranu vytipovaných míst na úložiště jaderného odpadu stanovit i nyní. Není však jasné, kde a zda to udělá.

Martin Sedlák z Hnutí DUHA dodal, že výběr jedné hlavní a druhé záložní lokality má proběhnout až v roce 2015. "Nyní jsou průzkumné práce v obcích zablokované kvůli špatné komunikaci státu. Není jisté, zda se užší výběr v plánovaném roce podaří stihnout. Územní ochrana všech lokalit se pak jeví jako zbytečná. Stát by měl naopak urychleně nastavit demokratickou a transparentní podobu procesu. Připustí-li stát spoluúčast obcí na procesu, podaří se mu vyhnout eskalaci konfliktů.“

Ochrana před povodněmi 

Dokument je nástrojem územního plánování na celostátní úrovni. Týká se i preventivní ochrany území a obyvatelstva před povodněmi.

Politika územního rozvoje by měla být nástrojem pro koordinaci územního plánování krajů a obcí, chce také propojovat koncepce a činnost ministerstev a správních úřadů. Má významný vliv na územní plány krajů i obcí, kterým například ukládá řešit negativní dopady stěhování obyvatel na okraje měst nebo znovu využívat opuštěné areály a plochy.