Jen zlomek lidí oproti očekávání se ve čtvrtek zúčastnil demonstrace za odklad státních maturit, kterou organizovali studenti a aktivisté z hnutí Green Revolution. Podle policie se na protest sjelo asi 200 lidí, podle odhadů zpravodajky ČTK jich byla zhruba stovka.

Pořadatelé z GR přitom očekávali až 2000 účastníků. Někteří studenti ale už před několika dny dali najevo také nelibost nad tím, že hnutí GR je napojeno na Demokratickou stranu zelených, a že akce je tudíž zpolitizovaná.

"Vadí nám to. Ale je jasné, že každý politik si z toho bude chtít získat něco pro sebe," řekla ke spojení studentských protestů s politickou stranou osmnáctiletá Lucie ze střední odborné školy z Brandýsa nad Labem. "Ovlivnit bych se tím k volbám ale určitě nenechala," upozornila.

Právě předsedkyně DSZ Olga Zubová, která navíc bude v říjnových sněmovních volbách na volitelném místě na kandidátce ČSSD, začala v posledních týdnech plány na odložení státních maturit výrazně podporovat. Mediální magnát a sponzor DSZ Jaromír Soukup zase platí náklady spojené s poslední demonstrací.

Čtvrteční akce se konala čtyři týdny po prvním podobném protestu, tehdy se účastnilo 7000 lidí. Průvod tentokrát vyšel po 14:00 z Palackého náměstí a pokračoval po vedlejších ulicích přes Smíchov na Císařskou louku, kde jsou pro účastníky přichystány koncerty.

Studentský aktivista Filip Vích si myslí, že právě tam by mohlo přijít více lidí než na vlastní protest. Popřel také, že by nízká účast svědčila o nechuti studentů být spojován s nějakým politickým uskupením. Mnoho lidí prý nepřijelo prostě proto, že jsou prázdniny.

Státní maturity si zkusili i politici

Čtvrteční protest byl svoláván stejně jako poprvé přes sociální síť Facebook, pořádání druhé demonstrace je však již plně v režii hnutí GR. Právě spojení s politikou některým studentům vadí, o čemž svědčí jejich reakce na internetu i založení facebookové skupiny "Nechci státní maturitu, ale nejsem užitečný idiot GR, Zubové a Paroubka".

Pořadatelé akce vyzvali všechny poslance, aby si přišli napsat test nové maturity sami, kladně odpověděla Zubová a poslanec Zdeněk Škromach z ČSSD. Ti si napsali test z češtiny, matematiky a cizího jazyka, novinářům však přiznali, že mají obavy, jak dopadnou.

Studenti nejvíc kritizují údajnou nepřipravenost nových zkoušek, vadí jim také to, že o nich zatím nemají příliš informací. Po prvním protestu jim proto ministerstvo školství připravilo stručný informační balíček, šéfka úřadu Miroslava Kopicová bude také až do podzimu pořádat schůzky se zástupci studentů. S odkladem maturit však nesouhlasí, vyzvala studenty, aby dali zkouškám šanci alespoň do říjnové generálky. Státní zkoušky mají podle jejich příznivců sjednotit úroveň středních škol a v budoucnu by mohly jejich výsledky uznávat i vysoké školy místo přijímacích zkoušek.

Soukup, Zubová a maturity

Demokratickou stranu zelených založil úspěšný a vlivný podnikatel Jaromír Soukup. Její předsedkyní je poslankyně
Olga Zubová, kterou Soukup odvedl z původně Bursíkovy Strany zelených.

Na začátku července ale Soukup dokázal skoro nemožné - do takřka hotové kandidátky mnohem větší strany, než je ta jeho, dokázal vklínit "vlastní" kandidátku, Olgu Zubovou. Dostala se na páté, tedy volitelné místo pražské kandidátky ČSSD.  

Státní maturity budou mít dvě části. Jednu společnou - státní - a druhou profilovou - školní. Společná část zkoušky z dospělosti sestává ze dvou předmětů. Českého jazyka a literatury, dále pak matematiky nebo cizího jazyka. Zkoušky ve společné části maturity jsou povinné. Budou probíhat ve dvou obtížnostních úrovních, mezi kterými si žák může dopředu vybrat.

TEST: Příklady otázek ze státních maturit

Zkuste si ukázku z modelových testů z českého jazyka, která obsahuje otázky z obou úrovní obtížnosti. (Otázky převzaty z modelových testů novamaturita.cz)

Která z následujících výpovědí má charakter zdvořilé výzvy?

Kdy se mi chystáš vrátit ty peníze?
Myslíš, že se vrátíš ješte dnes?
Nevíš, v kolik zavírají dnes na pošte?
Podal bys mi tu modrou knihu?

Která z následujících vět obsahuje chybně užité sloveso?

Jen na severozápad zasahují výbežky Skandinávských hor.
Kontinentální podnebí se vyznačuje chladnými zimami.
Pobřeží lemuje 6 550 téměř výhradně drobných ostrovů.
Více než dvě třetiny povrchu Finska obývají zdravé lesy

Text k otázce

Žil kdys kdes chlap.
Dá se říct též muž či kmán, jak kdo chce. Já ho zvu chlap.
Nu, a on krad, ten chlap. Krad co moh a kde moh. Zvlášť když měl hlad.
Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas.
Jen hvozd se tměl, tam, kde spal chlap.
Spal den a noc, neb pil jak Dán.

Který z následujících jazykových prostředků se nejvýrazněji uplatňuje ve výchozím textu?

jednoslabičná slova
neúplné koncovky
obrazná pojmenování
shodné přívlastky

Text k otázce

Předsmažený, rychle mražený výrobek z brambor. Po rozmražení znovu nezmrazujte.

Ve které z následujících možností je text preložen do slovanského jazyka?

Eelnevalt praetud ja kiirkülmutatud kartulitooted. Pärast sulatamist mitte unesti külmutada.
Lepriekš apcepts atri sasaldets kartupeu products. Atkartota sasaldešana nav pieaujama.
Prethodno preženi i brzo smrznuti krumpirov proizvod. Jednom odmrznuti proizvod ponovno ne zamrzavati.
Produs din cartofi, precongelat si congelat rapid. A nu se congela din nou dupa decongelare.

Text k otázkám

Horwendil byl křesťan. Ctil Haralda Modrozubého, který tím, že přijal víru, vzal
nemeckému císaři jeho oblíbený důvod ke vpádu, totiž zábor pohanských území. Dějiny
sestupovaly k Dánum na runových kamenech: na Haraldove kameni v Jellingu stálo:
„Harald, jenž učinil z Dánů křesťany.“ Geruthu více dojímal nápis, který v Jellingu
zanechal Haralduv otec: „Král Gorm vztyčil tento památník své žene Tyre, ozdobě
Dánska.“ Ozdoba Dánska – Gorm uměl ocenit ženu, než prišel kríž a otupil dánského
ducha. Křesťanská víra prohlubovala Horwendiluv sklon k zasmušilosti, ale sotva vyplul
s dlouhou lodí na nájezd, nedokázala přemoci starou válečnickou morálku extatického
drancování nepodléhajícího ani pudu sebezáchovy. Všichni šeptali Kristovo jméno, ale
v srdcích Dánové dosud uctívali Tyra, boha lovu, války a plodnosti. Urozená žena mohla
očekávat úctu, ale pouze v malém kruhu, který domácí mír uzavírá kolem žen a dětí –
nikoli už v nelítostných hájemstvích, kde se muži rídí hlasem krve a právem silnejšího.
(J. Updike, Gertruda a Claudius)

Který z následujících výrazů je svým významem nejbližší významu slova extatický?

mimořádný
nadšený
stěžejní
výstřední

Čím zdůvodňovali němečtí panovníci válečné výpravy na sever v dobách před vyprávěným příběhem?

kulturní nadřazeností
nedostatkem půdy
šířením křesťanství
získáváním zajatců

Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se uplatňuje personifikace?

Dějiny sestupovaly k Dánům na runových kamenech
Král Gorm vztyčil tento památník své žene
Urozená žena mohla očekávat úctu
Všichni šeptali Kristovo jméno

Která z následujících Horwendilových vlastností je podle názoru vypravěče posilována křesťanstvím?

krvelačnost
nebojácnost
pobožnost
zachmuřenost


 

Zkontrolovat

Pozn.: Správné odpovědi se po zkontrolování podbarví zeleně.