Premiér se podle ní seznámil s prací BIS, zejména s její rolí v oblasti boje s mezinárodním terorismem. Na jednání se hovořilo také o koordinaci činnosti českých zpravodajských služeb, dodala mluvčí.


V České republice působí dvě civilní a dvě vojenské zpravodajské služby. Civilní tajné služby tvoří Úřad pro zahraniční styky a informace, který plní úkoly civilní rozvědky, a BIS, jež pracuje jako civilní kontrarozvědka.


Vojenskou rozvědku představuje Vojenská zpravodajská služba, zatímco armádní kontrarozvědkou je Vojenské obranné zpravodajství. Obě vojenské tajné služby dohromady tvoří armádní tajnou službu s názvem Vojenské zpravodajství.


Obě kontrarozvědky - civilní i vojenská - podléhají parlamentní kontrole, a to prostřednictvím dvou stálých komisí zřizovaných Poslaneckou sněmovnou. Parlamentní kontrolní orgány mohou vstupovat jen do uzavřených svazků tajných služeb.


Vojenskou rozvědku a kontrarozvědku řídí ministr obrany, civilní kontrarozvědku vláda a civilní rozvědku ministr vnitra.